Jste manipulovaní nebo sami manipulujete?

Co je manipulace?

Manipulace je vědomé či nevědomé ovlivňování myšlení, emocí a chování druhého ve svůj prospěch s využitím rozličných prostředků, které pomáhají dostat se k cíli. Manipulace je kolikrát neviditelná – manipulovaný člověk si ani neuvědomuje, že je s ním manipulováno anebo si to uvědomuje, ale nemůže/neumí se bránit.

Podoby manipulace

Formy manipulace jsou různé. Manipulátorem může být kdokoliv v našem okolí: příjemný kolega, direktivní vedoucí, rodiče vytvářející tlak, narcistní manžel atd.

Ještě poměrně lehce rozpoznatelná je nátlaková manipulace, kdy druhý jedná z pozice síly a tlačí vás do něčeho, co se vám nechce. Hůře už je rozpoznatelná manipulace, ve které druhý nejdříve navazuje vztah, je sympatický, charismatický, lichotí, zdánlivě dává, ale hlavně vyžaduje. A protože nechceme vztah ztratit, zklamat tohoto fajn člověka, necháme se manipulovat.

Nikdo s námi nemůže manipulovat, pokud mu to nedovolíme.

Pokud se nechceme stát obětí manipulátorů (anebo také sami druhé manipulovat), je zásadní naučit se manipulaci rozpoznávat. Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí třicet znaků, podle kterých je možné identifikovat člověka s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje aspoň deseti znakům.

 1. Je egocentrický.
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 3. Navozuje u oběti pocit viny.
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
 5. Odpovídá většinou neurčitě.
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.
 11. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
 12. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
 13. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
 14. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb („Sama říkáš, že je spolehlivost a ohleduplnost důležitá, tak nerozumím tomu, proč teď rušíš schůzku. Uvědomuješ si, co to pro mě znamená?“).
 15. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
 16. Často mění téma uprostřed hovoru.
 17. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
 18. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 19. Lže.
 20. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 21. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
 22. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých (i když to často ale tvrdí).
 24. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 29. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nedopustila.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Většina z nás má v sobě křehká místa, kterých manipulátoři využívají. Může se jednat o strach z konfrontace, potřebu zavděčit se, potěšit druhého, pomoci, zachránit, i když to znamená potlačení našich potřeb.

Abyste mohli manipulaci přerušit, je užitečné o těchto svých slabých místech vědět, uzdravovat je, ale také si uvědomit, že s námi druhý manipuluje a rozhodnout se, že se nedáme, i když to znamená ztrátu vztahu s manipulátorem. Klíčová je změna našeho přístupu a využití asertivních technik.

Chcete se naučit efektivní reakce na manipulátory? Přijďte na kurz: Asertivita v obtížných komunikačních situacích Chci se podívat

Pokud si přejete ode mě a od Radky dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit