5.8.2023

Dagmar Glinská

Ing. Dagmar Glinská

Jsem lektorka a koučka s nadšením pro osobní rozvoj a inspiraci druhých. Můj přístup spojuje empatii, odvahu, zkušenosti a odborné znalosti. Věřím v sílu pozitivního myšlení a sebedůvěru. S jasným cílem, strukturovaným plánem a nabytou motivací společně překonáme překážky a odhalíme váš plný potenciál.

Můj lektorský přístup je charakteristický tím, že vytvářím prostředí, kde se cítíte podporováni a povzbuzováni k novým výzvám. Mé kurzy jsou plné interaktivních prvků a praktických nácviků, díky kterým pro Vás bude snazší začít aplikovat nové poznatky do svého života. Mými oblíbenými tématy jsou asertivní komunikace, růstové a fixní myšlení, zvládání stresu a posilování psychické odolnosti. Fascinuje mě umění jasného vyjádření myšlenek, všímavost (mindfulness), či porozumění mechanismům stresu a posilování mentální odolnosti pro překonávání výzev a zvládání obtíží.

V rámci mentoringu a koučinku Vám pomohu objevit vaše silné stránky a zdroje. Mým cílem je nejen předávat vědomosti, ale také vás inspirativně vést k tomu, abyste se stali nejlepší verzí sebe sama. Díky certifikaci v oblasti mediace přináším do mého koučování také schopnost efektivního řešení konfliktů, což přispívá k dosahování harmonických vztahů v pracovním i osobním životě.

Vzdělání a kurzy:

  • VŠB – TUO
  • Akreditovaný kurz koučování – Koučing jako umění
  • Akreditovaný kurz Mediátor
  • Akreditovaný kurz Lektor dalšího vzdělávání
  • Mnoho kurzů v oblasti leadershipu, sebepoznání, komunikace apod.

Kontakt: