31.1.2017

Obchodní podmínky

Stránky jsou provozovány fyzickými osobami:

Ing. Mgr. Radka Loja, se sídlem: Větrná 1760, 25228 Černošice; IČ: 743 18 152, DIČ: CZ7058273310; Živnostenský list č.j.  ZIV/U283/2007/Nch vydal Městský úřad Černošice

Mgr. Olga Lošťáková, DiS., M.A. se sídlem: Biskupcova 13, Praha 3, 130 00, IČ 87649101, DIČ: 8153253064; Živnostenský list č. j. UMCP3/2517/2011 vydal Městský úřad Praha 3

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi zákazníkem a výše uvedenými fyzickými osobami provozujícími tyto webové stránky (dále poskytovatel) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem vzniká na základě objednávky.

KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes formulář, který je na webových stránkách, e-mailem nebo jinou písemnou formou.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale zákazník může od objednávky odstoupit nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte kurz přes formulář na webových stránkách, přijde vám na e-mail potvrzení objednávky a následně zálohová faktura a instrukce k platbě. Pokud vám toto potvrzení nepřijde, nebyla objednávka řádně provedena.

Pokud objednáte formou e-mailu, bude vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne) a následně zaslána zálohová faktura a instrukce k platbě.

Týden před konáním kurzu obdržíte e-mailem pozvánku. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace řádně provedena.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu již peníze nevracíme, ale můžete se přihlásit na jiný kurz nebo poslat náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady se účastník nemůže kurzu zúčastnit.

Způsob úhrady je možný pouze převodem, na základě zálohové faktury, kterou obdržíte po potvrzení objednávky.

Pro identifikaci platby uveďte své jméno, variabilní symbol nebo název firmy.

Daňový doklad – fakturu klientům předáme osobně v den konání akce.

V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci nejpozději první den při konání akce při prezenci.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 30 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Jestliže poskytovatel zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Poskytovatel může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet poskytovatele.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatele plně respektují důvěrný charakter dat, které zákazníci vyplňují do objednávky a poskytují poskytovateli. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce https://mindtrix.cz/zasady-zpracovani-a-ochrany-osobnich-udaju/

Ostatní informace

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na telefonech: 603 585 678, 604 267 936 nebo nám napište na radka.loja@gmail.com, olga.lostakova@seznam.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 3. 4. 2017, odstavec o ochraně osobních údajů byl upraven 19. 5. 2018