9.12.2017

Hladina Alfa

Podle C. G. Junga (švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie), se lidská psyché skládá ze dvou navzájem se doplňujících sfér: vědomí a nevědomí. Vědomí představuje pouze její malou část. Pokud chcete docílit skutečných změn ve svém životě, je potřeba se umět „domluvit“ s nevědomím.

„Určitě víte, jak snadné je rozhodnout se vědomě pro změnu, ale jak těžké je ji docílit. K uskutečňování změn je výhodné zapojit co největší část naší psyché – tedy i nevědomí, aby začalo spolupracovat a podporovalo nás.“

Proč do kurzů zapojujeme nevědomí a Alfa vlny?

 • V Alfa stavu získáváte přístup do svého nevědomí.
 • V nevědomí jsou ukryty Vaše obrovské vnitřní zdroje pro řešení problémů, nacházení nových nápadů a cest.
 • Můžete zde snadněji měnit nepotřebné myšlenkové vzorce a vytvářet si novou realitu.
 • Můžete přijít na řešení nejrůznějších situací, protože nevědomí samo spouští obrazy. Zapojují se obě mozkové hemisféry, vznikají představy a aktivuje se vizuální myšlení.
 • Nevědomí podporuje vznik návyků a pomáhá Vám naplňovat Vaše osobní a pracovní cíle.
 • V Alfě dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu a úzkostí.

Co jsou mozkové vlny?

Lidský mozek se skládá z bilionů neuronů, které využívají ke vzájemné komunikaci také elektrické signály, ze kterých vznikají mozkové vlny. Mozkové vlny mají různou frekvenci a přímý vliv na stav našeho vědomí, na naše myšlenky a nálady. Jejich měřením vznikne grafický záznam, kterému říkáme elektroencefalogram – EEG. Měření probíhá pomocí elektrod přikládaných na pokožku hlavy.

Mozkové vlny rozdělujeme do pěti základních skupin podle jejich frekvencí: Gama, Beta, Alfa, Théta a Delta. Naše mozková frekvence se mění, pokud jsme rozčílení, myslíme, normálně pracujeme, spíme, meditujeme či se oddáváme dennímu snění.

Druhy mozkových vln

 • Mozkové vlny gama (40–100 Hz) – V nižší části tohoto pásma prožíváme maximální soustředění, ve vyšším části potom povznášející duševní stavy – štěstí, soucit, rozšířené vědomí, flow.
 • Mozkové vlny beta – (13–40 Hz) – Toto pásmo se ještě dělí na tři podpásma. V jeho nižším spektru se pohybujeme nejčastěji v průběhu dne. Je to stav zaujaté pozornosti, racionálního myšlení. Pokud se však dostaneme do jeho vyšší části, zažíváme velmi škodlivý a nepříjemný stres, napětí, strach, neklid. Vyšší polovina tohoto pásma je pro náš organismus velmi škodlivá.
 • Mozkové vlny alfa (7–13 Hz) – V tomto stavu převládá uvolnění, vyskytuje se přirozeně při odpočinku, relaxaci a meditaci. Aktivují se obě mozkové hemisféry, dochází zde ke kontaktu s nevědomím, probouzí se intuice a kreativita.
 • Mozkové vlny théta (4–7 Hz) – Zde se nacházíme ve stavu hluboké relaxace, meditace nebo spánku. Dochází zde k průniku do nevědomí, získáváme vhled do komplikovaných problémů.
 • Mozkové vlny delta (1–4 Hz) – Vyskytují se hlavně v hlubokém spánku, v bezvědomí, kómatu či celkové anestezii. Dochází zde k hlubokému uvolnění. Tento stav však nejsme pravděpodobně schopni vědomě prožívat.

Jak se dostat do Alfy?

Běžně sami od sebe jste v Alfě:

 • pokud váš mozek „zpomalí“,
 • v této hladině se nacházíte nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení, odpočinku nebo když se díváte do prázdna (do blba).

Alfu si můžete záměrně navodit:

např. meditací, relaxací, nebo praxí všímavosti. Potom můžete účinně používat mnoho technik, např. imaginaci, vizualizaci, programování mozku, autohypnózu. Techniky slouží k ovládání myšlenek, emocí, tělesných reakcí a chování.

 • Jak se dostat do hladiny Alfa se dočtete v naší knížce “Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti”:

Knížka

 • Zde naleznete postup čtyřtýdenního nácviku:

Naučte se ovládat Alfa vlny 1. část  Naučte se ovládat Alfa vlny 2. část

 • Do Alfa stavu se můžete dostat pomocí našich audionahrávek:

Audionahrávky zdarma

 • Jak pracovat s Alfa stavem se také naučíte na našich seminářích:

Seminář – chci se dozvědět víc

Jeden z mnoha příkladů jak lze využít Alfa stav

Jak, s pomocí hladiny alfa, úspěšně zvládnout jednání, pohovor, prezentaci?

Představte si, že vás za týden čeká důležité jednání, pohovor nebo prezentace. Vy vše potřebujete co nejlépe zvládnout a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Máte však určité pochybnosti a necítíte se úplně jistě.

Jak se tedy můžete psychicky připravit?

 1. Dostaňte se do alfa stavu. V klidu se posaďte, uvolněně dýchejte, zavřete si oči a pro ukotvení si napočítejte např. od 10 do 1.
 2. V Alfa stavu rozeberte situaci. Přiznejte si všechny obavy, které máte. Stanovte cíl, jak chcete, aby jednání dopadlo. Chvíli o celé situaci v tomto relaxovaném stavu přemýšlejte, nechte si promítat obrazy.
 3. Očekávejte výsledky. Přeneste představu sebe samotné/ho do dne, kdy se bude odehrávat daná situace. Představte si, jak vše skvěle probíhá …Jste klidný/á a sebejistý/á. Máte upřímnou radost a oslavujete výsledek. Zapojte do představy co nejvíce smyslů a detailů.

Bylo vědecky ověřeno, že náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi tím, co si představujeme a tím, co skutečně vidíme.  Obojí považuje za „realitu“ a spouští v těle podobné procesy. Vy si samozřejmě uvědomujete, co je realita a co představa, ale mozek jako takový ne. Pokud si tedy budete představovat žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), váš mozek jej přijme jako reálný a bude mít tendenci jej následovat. Vizualizací programujete sami sebe na úspěch.

Při vizualizaci sami sebe směřujete a ladíte na optimální výkon. Navíc si můžete uvědomit, co ještě například lze udělat proto, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku, a na co se máte speciálně připravit a zaměřit. Ve stavu uvolnění vás snadněji napadají nové a podnětné myšlenky. Samozřejmě platí, že čím vícekrát „programování“ provedete, tím bude silnější.

Pokud si přejete získat další informace zavolejte nám na 603 585 678, 604 267 936 nebo pište na adresu mindtrix@mindtrix.cz. Těšíme se na Vás!