Nátlak druhého: video test manipulace 2

Nátlak druhého: video test manipulace 2

Čeká vás pokračování video testů manipulace (jak na nátlak druhého). Podívejte se nejdříve na krátké video níže a nechte na sebe působit pronášené výroky. Vnímáte je jako manipulativní? A pokud ano – proč? Jak byste na ně mohli reagovat?

Video 5: „Nikam nechoď, nemůžeš mě tady nechat samotnou.“

Podobné vyvolávání pocitu viny a přenášení odpovědnosti na druhého za to, jak se cítím, je velmi časté. Kdo z nás to v nějaké podobě nezažil?

  • „Nikdy nemyslíš na to, co cítím já. Pro tebe je vždycky důležitější tvé vlastní pohodlí.“
  • „Kdyby ses choval/a jinak, necítil/a bych se tak špatně.“
  • „Tohle se stalo jenom kvůli tobě.“
  • „Nemohl/a jsem spát celou noc kvůli tomu, co jsi mi udělal/a.“
  • „Kdyby ti na mně opravdu záleželo, tak by ses mnou nemluvil/a takhle.“

Buďte všímaví ke svým pocitům. Velmi často nedokážeme manipulaci hned rozpoznat, ale cítíme nátlak, nepohodlí, pocit, že jsme nuceni do něčeho, co se nám nechce. V takových momentech je užitečné získat čas (jít na záchod, napít se, odvést řeč jinam nebo se doptat, jak to přesně daný člověk myslí a jaká jsou jiná řešení) a mezitím si rozmyslet, co vlastně chci a následně to asertivně komunikovat: „Už jsem fakt unavená. Můžeš jít se mnou, jestli chceš. Těším se na příští setkání. Ahoj.“

Video 6 „Tak tohle jsem slyšet nechtěla.“

Výrok „Tak tohle jsem slyšet nechtěla.“ není nutně vždy manipulativní, ale může tak být vnímán v určitém kontextu, např. když říkám větu s cílem získat soucit, vyvolat pocit viny a následně specifickou reakci od druhé osoby (odmítnete žádost partnerky a ona odpoví: „Tohle jsem slyšet nechtěla.“). Následně se cítíte se nepříjemně a kolikrát ještě změníte svůj přístup k věci, necháte se dotlačit k jejímu řešení. Můžete se v takové situaci buď asertivně vymezit: „Opravdu se mi to nehodí, můžu ti pomoct příští týden.“  anebo se doptat: „A jakou reakci jsi čekala?“ Uvidíte, jestli dostanete přímou odpověď anebo bude druhý dál manipulovat („Tak to je snad přeci jasné, ne? Jak můžeš…“). Kdykoliv se můžete vrátit k asertivitě a zopakovat svoje stanovisko s návrhem jiného řešení.

Video 7„Nebuď negativní a nesoustřeď se jen na to špatné. Udělejme tlustou čáru a soustřeďme se na budoucnost.“

Tato výzva k pozitivnímu smýšlení může být konstruktivní. Ale pouze v situaci, ve které slouží oběma komunikačním partnerům. Naše zkušenost nás chrání před potížemi v budoucnu. Pokud s někým opakovaně zažiju zklamání, tak je pravděpodobné, že přijde i v budoucnu. Je na mém posouzení, jestli se chci vymezit a nebo ne. A pokud se vymezit rozhodnu (odejdu ze vztahu, ukončím pracovní spolupráci), tak to neznamená, že jsem negativní.

Video 8 „Čeká nás náročné období a věřím tomu, že ho společně zvládneme a za rok se tady všichni sejdeme. Prosím, teď mi každý sám za sebe řekněte, jestli souhlasíte s tím, že si v nadcházejícím období utáhneme opasky a společně budeme hledat řešení situace. Petře?“

Znovu jsme u kontextu situace. Pokud cítím, že mám svobodnou volbu odmítnout, nejedná se o manipulativní výrok. Jestli ale vím, že se jedná pouze o fráze s jasným očekáváním určité odpovědi, manipulace to je. Posouzení, zda se jedná či nejedná o manipulaci, vychází z naší minulého zkušenosti v daném prostředí a s konkrétním člověkem.

A znovu jako u jiných situací platí, že mám právo rozhodnout se podle sebe a nenechat se tlačit do role „negativisty, co trhá partu a nechá ostatní ve štychu“. Takže můžu říct: „Také si přeju, abychom se tu všichni sešli. Moc rád bych ještě probral, co přesně znamená utažení opasků?“

Video nátlak 9 Já to dělám všechno pro tebe.

Moc se mi líbí citát: „Když vám někdo říká, že mu jde jen o vaše dobro, tak si ho hlavně nenechte vzít.“ Kdykoliv vám druhý naznačuje, že něco dělá pro vás, zastavte se a zamyslete se nad tím, jestli o to opravdu stojíte. A také nezapomeňte, že pokud se nedomluvíte jinak (teď pomůžeš ty mě, já příště tobě), tak se jedná o rozhodnutí daného člověka, za které vy nenesete odpovědnost. Takže v situacích, ve které se pro vás druhý obětuje…:

  • žena nejde do divadla, protože jste nemocný a potom vám vyčítá, jak kvůli vám přišla o kulturní zážitek (i když jste ženě říkal, ať jde s kamarádkou)
  • uvaří vám večeři, i když je unavený a vy říkáte, ať si odpočine (a potom se zlobí, že nechcete jíst)
  • koupí vám tričko, i když ví, že si ráda kupujete oblečení sama (a vadí mu, že ho nechcete nosit)

… mějte neustále na paměti, že se jedná o svobodnou volbu druhého člověka, na kterou stejně tak svobodně můžete reagovat a nenechat se vmanipulovat do pocity viny a otrávit se.

Nátlak druhého: mějte na mysli!

Uvědomte si, že ačkoliv se říká, že s námi někdo manipuluje, přesněji by se ale mělo říkat, že se sebou necháme manipulovat. Jakmile neférový nátlak prohlédnu, je na mě, jestli nechám druhého, aby mě dostal do pozice, která mi nevyhovuje.

Pokud jste nebyli se svojí reakcí spokojení, představte si situaci znovu, ale tentokrát s vaším konstruktivním jednáním. Zvyšujete tak pravděpodobnost, že příště zareagujete v podobné situaci přínosně.

Chcete se naučit efektivní reakce na manipulátory a na nátlak druhého? Přijďte na kurz: Asertivita v obtížných komunikačních situacích Chci se podívat

Pokud si přejete ode mě a od Radky dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit