17.3.2024

Webináře – Online seberozvojové večery

Webinář je školení které můžete sledovat z pohodlí svého domova přes telefon nebo notebook. Není potřeba žádné další vybavení.

Odkaz na webinář a návod, jak se připojit, vám zašleme společně s fakturou při registraci. Do webináře se můžete aktivně zapojit a klást otázky, ale pokud chcete, můžete také jen poslouchat.

Kdo vás bude provázet?

WEBINÁŘE – online seberozvojové večery pro veřejnost

květen – září 2024

DATUM

ROZSAH

TÉMA

LEKTOR

MÍSTO

INFO

20. 5. 20242 hod.PRAKTICKÉ TECHNIKY MOTIVACE PRO MANAŽERY
Jak motivovat sebe a druhé
Olga Lošťáková20
27. 5. 20242 hodEMOCE POD KONTROLOU
Jak zvládat emoce v pěti krocích
Radka Loja20
30. 5. 20242 hodOBRANA PROTI MANIPULACI
Jak se bránit manipulaci od druhých
Olga Lošťáková20
3. 6. 20242 hodODOLNOST PROTI STRESU
Jak si zachovat duševní pohodu
Olga Lošťáková20
5. 6. 20242 hodUMĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY
Jak dávat efektivní zpětnou vazbu
Olga Lošťáková20
13. 6. 20242 hodPOZITIVNÍ MYŠLENÍ
Jak se na něj nastavit a co TO způsobí
Radka Loja20
20. 6. 20242 hodKRITIKA JAKO PŘÍLEŽITOST
Jak se naučit přijat a učit se z kritiky
Olga Lošťáková20
20. 7. 20242 hodŽIVOTNÍ MAPA
Jak najít pocit smyslu v každodením životě
Radka Loja20
25. 7. 20242 hodŘÍZENÍM ČASU ŘÍDÍTE SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT
Jak na time management?
Radka Loja20
15. 8. 20242 hodPRÁCE SE STRACHEM A PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR
Jak transformovat strach v sílu a objevit nové možnosti
Radka Loja20
4. 9. 20242 hod„NE“ BEZ VÝČITEK
Jak odmítat v práci a v soukromí
Olga Lošťáková20
19. 9. 20242 hodSEBEDŮVĚRA A SEBEVĚDOMÍ
Jak posílit svou osobnost
Radka Loja20
23. 9. 20242 hodUMĚNÍ EFEKTIVNÍ PREZENTACE
Jak přesvědčivě prezentovat
Olga Lošťáková20

WEBINÁŘE – online seberozvojové večery pro veřejnost

říjen – prosinec 2024

 • POCITY VINY A STRACHU Z OPUŠTĚNÍ
  Jak překonat pouta a najít cestu k vnitřní svobodě
 • STUD A SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ
  Jak překonat vnitřního kritika a rozvíjet odvahu
 • ZÁVISLÉ VZTAHY A NEVĚRA
  Jak přerušit cyklus závislosti a směřovat k vyrovnanějším vztahům
 • JAK PRACOVAT S TRAUMATY
  Jak poznat a léčit hluboké emocionální rány
 • MEZIGENERAČNÍ VZTAHY A UPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍHO POSTOJE
  Jak budovat mosty a stát si za svým
 • RELAXAČNÍ TECHNIKY, PSYCHOHYGIENA A MINDFULNESS
  Jak zlepšit kvalitu života skrze uvolnění a práci s pozorností
 • KRIZOVÁ INTERVENCE V KOUČOVACÍM PŘÍSTUPU
  Jak efektivně reagovat a podporovat klienta v krizi
 • SPIRITUALITA V MODERNÍ DOBĚ
  Jak nalézt smysl v dnešním technologickém světě

Těšíme se na setkání s Vámi 🙂

WEBINÁŘE – online seberozvojové večery pro veřejnost

květen – září 2024

Prezenční kurz  20.5.2024   2 hod.

PRAKTICKÉ TECHNIKY MOTIVACE PRO MANAŽERY

Jak motivovat sebe a druhé

Olga Lošťáková

Prezenční kurz  27.5.2024   2 hod.

EMOCE POD KONTROLOU

Jak zvládat emoce v pěti krocích

Radka Loja

Prezenční kurz  30.5.2024   2 hod.

OBRANA PROTI MANIPULACI

Jak se bránit manipulaci od druhých

Olga Lošťáková

Prezenční kurz  3.6.2024   2 hod.

ODOLNOST PROTI STRESU

Jak si zachovat duševní pohodu

Olga Lošťáková

Prezenční kurz  5.6.2024   2 hod.

UMĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY

Jak dávat efektivní zpětnou vazbu

Olga Lošťáková

Webinář   13.6.2024   2 hod.

POZITIVNÍ MYŠLENÍ

Jak se na něj nastavit a co TO způsobí

Radka Loja

Webinář   20.6.2024   2 hod.

KRITIKA JAKO PŘÍLEŽITOST

Jak se naučit přijat a učit se z kritiky

Olga Lošťáková

Webinář   20.7.2024   2 hod.

ŽIVOTNÍ MAPA

Jak najít pocit smyslu v každodením životě

Radka Loja

Webinář   25.7.2024   2 hod.

ŘÍZENÍM ČASU ŘÍDÍTE SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT

Jak na time management?

Radka Loja

Webinář   15.8.2024   2 hod.

PRÁCE SE STRACHEM A PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR

Jak transformovat strach v sílu a objevit nové možnosti

Radka Loja

Webinář   4.9.2024   2 hod.

„NE“ BEZ VÝČITEK

Jak odmítat v práci a v soukromí

Olga Lošťáková

Webinář   9.8.2024   2 hod.

SEBEDŮVĚRA A SEBEVĚDOMÍ

Jak posílit svou osobnost

Radka Loja

Webinář   23.9.2024   2 hod.

UMĚNÍ EFEKTIVNÍ PREZENTACE

Jak přesvědčivě prezentovat

Olga Lošťáková

WEBINÁŘE – online seberozvojové večery pro veřejnost

říjen – prosinec 2024

 • POCITY VINY A STRACHU Z OPUŠTĚNÍ
  Jak překonat pouta a najít cestu k vnitřní svobodě
 • STUD A SEBEVĚDOMÉ VYSTUPOVÁNÍ
  Jak překonat vnitřního kritika a rozvíjet odvahu
 • ZÁVISLÉ VZTAHY A NEVĚRA
  Jak přerušit cyklus závislosti a směřovat k vyrovnanějším vztahům
 • JAK PRACOVAT S TRAUMATY
  Jak poznat a léčit hluboké emocionální rány
 • MEZIGENERAČNÍ VZTAHY A UPEVŇOVÁNÍ VLASTNÍHO POSTOJE
  Jak budovat mosty a stát si za svým
 • RELAXAČNÍ TECHNIKY, PSYCHOHYGIENA A MINDFULNESS
  Jak zlepšit kvalitu života skrze uvolnění a práci s pozorností
 • KRIZOVÁ INTERVENCE V KOUČOVACÍM PŘÍSTUPU
  Jak efektivně reagovat a podporovat klienta v krizi
 • SPIRITUALITA V MODERNÍ DOBĚ
  Jak nalézt smysl v dnešním technologickém světě

Těšíme se na setkání s Vámi 🙂