9.12.2017

Hladina Alfa

V Alfa stavu získáváte snadnější přístup do svého podvědomí – ke svým vnitřním zdrojům, můžete zde snadněji měnit nepotřebné myšlenkové vzorce a vytvářet si novou realitu. V Alfě dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu a úzkostí. Můžete také přijít na řešení nejrůznějších situací, protože podvědomí samo spouští obrazy. Zapojují se obě mozkové hemisféry, vznikají představy, aktivuje se vizuální myšlení …většina našich seminářů je propojena s využitím mozkových vln alfa.

Výzkum v oblasti lidského mozku pokročil v posledních deseti letech značně dopředu. Máme k dispozici metody a techniky, které vycházejí z poznatků neurověd (neurologie, neurofyziologie, neuropsychologie). Tak proč je nevyužít?

Lidský mozek se skládá z bilionů neuronů, které využívají ke vzájemné komunikaci také elektrické signály, ze kterých vznikají mozkové vlny. Mozkové vlny mají různou frekvenci a také přímý vliv na stav našeho vědomí, na naše myšlenky a náladu. Lze je měřit pomocí přístroje, který se nazývá elektroencefalograf, a tím vznikne jejich grafický záznam, kterému říkáme elektroencefalogram – EEG. Měření probíhá pomocí elektrod přikládaných na pokožku hlavy.

Mozkové vlny rozdělujeme do pěti základních skupin podle jejich frekvencí: Gama, Beta, Alfa, Théta a Delta. Naše mozková frekvence se mění, pokud jsme rozčílení, myslíme, normálně pracujeme, spíme, meditujeme či se oddáváme dennímu snění.

 • Mozkové vlny Gama (40-100 Hz) – v tomto stavu zažíváme povznášející duševní stavy – štěstí, soucit, rozšířené vědomí, flow.
 • Mozkové vlny Beta – tři pásma (13-40 Hz)
  • Beta nižšího rozsahu (13-15Hz) – odpovídá uvolněné, zaujaté pozornosti.
  • Beta středního rozsahu (16-22Hz) – v tomto stavu přebývá většina lidí během dne. Odpovídá bdělému stavu a logickému, racionálnímu myšlení. Je zapojena převážně levá hemisféra.
  • Beta vyššího rozsahu (22-40Hz) – tyto vlny zažíváme hlavně ve stavu stresu a napětí. Často je doprovází neklid, strach nebo rozčílení.
 • Mozkové vlny Alfa (7-13 Hz) – v tomto stavu převládá uvolnění, vyskytuje se přirozeně při odpočinku, relaxaci, meditaci nebo praxi všímavosti. Aktivují se obě mozkové hemisféry, kontakt s podvědomím, intuice a kreativita.
 • Mozkové vlny Theta (4-7 Hz) – zde se nacházíme ve stavu hluboké relaxace, meditace nebo spánku. Dochází zde ke kontaktu s podvědomím, prohlubuje se intuice, kreativita, získáváme vhled do komplikovaných problémů se schopností nacházet jejich neobvyklá a účinná řešení.
 • Mozkové vlny Delta (1-4 Hz) – vyskytují se hlavně v hlubokém spánku, v bezvědomí, kómatu či celkové anestézii. Tento stav provázejí procesy hlubokého uvolnění a tělesné regenerace, nejsme jej však schopni vědomě prožívat.

Co získáte, pokud se naučíte Alfa stav ovládat?

Mozkové vlny Alfa jsou považovány za velmi prospěšné lidskému zdraví. Často však nevíme (neuvědomujeme si), že jsme v „nějakém Alfa stavu“, protože jím všichni zcela přirozeně procházíme několikrát během dne a noci. Pokud si však tento stav dokážeme plně uvědomit, můžeme ho velmi efektivně využívat.

Na co používáme Alfa stav?

 • regeneraci těla, psychiky, léčení viróz, odbourávání migrén, „odnaštvání se“ na někoho a podobně.
 • K odbourávání stresu a úzkosti, za účelem denní psychohygieny.
 • Pro efektivnější učení a zapamatování textů.
 • K analýze nočních snů.
 • imaginaci pro řešení problémů, úkolů, dilemat a ujasňování cílů. Můžeme imaginovat různé možnosti. Podvědomí samo spouští obrazy. V alfě máme snadnější přístup k podvědomí a můžeme tak získat spoustu informací, které vědomí „neví“. Zapojují se obě mozkové hemisféry, vznikají představy, aktivuje se vizuální myšlení a lze snadněji nalézt kreativní řešení problémů a úkolů.
 • „programování“ mozku – prostřednictvím vizualizace a imaginace se přibližujete k vytyčeným cílům.

Jak se dostat do alfy?

„Potřebujete pravidelný trénink, pevnou vůli a dobrý systém.“

Do uvědomělého stavu Alfa se lze dostat různými způsoby, např. meditací, relaxací, koncentrací na čísla nebo praxí všímavosti (body scan, vědomá chůze atd.). Zjednodušeně řečeno: uvolnit tělo a zrelaxovat mysl.

Jak se dostat do Alfa stavu a jak Alfa stav využívat v praxi:

A na závěr uvedeme jeden příklad praktického použití alfa stavu

Jak, s pomocí hladiny alfa, úspěšně zvládnout jednání, pohovor, prezentaci?

Představte si, že vás za týden čeká důležité jednání, pohovor nebo prezentace. Vy vše potřebujete co nejlépe zvládnout a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Máte však určité pochybnosti a necítíte se úplně jistě.

Jak se tedy můžete psychicky připravit?

 1. Dostaňte se do alfa stavu. V klidu se posaďte, uvolněně dýchejte, zavřete si oči a pro zklidnění si napočítejte např. od 10 do 1.
 2. V Alfa stavu rozeberte situaci. Přiznejte si všechny obavy, které máte. Stanovte cíl, jak chcete, aby jednání dopadlo. Chvíli o celé situaci v tomto relaxovaném stavu přemýšlejte, nechte si promítat obrazy.
 3. Očekávejte výsledky. Přeneste představu sebe samotné/ho do dne, kdy se bude odehrávat daná situace. Představte si, jak vše skvěle probíhá …Jste klidný/á a sebejistý/á. Máte upřímnou radost a oslavujete výsledek. Zapojte do představy co nejvíce smyslů a detailů.

Bylo vědecky ověřeno, že náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi tím, co si představujeme a tím, co skutečně vidíme.  Obojí považuje za „realitu“ a spouští v těle podobné procesy. Vy si samozřejmě uvědomujete, co je realita a co představa, ale mozek jako takový ne. Pokud si tedy budete představovat žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), váš mozek jej přijme jako reálný a bude mít tendenci jej následovat. Vizualizací programujete sami sebe na úspěch.

Při vizualizaci sami sebe směřujete a ladíte na optimální výkon. Navíc si můžete uvědomit, co ještě například lze udělat proto, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku, a na co se máte speciálně připravit a zaměřit. Ve stavu uvolnění vás snadněji napadají nové a podnětné myšlenky. Samozřejmě platí, že čím vícekrát „programování“ provedete, tím bude silnější.

Těšíme se na případné setkání s Vámi na seminářích nebo koučinku, kde se naučíte spoustu dalších skvělých technik.

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru   Zde