AKREDITOVANÉ KURZY KOUČINKU

A OSOBNÍHO ROZVOJE

Naučíte se umění koučinku, leadershipu - ovlivňování a vedení lidí, více poznáte sami sebe, budete umět lépe zvládat emoce, stres, pracovat s myšlením, podvědomím a efektivně komunikovat. Tyto schopnosti jsou základem spokojeného a úspěšného života. Těším se na setkání s Vámi.
Kurzy koučinku

Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro firmy

KOUČINK

A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Máme velké zkušenosti s koučováním lidí různého zaměření a firemního prostředí. Poskytujeme psychologické poradentství. Zaměřujeme se na práci s podvědomím, myšlením, emocemi, vzorci chování a prožívání, pozitivní psychologii, komunikaci, mindfulness, zvládání stresu, zvyšování psychické odolnosti a asertivitu. Společně posílíme vaše silné i slabé stránky. Pomůžeme vám dosáhnout úspěchu, spokojenosti a vyrovnanosti.

Newsletter

Občas vám dáme vědět, co je u nás nového.
Pošleme vám praktické články o osobním rozvoji, psychologii vztahů,
zvládání emocí, umění komunikace atd.
Zašleme vám zdarma e-book "STRES JAKO KOŘENÍ ŽIVOTA".

Naši spokojení klienti

RADKA LOJA, OLGA LOŠŤÁKOVÁ

lektorky, psycholožky, koučky, autorky

ZMĚNA SE DĚJE V PŘÍTOMNOSTI

Naše myšlenky se promítají do všeho, co děláme. Často způsobem, který přesahuje hranice našeho vědomého vnímání. Tyto myšlenky „vysílají“ do světa kolem nás signály o tom, co chceme, čemu věříme a kým jsme. A svět na ně reaguje.

Většina podnětů okolo nás je neutrálních. My si však o nich začneme něco myslet. Svou vnitřní realitu si často vytváříme na základě domněnek, které se nezakládají na pravdě, ale na našich minulých interpretacích, prožitcích a zkušenostech.

Myšlenka v hlavě vyvolá emoci. Emoce se promítne do těla a ovlivní naše chování. A protože si myslíme často pořád to samé, tak reagujeme, prožíváme a chováme se pořád stejně. A tím vytváříme svoji vnější realitu.

Minulost ovlivňuje přítomnost a ta zase ovlivňuje budoucnost. Pokud chcete lepší budoucnost, zaměřte se na přítomnost.

 • Každý člověk vnímá svět po svém

  Klíčem k pochopení druhých je RESPEKT.

 • Existuje pouze zpětná vazba

  Neděláme chyby, ale učíme se. Je to zpětná vazba z okolí. Pokud chcete jiné výsledky, změňte své myšlení a chování.

 • Každý problém má řešení

  Díky tomuto přesvědčení jsme schopni vyrovnávat se s překážkami a problémy. Učíme se také trpělivosti, protože někdy může chvíli trvat, než se řešení vynoří, než porozumíme ...

 • Všechny zdroje, které potřebujete, máte v sobě

  Většina lidí má mnoho schopností, které nechává jen tak ležet ladem, protože se je nikdy nenaučili využívat. Věřte, že se dokážete napojit a využívat všech zdrojů, které potřebujete k dosažení toho, oč usilujete.