2.2.2017

Olga

Olga je trenérem a koučem v oblasti měkkých dovedností (prezentační a lektorské dovednosti, emoční inteligence, time a stress management, efektivní komunikace, leadership).

Rozvoji měkkých dovedností se věnuje od roku 2007, v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 13 000 účastníky z různých oblastí (marketing, státní správa, IT, výroba, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféra).

Je autorkou knihy „Empatická a asertivní komunikace“ (Grada, 2020) a spoluautorkou knih „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost“ (Grada, 2017) a „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010). Píše články např. pro weby: Psychologie.cz, Idnes.cz.

V roce 2015 získala LIGS AWARDS: Ocenění Osobnost vzdělávání dospělých 2014 v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tutor, kouč apod.)“. Je autorkou online video kurzů na Seduo.cz. Rozvíjí také Mindtrix youtube kanál s videi „(n)Asertivní Olga“, které ukazují využití asertivních technik v praxi.

 Vzdělání:

 • Jednooborová psychologie (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • La Salle University (Professional Communication and P.R.)
 • Fakulta multimediálních komunikací (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)
 • Vyšší odborná škola herecká (Praha)
 • Odborné kurzy a výcviky (Intenzivní trénink koučů: Results Coaching Systems, NLP Master, Diamond Logos, Respektovat a být respektován atd.)

 

Kurzy osobního rozvoje

Vede vlastní kurzy osobního rozvoje a také přednáší pro vzdělávací společnosti. Klientům pomáhá s rozvojem v následujících oblastech:

 • Manažerské dovednosti (posílení autority, efektivní komunikace manažera, přesvědčivá prezentace, motivace týmu, koučování a mentoring, vedení hodnotících pohovorů)
 • Emoční inteligence (rozvoj sebepoznání, nástroje pro práci s negativními emocemi, posilování pozitivních emocí a odolnosti)
 • Tvorba životní vize (Kam chci v životě dojít? Jaké jsou mé hodnoty? Jak sladit kariéru, rodinu, volný čas tak, abych měl/a pocit životního naplnění?)
 • Týmová komunikace (workshopy na posílení týmové kooperace)
 • Prezentační dovednosti a efektivní vedení porad (jak vytvořit poutavé a přesvědčivé prezentace, jak získat při prezentaci jistotu, jak překonat obtížné situace atd.)
 • Time a stres management (jak pracovat s vyšší efektivitou, ale menším stresem; odstranění zlodějů času, relaxační techniky a práce se stresem)
 • Trénink trenérů (trénink klíčových lektorských dovedností)

Školí a koučuje v českém i anglickém jazyce. Všechna školení jsou vedena interaktivním způsobem (využívá koučovací přístup a rozličné interaktivní metody). Vždy vychází ze zadání klienta, složení a potřeb skupiny. Okamžitě poskytuje účastníkům zpětnou vazbu.

Spolupracuje se vzdělávacími společnostmi: