Posilujte vnímavost k vlastnímu a cizímu chování

Neverbální komunikace

Tato dovednost je základním pilířem efektivní komunikace a koučovacího přístupu.

Neverbální komunikace je jako barevná paleta emocí, kterou vyjadřujete prostřednictvím mimiky, gest a tónu hlasu.

Neverbální komunikaceSmyslem komunikace je její účinek. Toto je základní předpoklad, se kterým jdou do komunikace nejen zkušení vyjednavači a leadři, ale také rodiče a emočně zralí jedinci.

Tato dovednost tvoří základní pilíř koučinku a byla objevena při tréninku zkušených komunikátorů a vynikajících leaderů, kteří dokáží vést a (pozitivním způsobem) ovlivňovat a motivovat druhé.

Skutečným měřítkem komunikace je její účinek

Skutečným měřítkem komunikace je účinek, který máte na své posluchače. Pokud řeknete něco, co je špatně pochopeno, pak je to měřítko kvality vašeho sdělení (ne inteligence posluchačů). Pokud to budete považovat za chybu na straně příjemce, pak se vyhýbáte odpovědnosti za řízení celého komunikačního procesu včetně zpětné vazby. Výsledek, nikoli záměr, je skutečným měřítkem síly a kvality vaší komunikace.

(Oproti tomu také samozřejmě platí princip, že máme zodpovědnost za to, co říkáme. Ne za to, jak si to ten druhý přebral. V článku se však dívám z jiného úhlu pohledu.) 

Z tohoto důvodu je velmi důležité, abyste byli citliví k reakcím a odpovědím, kterých se vám dostává. Skutečná odezva často není dána přímo, ale nevědomě a často i neverbálně. Emočně vyspělí jedinci a zkušení leadeři, mají vysoce vyvinutou citlivost na reakce druhých v komunikaci a jsou si ji plně vědomi.

Jak tuto citlivost k druhým rozvíjet?

V následujícím cvičení vám představím způsob, jak tuto citlivost rozvíjet.

Nejprve tuto schopnost procvičujte v situacích, kdy nejste přímým účastníkem komunikace, ale spíše jejím pozorovatelem. To vám ponechá volnost soustředit se na proces, který se odehrává, aniž byste museli současně myslet na to, co chcete říct.

Cílem je však umět obojí, abyste byli schopni sledovat účinek své komunikace, zatímco mluvíte a podle potřeby ji přizpůsobovat. Schopnost dělat obojí je mistrovství. Efektivní komunikátoři a leadeři ji mají a často ji považují za samozřejmost.

Cvičení krok za krokem

1) Soustřeďte se na jedno nebo více neverbálních chování svých komunikačních partnerů (např. kolegů, dětí, přátel) a věnujte plnou pozornost jejich projevům v situacích, ve kterých nehrajete klíčovou roli. Sledujte zejména změny ve vzorcích neverbálních projevů. Nemusíte vědět, co znamenají – cílem je, abyste si byli vědomi změn a začali je (tyto vzorce) rozpoznávat v průběhu času nebo v reakci na určité lidi nebo situace.

Všímejte si:

  • pohybů rukou
  • barvy pleti (pleť u některých lidí mění barvu, např. naskakují fleky, červenání …)
  • držení těla
  • pohyby nohou
  • pohyby očí
  • poloha a pohyby hlavy
  • tón hlasu
  • oční kontakt
  • podobnosti nebo odlišnosti chování této osoby od ostatních účastníků setkání

Soustředit se na vše dohromady může být na první pohled příliš náročné. Pokud máte ten dojem, tak se věnujte postupně jednomu vjemu po druhém. Tato rozvinutá schopnost pozorování může dodat vašim vztahům a komunikaci nový rozměr.

Můžete se také rozhodnout, že budete věnovat pozornost pouze jedné z těchto charakteristik a pouze u jedné osoby. Vyberte si někoho, s kým chcete rozvíjet svůj vztah, na koho chcete mít vliv a koho si přejete lépe pochopit. Pokud vám to připadá těžké, pak tomu věnujte např. jen 10 minut a vyberte si dobu, která není pro toto setkání „kritická“.

2) Jakmile se vám to bude dařit, prodlužte délku času. A nakonec si vyberte čas, kdy budete plně účastníkem diskuze nebo schůzky, a nejen pozorovatelem. Tímto způsobem budete rozvíjet svou schopnost sledovat a řídit svoji vlastní komunikaci, když mluvíte a zároveň vnímat a ovlivňovat reakce ostatních.

3) Zjistěte, zda u každé osoby, kterou tímto způsobem sledujete, dokážete odhalit nějaké vzorce. Mají charakteristické způsoby reagování? Co ovlivňuje případné změny? Kdy se vzorce opakují?

Každý má svou vlastní řeč těla

Tradiční učení o řeči těla říká „toto gesto má tento význam“. Je to velmi nebezpečný a nepravdivý předpoklad, který může vést k naprosto mylným závěrům a k tomu, že si lidi zaškatulkujeme podle jejich gest. Respektujte skutečnost, že každý z nás má své jedinečné způsoby, jak reaguje na různé lidi a na různé okolnosti. Řeč těla každého člověka je jedinečná. Při modelování rozdílu mezi lidmi s vlivem a bez něj zjišťujeme, že citlivost k sobě samým a k druhým je klíčovou vlastností.

Tuto dovednost trénujeme na našich akreditovaných kurzech koučinku. Chcete se k nám přidat?

Naše akreditované kurzy koučinku