5.8.2023

Slávek Keprt

Slávek Keprt

Mgr. Boleslav Keprt, Ph.D., Dipl. PW

Slávek KeprtVystudoval sociologii na Univerzitě Karlově a autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU, kde se věnoval psychosomatickým disciplínám. Absolvoval dlouholetý výcvik v procesově orientované psychologii, čtyřletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie založená na všímavosti/mindfulness), výcvik ve facilitaci skupinových procesů, výcvik doprovázení umírajících v hospici, výcvik v krizové intervenci, výcvik v koučinku a další rozvojové kurzy.

Svoje dovednosti a kondici také čerpá z mnohaleté meditační praxe, které se věnoval i při půlročním pobytu v klášteře v Barmě.

Věnuje se psychoterapii, lektorské činnosti, koučinku, krizové intervenci, sociologickému výzkumu, doprovázení umírajících. Ovlivnil ho také focusing, PBSP, gestalt terapie, psychodrama a rodinné konstelace. Velkým zdrojem inspirace a energie je pro něj dialogické jednání na DAMU.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Dialogy s vnitřním kritikem. Jak proměnit negativní hlasy ve zdroj síly a inspirace

Přistihujete se, že se kritizujete a srovnáváte s těmi, kteří jsou na tom lépe? Máte strach pustit se za svými lákavými sny, protože něco uvnitř vám říká, že byste mohli selhat? Nadáváte si, když se vám něco nepovede? Nebo vás občas náhle přepadá špatná nálada a ani nevíte proč? Zajímá vás, kde se takový hlas ve vašem životě vzal a jak je možné, že má takovou moc?

Téma vnitřního kriticismu se týká každého z nás. Ať už se snažíte o sebepoznání, osobní růst, nebo jen o laskavější vztah k sobě či druhým, anebo prostě chcete zlepšit svou celkovou životní pohodu. Kniha vám na této cestě bude dobrým průvodcem.

.

Dokument pro Český rozhlas

 • On fakt někam odcházel – Příběh dobrého umírání v kruhu rodiny. Rozhlasový dokument s Terezou a jejím příběhem doprovázení umírajícího člena rodiny. Aneb jak si to udělat po svém.

Články

 • Smrt – strašák nebo spojenec? (Pravý domácí časopis 11/2017)
 • Co se můžeme naučit od umírajících? (Psychologie dnes, č.7-8 2008)

Překlady

Přednášky

SLÁVEK KEPRT – VZDĚLÁNÍ

 • Universita Karlova, Fakulta sociálních věd (Mgr.)
 • DAMU, Katedra autorské tvorby a pedagogiky – Dialogické jednání (Ph.D.)
 • Psychoterapeutický výcvik procesově orientované psychologie (Dipl. PW)
 • Psychoterapeutický výcvik v satiterapii (sati neboli mindfulness, všímavost)
 • Výcvik ve facilitaci skupinových procesů
 • Výcvik pro dobrovolníky – hospic Cesta Domů
 • Výcvik telefonické krizové intervence

Kurzy a semináře

 • Práce s rodinami a rodinnými systémy (I. Verný)
 • Jak se „spřátelit“ s konflikty (A. Karia, S. Študentová)
 • Vnitřní a vnější kritik (B. Trimajová, J. Kašáková)
 • Krocení démonů v satiterapii (K. Hájek, J. Benda)
 • Práce s traumatem (A. Študentová, A. Audergon; H Vojtová; J. Horskáková)
 • Práce s tělem a pohybem (DAMU), Feldenkraisova metoda (DAMU)
 • Práce s hlasem, verbálním projevem (DAMU)
 • Improvizace a dialogické jednání (S. Suda, I. Vyskočil)
 • Sny, životní mýtus a změněné stavy vědomí (I. Verný)
 • Smrt, umírání, doprovázení (P. Ammann)
 • Moc, leadership, Klíčové kompetence moci – rozvíjení efektivního leadershipu (Julie Diamond)
 • Focusing, rodinné konstelace a mnoho dalších kurzů osobnostního růstu

SLÁVEK KEPRT – PŘÍSTUP V PSYCHOTERAPII A KOUČINKU

Každé setkání je šité na míru tématu, se kterým jako klient, klientka přicházíte. Mnohdy se stává, že nás pak proces objevování „aha“ vhledů do souvislostí zavede k nečekanému, nepředpokládanému, nevídanému rozuzlení.

Není mým úkolem vyřešit něco za vás, nesnažím se odstraňovat problém. Věřím, v souladu s procesově orientovanou psychologií, že v zárodku problému je již obsaženo i řešení, jen je nutné ho objevit. Hlavní filozofií mého přístupu je podporovat větší uvědomění k tomu, co se děje a co by se rádo odehrálo ve vašem životě a vy tomu třeba bráníte. Mám důvěru v to, že to co se děje v našem životě má smysl i když ten smysl není zjevný na první pohled a je třeba ho objevovat a nacházet. Jsem spíše v roli průvodce a pomáhám vytvářet vhodné podmínky pro to, abychom mohli nejprve zvědomovat a začít chápat, proč se děje to, co se ve vašem životě děje – ať již to má podobu strachu, tělesného symptomu, záhadné bolesti, problému ve vztazích. Větším uvědoměním dochází často k pochopení a vhledu do souvislostí, dochází k změně postoje vůči původnímu problému, často k jeho transformaci a tím k úlevě a dovednějšímu zvládání situací.

Co mě zajímá?

Kromě potíží se kterými přicházíte, mě zajímají vaše sny, pokud si je pamatujete. Zajímá mě, jaké pohádky jste měli v dětství rádi, jaké filmy sledujete, jaké knihy čtete, synchronicity, které se vám dějí. Co vás irituje, dráždí a co vás láká, po čem toužíte. To vše může napomoci k pochopení proč se aktuálně do vašeho života dostaly potíže, které řešíte.

Při našem setkání jsem v roli terapeuta, odborníka, kouče, ale zároveň spoluúčastného člověka. Vždy prozkoumávám i u sebe nakolik se mě samotného problém týká a jak s ním sám dovedu zacházet. Terapie je tak spíše společnou dobrodružnou cestou hledání a objevování.

Nepohlížím na klienty skrze patologizující názvy diagnóz. Ať už si myslíte, že nějakou diagnózu máte nebo vám ji někdo přidělil, mnohem více mě zajímá, jak daný problém prožíváte, v čem vám brání a v jakých situacích ho zvládáte.

Bude mně potěšením hledat a nacházet s vámi cesty k spokojenosti a štěstí.

KONTAKT