9.12.2017

Hladina Alfa

O praktickém využití Alfa stavu se dočtete v mé knize „Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě“ (nakladatelství Grada 2022).

Více informací o knize

.

Podle C. G. Junga (švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie), se lidská psyché skládá ze dvou navzájem se doplňujících sfér: vědomí a nevědomí. Vědomí představuje pouze její malou část. Pokud chcete docílit skutečných změn ve svém životě, je potřeba se umět „domluvit“ s nevědomím a naladit se na mozkové vlny Alfa.

„Určitě víte, jak snadné je rozhodnout se vědomě pro změnu, ale jak těžké je ji docílit. K uskutečňování změn je výhodné zapojit co největší část naší psyché – tedy i nevědomí, aby začalo spolupracovat a podporovalo nás.“

Proč do kurzů zapojujeme nevědomí a mozkové vlny Alfa?

 • V Alfa stavu získáváte přístup do svého nevědomí.
 • V nevědomí jsou ukryty Vaše obrovské vnitřní zdroje pro řešení problémů, nacházení nových nápadů a cest.
 • Můžete zde snadněji měnit nepotřebné myšlenkové vzorce a vytvářet si novou realitu.
 • Můžete přijít na řešení nejrůznějších situací, protože nevědomí samo spouští obrazy. Zapojují se obě mozkové hemisféry, vznikají představy a aktivuje se vizuální myšlení.
 • Nevědomí podporuje vznik návyků a pomáhá Vám naplňovat Vaše osobní a pracovní cíle.
 • V Alfě dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu a úzkostí.

Co jsou mozkové vlny?

Lidský mozek se skládá z bilionů neuronů, které využívají ke vzájemné komunikaci také elektrické signály, ze kterých vznikají mozkové vlny. Mozkové vlny mají různou frekvenci a přímý vliv na stav našeho vědomí, na naše myšlenky a nálady. Jejich měřením vznikne grafický záznam, kterému říkáme elektroencefalogram – EEG. Měření probíhá pomocí elektrod přikládaných na pokožku hlavy.

Mozkové vlny rozdělujeme do pěti základních skupin podle jejich frekvencí: Gama, Beta, Alfa, Théta a Delta. Naše mozková frekvence se mění, pokud jsme rozčílení, myslíme, normálně pracujeme, spíme, meditujeme či se oddáváme dennímu snění.

Druhy mozkových vln

 • Mozkové vlny gama (40–100 Hz) – V nižší části tohoto pásma prožíváme maximální soustředění, ve vyšším části potom povznášející duševní stavy – štěstí, soucit, rozšířené vědomí, flow.
 • Mozkové vlny beta – (13–40 Hz) – Toto pásmo se ještě dělí na tři podpásma. V jeho nižším spektru se pohybujeme nejčastěji v průběhu dne. Je to stav zaujaté pozornosti, racionálního myšlení. Pokud se však dostaneme do jeho vyšší části, zažíváme velmi škodlivý a nepříjemný stres, napětí, strach, neklid. Vyšší polovina tohoto pásma je pro náš organismus velmi škodlivá.
 • Mozkové vlny alfa (7–13 Hz) – V tomto stavu převládá uvolnění, vyskytuje se přirozeně při odpočinku, relaxaci a meditaci. Aktivují se obě mozkové hemisféry, dochází zde ke kontaktu s nevědomím, probouzí se intuice a kreativita.
 • Mozkové vlny théta (4–7 Hz) – Zde se nacházíme ve stavu hluboké relaxace, meditace nebo spánku. Dochází zde k průniku do nevědomí, získáváme vhled do komplikovaných problémů.
 • Mozkové vlny delta (1–4 Hz) – Vyskytují se hlavně v hlubokém spánku, v bezvědomí, kómatu či celkové anestezii. Dochází zde k hlubokému uvolnění. Tento stav však nejsme pravděpodobně schopni vědomě prožívat.

Mozkové vlny Alfa – jak se do nic dostat?

Běžně sami od sebe jste v Alfě:

 • pokud váš mozek „zpomalí“,
 • v této hladině se nacházíte nejčastěji těsně před usnutím, při probouzení, odpočinku nebo když se díváte do prázdna (do blba).

Alfu si můžete záměrně navodit:

 • např. meditací, relaxací, nebo praxí všímavosti. Potom můžete účinně používat mnoho mentálních technik, např. imaginaci, vizualizaci, programování mozku, autohypnózu, kontrolu bolesti. Techniky slouží k ovládání myšlenek, emocí, tělesných reakcí a chování.

Jak pracovat s Alfa stavem a používat mentální techniky se naučíte:

Na prezenčním semináři:

Alfa stav a jeho využití v práci a v soukromí

.

V online kurzech:

Alfa stav I – Ovládněte svoji mysl

.

Alfa stav II – Mentální techniky

.

V mé knize „Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě“:

Ke knize si můžete na našem webu také zakoupit audionahrávky

Více informací o knize

.

Kniha je běžně dostupná v knihkupectvích. Můžete si ji také objednat např. na tomto odkazu: Myšlení pod kontrolou – Alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě (GRADA 2022)