Myšlení pod kontrolou – kniha

Myšlení pod kontrolou – alfa stav a jeho využití v pracovním a osobním životě

A o čem knížka je?

Naše myšlenky se promítají do všeho, co děláme. Často způsobem, který přesahuje hranice našeho vědomého vnímání. Tyto myšlenky „vysílají“ do světa kolem nás signály o tom, co chceme, čemu věříme a kým jsme. A svět na ně reaguje.

Komu je kniha určena?

Knihu jsem napsala pro všechny, kteří se chtějí naučit pracovat se svým myšlením a emocemi a využívat jejich tvůrčí potenciál. Je určena leadrům pro rozvoj jejich osobních kompetencí.

V knize naleznete JAK:

 • zvýšit svoji sebehodnotu a sebevědomí
 • pracovat se svými emocemi
 • uzavírat situace, které vám stále dokola „lezou“ do vědomí
 • psychické ovlivňuje fyzické a naopak – psychosomatika
 • posílit intuici
 • se postavit k situaci, kdy myšlení nemůže „přeprat“ cítění – ve smyslu „řeknu si, že se nebudu bát – je to logické, tak proč se pořád sakra bojím?“
 • zlepšit vztahy a vést emočně inteligentní rozhovor
 • lze vnímat spiritualitu
 • mindfulness a proč je to základ ovládání sebe samého
 • se postavit k otázce smyslu života
 • dosáhnout toho, co chcete (práce s cíli)
 • pracovat se sugescemi
 • zvládat stres a fyzickou bolest
 • pracovat se svými sny
 • programovat mysl a měnit emoční stavy
 • se rozhodovat v náročných situacích
 • a mnoho dalšího

Do knihy jsem začlenila také spoustu praktických technik a cvičení na sebepoznání, meditace, imaginace, relaxace, práci se sny a konkrétní mentální techniky zaměřené na rozvoj a programování mysli. Techniky vycházejí zejména z praxe mindfulness, autohypnózy a NLP.

Ke knize jsou k dispozici kvalitní audionahrávky, které si můžete zakoupit na našem webu:

AUDIONAHRÁVKY

.

Zvládat proces vlastního myšlení je základem schopnosti zvládat sebe samé a dosáhnout vnitřního klidu, vynikajících výsledků v práci a spokojenosti v osobním životě.

Chci se podívat na obsah knihy

Obsah

I. ČÁST – POZNEJTE A OVLÁDNĚTE SVÉ MYŠLENÍ

1       Naše myšlení se promítá do vnějšího světa

1.1        Myšlení pod kontrolou

2       Psychické a fyzické je úzce propojeno

2.1        Začarovaný kruh
2.2        Chováme se podle programů
2.3        Vnitřní dítě
2.4        Tělo a psychika
2.5        Spirituální rozměr
2.6        Kde se bere intuice
2.7        Dech jako spojnice mezi psychickým a fyzickým

3       Vědomí, nevědomí a mozkové vlny

3.1        Mozkové vlny Alfa – základ pro ovládání mysli
3.2        Mindfulness (Všímavost)

4       Hladina Alfa, meditace a mindfulness

4.1        Jak poznáte, že jste v Alfě
4.2        Jak se dostat do Alfy
4.3        Meditace – záměrné navození Alfa stavu
4.4        Co se děje po prvním vědomém vstupu do Alfy
4.5        Základní schéma meditace
4.6        Rozptýlení a rušivé vlivy
4.7        Jak si udržet meditační praxI
4.8        Soustředění se na dech
4.9        Bodyscan
4.10      Trénink zaměřené a otevřené pozornosti
4.11      Poraďte se v meditaci

5       Přeneste schopnosti získané v meditaci do běžného života

5.1        Věnujte pozornost druhým lidem
5.2        Emočně inteligentní rozhovor
5.3        Empatie a soucit
5.4        Meditace milující laskavosti
5.5        Pět kroků pro zvládání emocí
5.6        Lepší sebedůvěra a sebehodnota

6       Dejte svému životu smysl

6.1        Uvědomte si své potřeby
6.2        Sestavte si žebříček hodnot
6.3        Stanovte si cíle
6.4        Vytvořte si životní mapu
6.5        Přesvědčení pomáhající dosáhnout cílů

7       Sugesce, vizualizace, imaginace a placebo

7.1        Sugesce – přání, očekávání a víra
7.2        Trénink vizualizace
7.3        Placebo efekt
7.4        Bodyscan a sugesce

8       Sedm zlatých pravidel pro vytváření obrazů a sugescí

8.1        Buďte konkrétní a najděte své proč
8.2        Dosažení cíle je zastávka na cestě
8.3        Jak používat sugesce a pracovat s myslí

9       Síla vzpomínek a očekávání

9.1        Zaměřte stejnou pozornost na dobré i špatné
9.2        Omezení v hlavě

II. ČÁST – PROGRAMOVÁNÍ MYSLI

10         Programování mysli

10.1     Základní schéma
10.2     Mentální techniky – programování
10.3     Programování cílů
10.4     Podpořte změnu svých přesvědčení
10.5     Změňte své vlastnosti a návyky
10.6     Krůček po krůčku k novým dovednostem
10.7     Změňte svoji náladu a psychický stav
10.8     Vytvořte si kotvu bezpečí, sebedůvěry a úspěchu
10.9     Špatná nálada a pokles energie

11         Spánek, bdělost a odpočinek

11.1     Technika na usínání a pro dobrý spánek
11.2     Probuďte se ve správný čas
11.3     Pokud si potřebujete rychle odpočinout
11.4     Spánek a sny

12         Porozumějte svým snům

12.1     Jakým jazykem k nám sny hovoří
12.2     Jak pracovat se svými sny
12.3     Jak si naprogramovat sen na přání

13         Bolest a stres

13.1     Snížení nebo odstranění bolesti
13.2     Dvouminutový odstraňovač stresu

14         Rozhodování

15         Vezmi si jen to, co potřebuješ

 

Předmluva

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.
hokejový trenér, manažer, autor knih, specialista v oblasti mentálního trénink

Současná doba, která je charakteristická tlakem na výkon, se soustřeďuje především na rozvoj explicitních, vnějších prvků našeho života. Zaměřujeme se na rozvoj, zdokonalování a vylepšování světa mimo nás, ale bohužel často podceňujeme poznání a kultivování světa uvnitř nás, nebo na ně zapomínáme.

Kvůli této neznalosti našich vnitřních světů se zvyšuje počet lidí trpících psychickou nestabilitou, chronickou únavou, až vyčerpaností, ztrátou smyslu či existenciálním vakuem a dalšími nemocemi, jejichž počet se velmi významně zvyšuje, a to nejen z důvodu špatně pochopeného blahobytu.

Pokud však chceme s něčím pracovat, musíme to především poznat. Nejen proto je nutné rozšířit naše poznání o důkladné prostudování našich vnitřních světů, pochopit jeho zákonitosti a najít možnosti, jak s ním pracovat ve prospěch zdravého vývoje člověka.

Kniha, kterou držíte právě v ruce, je tou pravou „mapou“, kterou oceníme na dobrodružné cestě do nitra našich subjektivních světů, na cestě k sebepoznání, sebeovládání a seberegulaci. Autorka nás velmi čtivým stylem seznamuje s principy, zákonitostmi a charakteristikami našeho vnitřního světa. Velice jednoduchou, ale účelnou vyprávěcí formou nám nenásilně edukativním stylem poskytuje množství informací, které se opírají o různorodé vědecké studie z celého světa, ať již z psychologie, psychiatrie, sociologie, nebo antropologie.

Na mnohých příkladech z praxe autorka vysvětluje z mnoha pohledů principy fungování naší mysli, její rozmanitý význam a funkce. Velmi citlivě navíc ukazuje její propojenost ať již s fyzickým tělem, dechem či mozkovými vlnami, intuicí, emoční inteligencí, a dokonce i spiritualitou.

Větší pozornost věnuje autorka velkému fenoménu naší doby – hladině alfa a její propojenosti s meditací, sugescí, vizualizací, imaginací, dechem, spánkem a všímavostí.

A na závěr to nejdůležitější! Kniha je velmi praktická. Téměř každá edukativní část či kapitola (dovolím si vlastně tvrdit, že i většina poznatků) je vzápětí doplněna o praktická cvičení, různé jednoduché techniky, programy, které si může okamžitě vyzkoušet každý čtenář.

Přeji knize velký počet čtenářů, kteří v ní objeví hodně inspirativních informací a praktických „pomůcek, návodů či pravidel“ na nikdy nekončící, velmi vzrušující a potřebné cestě do nitra našich subjektivních světů, na cestě za sebepoznáním.