8.7.2022

Kouč se zaměřením na osobní rozvoj

Komu je kurz určen

 • Kurz je pro každého, kdo chce získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • Kurz jsou vhodný pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

Počet studentů v kurzu

Abychom se Vám mohly maximálně věnovat, tak kapacita kurzu je max. 12 studentů.

Co získá absolvent kurzu

Kurz je zaměřený nejen na získání kvalifikace kouče, ale také na osobnostní růst a rozvoj účastníků. Propojení s ostatními lidmi jdoucími za podobným cílem, praktické nácviky a sdílení vzájemných zkušeností vytváří jedinečnou dynamiku každého kurzu. Kurz je pro většinu účastníků zcela zásadním přínosem pro další život.

Akreditace

Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

V čem se náš kurz liší od ostatních kurzů

Při tvorbě koncepce kurzu jsme vycházely z moderních poznatků psychologie, neurověd, NLP (neurolingvistického programování), mindfulness, hypnózy a práce s podvědomím. Kurz je postaven na základě našich dlouhodobých lektorských zkušeností s prací se skupinami a týmy v různém firemním prostředí a také na praktických zkušenostech s individuálními klienty, a to jak v koučinku, tak v psychologickém poradenství.

Formát a koncept výuky

Kombinace prezenčního kurzu a distančního (on-line) vzdělávání. Rozsah vzdělávacího programu je 121 vyučovacích hodin, z toho 70 prezenčně a 51 distančně..

Distanční (on-line) část, e-learning

 • Vzdělávací program obvykle začíná distanční částí (e-learning), která obnáší 58 hodin distanční výuky. S výukou můžete začít kdykoli po přihlášení a úhradě ceny vzdělávacího programu. Pokud na absolvování distanční části nenajdete čas, lze ji absolvovat i v průběhu prezenčního kurzu.
 • Distanční (on-line) vzdělávání máme na naší platformě https://e-seberozvoj.cz/. Využíváme Learning Management System (LMS) Moodle. Moodle je osvědčený, mezinárodní LMS s českou podporou, který využívají vysoké školy po celém světě.
 • Náš e-learning obsahuje videa, prezentace, testy osobnosti, cvičení, úkoly, audionahrávky a další texty. Přístupy vám zůstanou také po ukončení kurzu.
  .

Prezenční část

 • Prezenční část je v rozsahu 70 vyučovacích hodin. Jedná se o 10 výukových dnů, kde se účastníci fyzicky potkají s lektory v učebně.
 • V prezenční části kurzu se zkušené lektorky zaměřují na praktický nácvik koučinku, a to jak v roli kouče, tak koučovaného. Důraz je kladen na osobní rozvoj (emoční a myšlenkové vzory, efektivní komunikaci, atd.), témata, cíle a reálné problémy účastníků.

.
Podpůrné skupiny

 • Abyste si koučování a probíraná témata zažili do hloubky, rozdělíte se do menších skupinek (ideálně po třech) kde budete trénovat a vzájemně si sdílet zkušenosti. Můžete se scházet osobně nebo online. Doporučujeme minimálně 10 hodin.
  .

U účastníků po absolvování kurzu dochází k velkému osobnímu růstu, který má pozitivní vliv na jejich další život.

Lektoři a garant akreditovaného kurzu

Lektorky mají dlouhodobou praxi v oblasti koučinku, psychologického poradenství, řízení lidí a vzdělávání.

Garantka a lektorka

Radka Loja

Radka je lektorka, koučka a psycholožka. Dříve pracovala v auditorských firmách PWC a EY. Je autorkou knih Emoce pod kontrolou (Grada 2019), Myšlení pod kontrolou (Grada 2022). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Radka Loja.

Lektorka

Kateřina Braithwaite

Kateřina je lektorka, koučka a mentorka. Během své manažerské praxe získala bohaté zkušenosti v oblasti komunikace, leadershipu, obchodu a etikety. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Kateřina Braithwaite.

Lektorka

Olga Lošťáková

Olga je lektorka, koučka a psycholožka. Má rozsáhlou praxi v oblasti HR, konzultací a vzdělávání. Je také autorkou knihy Empatická a asertivní komunikace (Grada 2020). Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Olga Lošťáková.

Lektorka

Lucie Řepková

Lucie je nadanou studentkou Vysoké školy ekonomie a managementu. Má bohaté zkušenosti v oblasti marketingu, budování brandu a v práci se sociálními sítěmi. Více se o ní dozvíte na tomto odkazu Lucie Řepková.

Co se v průběhu kurzu naučíte (profil absolventa)

 • Používat filozofii a metody koučinku
 • Lépe rozumět sobě a druhým, koučování sebe a druhých
 • Rozpoznávat a zvládat vlastní i cizí destruktivní myšlenkové a emoční vzorce a postupně je měnit jak u sebe, tak u svých klientů
 • Lépe pracovat s vlastními a cizími emocemi, se svým myšlením, intuicí a stresem
 • Přístupy a techniky NLP a Mindfulness při koučování
 • Rozvinout svoji empatii a dokázat se dívat na věci z úhlu pohledu druhých a přitom zůstat sám sebou
 • Získat vyšší sebedůvěru a komunikační schopnosti
 • Pracovat se sebereflexí a přijímat a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu
 • Iniciovat a přijímat životní změny, lépe řešit problémy a konflikty a snadněji se rozhodovat
 • Zvládat obtížné životní situace a krize
 • Základy marketingu a know-how pro vybudování vlastní praxe kouče

Učební osnovy (stručně)

 • Role kouče, koučování, etika (základy koučinku, principy koučování)
 • Raport – navázání vztahu s klientem (úvodní konzultace, kontrakt, vytvoření klima důvěry a pochopení)
 • Práce s klientem (vedení koučovacího rozhovoru, koučovací techniky a metody, kladení otázek, koučovací model GROW, manuál kouče)
 • Neurovědy a psychologie (mozek a psychika, vědomí a nevědomí)
 • Přístup NLP ke koučinku, principy, základní techniky (vzorce myšlení, emoční vzorce, filtry vnímání, roviny vlivu, metafory, techniky)
 • Přístup a techniky mindfulness v koučinku (základy meditace, princip přítomnosti, pozorování myšlenek a emocí, techniky práce s tělem, metody řízené imaginace a vizualizace)
 • Vize a cíle (tvorba vize, stanovení realistických cílů – kritéria, práce s motivací a osobní odpovědností, zkoumání vnitřních zdrojů a jejich využití)
 • Práce s myšlením, alfa stav, hypnóza a autohypnóza, práce s podvědomím (sugesce, programování mysli)
 • Práce s emocemi, sebevědomí, pozitivní myšlení, stres a syndrom vyhoření (tvorba emoční mapy, psychosomatika, techniky zvládání emocí, rozhodování, atribuční styly, psychohygiena)
 • Asertivita a komunikační dovednosti (efektivní komunikace, zvládání konfliktů, asertivní techniky, aktivní naslouchání, krizová komunikace)
 • Typologie osobnosti (MBTI a GPOP, DISC)
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí (krize a zdroje, pět fází krize, nalezení nových nápadů a řešení)
 • Etiketa (zásady etikety)
 • Marketing a know-how pro vybudování vlastní praxe (branding, budování osobní značky, obsahový marketing pro vlastní praxi)
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Navíc dostanete zdarma

 • Kvalitní studijní materiály
 • Hodinu koučování s lektorkou

Knihy

 • Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (Radka Loja, Grada 2022)
 • Audionahrávky ke knize Myšlení pod kontrolou
 • Emoce pod kontrolou – Pět kroků pro zvládání emocí (Radka Loja, Grada 2019)
 • Empatická a asertivní komunikace (Olga Lošťáková, Grada 2020)

Vstupní předpoklady

Ukončené středoškolské vzdělání, dosažený minimální věk 18 let, základní uživatelská znalost práce na PC

Termíny – rok 2023

Setkáme se 10 krát (pátek + sobota), v čase od 9:00 – 16:00 (hodina přestávka na oběd). Na posledním setkání bude probíhat ověření znalostí (ústní a písemnou formou), oslava a předání certifikátů.

 • 20. – 21. 1.
 • 24. – 25. 2.
 • 24. – 25. 3.
 • 21. – 22. 4.
 • 26. – 27. 5.

Místo konání

K-centrum, Senovážné nám. 23, Praha 1 (6 min pěšky od Hlavního nádraží, do 6 minut pěšky metro B, C, tramvajová zastávka Jindřišská)

Cena

 • Cena kurzu včetně studijních materiálů, knih, hodiny osobního koučinku a přístupů do on-line vzdělávání: 37 500 Kč bez DPH
 • Studenti získají slevu 20 %
 • Po dohodě můžete platit ve dvou splátkách

 • Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
  Stát se může cokoliv. Pro získání certifikátu je potřeba zúčastnit se alespoň 80 % výuky. Pokud budete chybět, můžete si zameškané dny doplnit s dalším kurzem.
 • Jak se mám přihlásit na kurz?
  Kliknete na tlačítko níže „Chci se přihlásit“. Budete přesměrování na stránku s přihlašovacím formulářem.
 • Jak mám kurz zaplatit?
  Po vyplnění přihlašovacího formuláře obdržíte zálohovou fakturu, kterou uhradíte. Platíte převodem na účet. Můžeme se domluvit na platbě ve dvou splátkách.
  Můžete také platit prostřednictvím programu Benefit Plus.

Chcete se něco zeptat?

Pokud byste se rádi na něco ohledně kurzů zeptali, napište nám anebo rovnou zavolejte: