8.7.2022

Kouč se zaměřením na leadership

Lednový termín je plně obsazen. Vypsaly jsme termíny na září. Děkujeme za Váš zájem. 

Navázali jsme spolupráci s jednou z největších vzdělávacích společností 1. VOX a. s.
Kurzy budou probíhat v jejích prostorách. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Komu je kurz určen

 • Kurz je pro toho, kdo chce rozvinout svou osobnost v oblasti vedení lidí a zároveň získat praktické zkušenosti kouče se zaměřením na leadership. Důraz klademe na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz je vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je 12 studentů.

Co získá absolvent kurzu

Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst účastníků, aby se stali excelentními leadery. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, leadershipu, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness a práce s podvědomím. Kurz je postaven na základě našich dlouhodobých lektorských zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.

Formát a koncept výuky

Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

Distanční (on-line) část, e-learning

 • Vzdělávací program obvykle začíná distanční částí (e-learning), která obnáší 58 hodin distanční výuky. S výukou můžete začít kdykoli po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • Distanční (on-line) vzdělávání máme na naší platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zkušené lektorky zaměřují na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, leadershipu, managementu a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Ing. Mgr. Radka Loja, MANLP

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A.

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR, konzultací a vzdělávání. Je také autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková.

Lektorka

Lucie Řepková

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku v oblasti leadershipu a firemního prostředí
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování leaderů
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Budovat autoritu a vliv leadera, pracovat se silnými a slabými stránkami osobnosti
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování leaderů
 • Efektivní komunikaci a asertivitu
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Budovat diversitní firemní kulturu s exkluzivní metodou 5 chairs
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (koučování leaderů, vývojové koučování, otázky, model GROW, manuál kouče)
 • Charakteristika leadershipu a osobnosti leadera, silné a slabé stránky (typologie GPOP, DISC – testy)
 • Budování vlivu a autority leadera (osobnostní charakteristiky, kompetenční model)
 • Pojetí leadershipu (styly vedení, autentický leadership, situační leadership atd.)
 • Růstové a fixní myšlení (formy mysli a koučovací přístupy, vývojový a transformační leadership)
 • Přístup a techniky mindfulness, osobnost leadera (emoční inteligence, propojení mysli a těla, meditace, mindfulness a zvládání emocí, empatie – základ vztahů a úspěchu, užitečné mentální návyky)
 • Přístup a principy NLP, pokročilé techniky, osobnost leadera (základy NLP, kotvení – přenos emočních stavů, řešení konfliktů – integrace částí, pozice vnímání, pokročilé techniky NLP – osobnost leadera a modelování druhých, schopnost jednat s obtížnými lidmi, vliv na vyšší celky)
 • Vize a cíle leadera (tvorba vize, hodnoty, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, koumání zdrojů a jejich využití
 • Talent management (rozpoznání talentů v sobě a v druhých, rozvoj talentů)
 • Komunikace leadera, řeč těla a neverbální komunikace (základy a zásady efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, standardní a krizová komunikace)
 • Práce se sebereflexí, zpětná vazba (sebereflexe, poskytování zpětné vazby, přijímání zpětné vazby)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, nalezení nových nápadů a řešení, rozhodování, praktické tipy)
 • Budování diversitní firemní kultury s exkluzivní metodou 5 chairs (práce se stereotypy, agresivní versus kooperativní chování, jak se posunout od útoku ke spolupráci, využití rozdílnosti ke zlepšení vztahů, spolupráce a výkonu)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Kvalitní studijní materiály
 • Hodinu koučování s lektorkou

Knihy

 • Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (Radka Loja, Grada 2022)
 • Audionahrávky ke knize Myšlení pod kontrolou
 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady

Ukončené středoškolské vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Termíny – rok 2023

Setkáme se 12 krát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

leden – červen 2023 (plně obsazeno)

 • 20. – 21. 1.; 24. – 25. 2.; 24. – 25. 3.; 21. – 22. 4.; 26. – 27. 5.
 • 9. – 10. 6. prezenční leadership kurz
  .

září – prosinec 2023 (zatím volná místa):

 • 22. – 23. 9.; 6. – 7. 10.; 20. – 21. 10.; 3. – 4. 11; 17. – 18. 11.
 • 1. – 2. 12. (prezenční leadership)

Místo konání

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)

Kurz bude probíhat v prostorech 1. VOX. a. s. Můžete se těšit na příjemné učebny a skvělé občerstvení.

Cena

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih, hodiny osobního koučinku a přístupů do on-line vzdělávání: 45 000 Kč bez DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Vyplníte přihlašovací formulář (níže) a my Vám pošleme fakturu a další informace.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

KOUČ SE ZAMĚŘENÍM NA LEADERSHIP

  Vyberte si termín kurzu

  Fakturační údaje

  * povinný údaj

  Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzu zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: