2.2.2017

Olga

Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností. Je věčným studentem s otevřenou myslí, neustále hledá inspirace, které může dále předávat svým klientům.  Její školení jsou založená na nácviku pomocí rolových her a kamery, využívá koučovací přístup. Výsledkem je hlubší sebepoznání účastníka a rychlejší osvojení nových dovedností.

Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 9000 účastníky z různých oblastí (IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféra). Úspěchem je pro Olgu spokojený klient, který si v rámci spolupráce plní své sny a cíle a vidí reálný přínos školení pro svoji praxi. V práci s klienty využívá zkušenosti získané v rámci manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání.

Je spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“

Vzdělání:

 • Psychologie na Univerzitě Palackého
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • La Salle University (Professional Communication and P.R.)
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Vyšší odborná škola herecká
 • Odborné kurzy a výcviky (Intenzivní trénink koučů: Results Coaching Systems, NLP Practitioner, Diamond Logos, Respektovat a být respektován atd.)

Kurzy osobního rozvoje

Vedu vlastní kurzy osobního rozvoje a také přednáším pro vzdělávací společnosti. Klientům pomáhám s rozvojem v následujících oblastech:

 • Manažerské dovednosti (posílení autority, efektivní komunikace manažera, přesvědčivá prezentace, motivace týmu, koučování a mentoring, vedení hodnotících pohovorů)
 • Emoční inteligence (rozvoj sebepoznání, nástroje pro práci s negativními emocemi, posilování pozitivních emocí a odolnosti)
 • Tvorba životní vize (Kam chci v životě dojít? Jaké jsou mé hodnoty? Jak sladit kariéru, rodinu, volný čas tak, abych měl/a pocit životního naplnění?)
 • Týmová komunikace (workshopy na posílení týmové kooperace)
 • Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad (jak vytvořit poutavé a přesvědčivé prezentace, jak získat při prezentaci jistotu, jak překonat obtížné situace atd.)
 • Time a stres management (jak pracovat s vyšší efektivitou, ale menším stresem; odstranění zlodějů času, relaxační techniky a práce se stresem)
 • Trénink trenérů (trénink klíčových lektorských dovedností)

Školím a koučuji v českém i anglickém jazyce. Všechna školení jsou vedena interaktivním způsobem (využívám koučovací přístup a rozličné interaktivní metody). Vždy vycházím ze zadání klienta, složení a potřeb skupiny. Okamžitě poskytuji účastníkům zpětnou vazbu.

Spolupracuji se vzdělávacími společnostmi: