Magie přitažlivosti. Jak citová vazba formuje naše vztahy k druhým

Kvalita našich vztahů v dospělosti se odvíjí od emočních zkušeností, které jsme získali s nejbližšími osobami, když jsme byli dětmi. Většinou tedy s rodiči. Tyto vztahy slouží jako jakási předloha, podle které se chováme ke svým partnerům, přátelům a ostatním lidem. Věříme, že milující rodiče dělají pro své dítě to, co považují za nejlepší.

  • Víme ale, co je to „to nejlepší“?
  • Jak je možné, že když se rodiče chovají k sourozencům prakticky stejně, přesto jejich výchova má na každého z nich jiný vliv?
  • Proč jedno z jejich dětí bude v budoucnosti zažívat pevné a pohodové vztahy a ten druhý samé slzy a bouře?

Na tyto otázky se domnívám, že přesnou odpověď nezná nikdo. Zajímavý vhled však přibližuje teorie attatchmentu (citové vazby).

Teorií attatchmentu se primárně zabýval John Bowlby (anglický psychiatr a psychoanalytik) a Mary Ainsworthová (americká psycholožka). Nezávisle na sobě objevili, že způsob naplňování našich potřeb v raném dětství (zejména emočních), rozhoduje o tom, jaké vztahy budeme mít k sobě a k ostatním lidem po celý život (nebojte se, dá se s tím pracovat). Teorie také objasňuje, proč nás některé typy lidí přitahují a jiní odpuzují.

Existují čtyři typy citových vazeb:

  • Bezpečná (50 – 60% lidí, o tak vysokém procentu já osobně velmi pochybuji)
  • Úzkostná (15% – 20% lidí)
  • Vyhýbavá (15% – 20% lidí)
  • Dezorganizovaná (5% – 10% lidí)

Bezpečná vazba

Tato citová vazba vzniká u těch, jež v dětství pociťovali dostatek lásky, podpory a náklonnosti a jejichž potřeby byly přiměřeně naplňovány.

Ten u koho se rozvinula bezpečná citová vazba, má ve vztazích napůl vyhráno. Snadno projevuje zájem a náklonnost k druhým lidem, dokáže udržet rovnováhu mezi blízkostí a vzdáleností, dobře zvládá různé vztahové problémy a je schopen si vytyčit a udržet jasné hranice. Důvěřuje sobě a svým blízkým, zvládá se vyrovnat s odmítnutím, umí být loajální a bývá dobrým, podporujícím partnerem a kamarádem. Lidé s touto citovou vazbou vnímají pozitivně sebe i ostatní. 

Tyto typy dávají vztahům ve svém životě odpovídající místo a cítí se dobře, i když jsou momentálně bez partnera.

Úzkostná vazba

Pro lidi s úzkostnou vazbou bývají vztahy často spouštěčem stresu, nepohody a napětí. Od svých partnerů potřebují často slyšet potvrzení, že je vše OK. Tito lidé nedokáží žít sami. Když jsou bez partnera, cítí se špatně. Jsou přehnaně pečující a kontrolující. Mají problém důvěřovat sobě a ostatním. Jejich nálada silně závisí na tom, jak se k nim partner chová.

Vzpomínám si na jednu klientku, která prohlásila: „Moje nálada se odvíjí od toho, jestli mi  ten debil napíše nebo ne. A já se za to nesnáším. A jeho taky!“

Tito lidé bývají emočně nestabilní a často si stěžují na chlad a bezcitnost svých partnerů. Ve vztazích se často přizpůsobují a ztrácejí sami sebe. Sebeobraz úzkostných typů je negativní, ostatní však vnímají pozitivně – z toho pramení jejich potřeba neustálého potvrzování, že je vše v pořádku a nízká sebedůvěra.

Například dívka volá desetkrát za den svému partnerovi. Nebo muž doprovází ženu na každou akci s kamarády, jenom proto, aby se ujistil, že s nimi neflirtuje.

Tento typ citové vazby se častěji vyskytuje více u žen než u mužů. Vzniká u dětí, jejichž potřeby jsou naplňovány jen částečně a často nepředvídatelně. Rodiče bývají náladoví a chovají se ambivalentně.

Vyhýbavá vazba

Lidé v této kategorii jsou velmi nezávislí a na sebe orientovaní. Mají fobii z blízkých vztahů, ze závazků, druhým nedůvěřují a mívají problém s blízkostí. Pokud se druzí přibližují, oni se vzdalují. Mají pocit, že se ve vztazích dusí, že mají málo osobního prostoru. V každém vztahu mají plán, jak ho v případě potřeby opustit. V skrytu duše však po blízkém, hlubokém vztahu a porozumění touží, často si to ale nedokáží přiznat. Lidé s vyhýbavou citovou vazbou se vnímají pozitivně, ale ostatní vnímají spíše negativně.

Tomáš tvrdí partnerce, že pracuje 60 hodin týdně, že ho to prostě baví. A také si stěžuje, že to partnerka nechápe a že si nárokuje s ním trávit víkendy. V okamžiku, kdy si partnerka zařídí čas podle sebe a dva týdny se mu neozve, tak jí začne volat a psát a chce s ní trávit čas … a takhle to jde pořád dokolečka.

Milada, už vystřídala mnoho partnerů, ale jakmile má s někým bydlet, tak se s ním rozejde. (Najednou vidí spoustu nedostatků.)

Tento typ citové vazby spíše mají spíše muži. Vzniká u dětí, kde byly naplňovány pouze některé potřeby.

Dezorientovaná vazba

Dezorientované typy disponují tím nejhorším z předešlých dvou vazeb. Mají strach ze vztahů, z intimity, ze závazků, jsou nedůvěřiví. Často žijí sami, cítí se mizerně nebo vstupují do nefunkčních, toxických vztahů.

Do této kategorie patří lidé, kteří se potýkají s mnoha emocionálnímu problémy, které zasahují celý jejich život. Tato citová vazba vzniká u dětí, které byly zneužívány nebo hrubě zanedbávány. Lidé s dezorientovanou vazbou vnímají negativně všechno a všechny, a kvůli tomu nejsou schopní navázat a udržet funkční vztah.

Kniha Citové pouto

Pro podrobnější popis a mnoho příkladů doporučuji knihu od autorů Amira Levina a Rachel Hellerové, Citové pouto. Kniha nám pomáhá porozumět chování druhých lidí a různým vztahovým hrám. Díky tomuto náhledu nám může pomoci zlepšit vlastní, současné vztahy a také trochu zahojit bolístky ze vztahů minulých.

V knize je uveden také test, kde si můžete určit svoji citovou vazbu. Já osobně nyní skóruji poměrně vysoko na škále bezpečné citové vazby, ale dříve bych určitě získala mnoho bodů u úzkostné citové vazby. Strategii vyhýbavých typů používám pouze občas.

Citová vazba se v průběhu života může změnit

Každý z nás má jednu dominantní strategii, ale v různých situacích a vztazích uplatňujeme i tendence ostatních typů. Naše citová vazba se v průběhu života může změnit. Záleží vždy na tom, s kým jsme ve vztahu. V odlišných situacích a k různým lidem můžeme mít jinou citovou vazbu.  Zajímavé je, že lidé s určitým typem citové vazby se vysloveně přitahují – např. vyhýbaví a úzkostní. Potom často zažívají vztah jako „emoční horskou dráhu“, která působí podobně jako drogová závislost. Ničí nás, ale zároveň poskytuje krátkodobou dávku obrovského uspokojení. Lidé si tuto závislost často pletou s láskou.

Pokud jsme ve vztahu s partnerem, který nám není schopen poskytnout bezpečnou vztahovou základnu, přicházíme tím nejen o své psychické, ale i fyzické zdraví.

Ve vztazích jsme na sobě citově závislí

A tak to musí být, jinak bychom snad ani nebyli ve vztahu.  Důležitá je ale míra a kvalita této závislosti. Společně s autory knihy jsem se pozastavila nad radami odborníků typu: „Vaše spokojenost by měla vycházet zevnitř a neměla by záviset na vašem partnerovi. On za ni není zodpovědný stejně tak jako vy nejste zodpovědní za jeho spokojenost. Každý člověk se musí postarat sám o sebe atd. Pokud váš partner svým jednáním narušuje váš pocit bezpečí, je nutno si vytvořit dostatečný emoční odstup a soustředit se na sebe. Pokud se vám to nedaří – chyba je na vaší straně.“ Takový blábol! A představte si, že ke mně mnoho klientů přichází právě s takovým přesvědčením.

V různých situacích a podle naší citlivosti se aktivuje náš tzv. vztahový systém. Stojí na klíčovém pilíři, kterým je blízkost. Pokud jsou pilíře zhruba stejně vysoké, partneři mají z hlediska blízkosti podobné potřeby. Pokud je jeden vyšší a druhý nižší je to problém. Jeden žadoní a druhý utíká. Hrají se vztahové hry, které nikdo nemůže vyhrát. Ale – pokud partneři získají na situaci náhled, je možné se domluvit, vzájemně se učit se, inspirovat a společně růst.

Mnoho psychologických studií ukazuje, že vřelé, přijímající vztahy, ve kterých je vysoká míra důvěry a blízkosti, jsou pro nás zdrojem životní spokojenosti, inspirace, radosti a štěstí.

Přeji vám, ať jsou vaše vztahy, ať už partnerské, přátelské nebo jiné, hluboké, láskyplné, podporující a inspirující.

Radka

Téma vztahů bývá často předmětem koučinku.

Staňte se koučem sebe i druhých, získejte další dovednost.

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.
Chci se podívat na kurzy koučinku

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlaste se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření:

Chci se přihlásit