Jak se psychicky připravit na úspěch

(Autorka: Radka Loja, publikováno 23. 3. 2017 na Forbes)

Pokud si přejete můžete navštívit naše kurzy

Chci se podívat

Řekněme, že úspěch je pozitivní výsledek naší snahy o dosažení určitého cíle, který pro nás má osobní význam. Bývá směsicí tvrdé práce a velkých snů.
Významným krokem na cestě k úspěchu je tedy najít a formulovat své cíle. Velmi důležité je odlišit své vlastní cíle a představy od toho, co je považováno společností obecně za úspěch. Ta obvykle měří úspěch mimořádným výkonem, velkým množstvím majetku nebo významnou pozicí ve velké společnosti.

Jsou to však jediné hodnoty, které lze považovat za kritérium úspěchu? 

Vezměme si jako příklad následující rodinu:

Paní Katka je matkou dvou dětí, jedno z nich je postižené. Vede několik kroužků v Sokole a pomáhá při organizování různých akcí, které pořádá školka a škola. Takové ženy obvykle naše společnost nepovažuje za úspěšné a ony často přebírají tento postoj za vlastní. Přitom by mohly být na své úspěchy hrdé. Práce s dětmi je často psychicky mnohem náročnější než řízení velké firmy. Manžel paní Katky se tvrdě věnuje kariéře v nadnárodní společnosti, aby rodině zajistil finanční zázemí a budoucnost. Společností je považován za úspěšného. Na rodinu však přestává mít čas, postupně se jí odcizuje, nemá čas na přátele, koníčky. Přidávají se zdravotní problémy způsobené stresem a vyčerpáním…

Nenechejte se zmást druhými. Úspěch je to, že dosáhnete cílů, které si sami zvolíte, a přinášejí radost nejen vám, ale také vašemu okolí.

Ať už si vyberete jakékoli cíle, dosažení úspěchu je úzce spjato s vaší psychickou přípravou a psychickým stavem.

Být psychicky dobře připravený znamená ovládat svou mysl, emoce, uspořádat si myšlenky a umět se soustředit.  Dobrým způsobem, jak se důkladně duševně připravit je vizualizace ve stavu Alfa. (V Alfa stavu se snadněji tvoří obrazy a jste v kontaktu se svým podvědomím.)

Bylo vědecky ověřeno, že náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi tím, co si představujeme a tím, co skutečně vidíme.  Obojí považuje za „realitu“ a spouští v těle podobné procesy. Vy si samozřejmě uvědomujete, co je realita a co představa, ale mozek jako takový ne. Pokud si tedy budete představovat žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), váš mozek jej přijme jako reálný a bude mít tendenci jej následovat. Vizualizací programujete sami sebe na úspěch.

Pojďme si uvést konkrétní příklad. Představte si, že vás za týden čeká důležité jednání. Vy ho potřebujete co nejlépe zvládnout a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Máte však určité pochybnosti a necítíte se úplně jistě.

Jak se tedy můžete psychicky připravit?

  1. Zklidněte se. V klidu se posaďte, uvolněně dýchejte, zavřete si oči a pro zklidnění si napočítejte např. od 10 do 1. (Počítání je naše kotva pro Alfa stav)
  2. Rozeberte si situaci. Přiznejte si všechny obavy, které máte. Stanovte cíl, jak chcete, aby jednání dopadlo. Chvíli o celé situaci v tomto relaxovaném stavu přemýšlejte.
  3. Očekávejte výsledky. Přeneste představu sebe samotné/ho do dne, kdy se bude odehrávat zmiňované jednání. Představte si, jak vše skvěle probíhá, a podepisujete se zákazníkem smlouvu. Jste klidný/á a sebejistý/á. Máte z jednání upřímnou radost a oslavujete výsledek. Zapojte do představy co nejvíce smyslů a detailů.

Při vizualizaci sami sebe směřujete a ladíte na optimální výkon. Navíc si můžete uvědomit, co ještě například lze udělat proto, aby bylo dosaženo žádoucího výsledku, a na co se máte speciálně připravit a zaměřit. Ve stavu uvolnění vás snadněji napadají nové a podnětné myšlenky. Samozřejmě platí, že čím vícekrát „programování“ provedete, tím bude silnější. Více se o technikách vizualizace a programování cílů můžete dočíst v knize „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“.

Přeji vám mnoho úspěchů, klidu a vyrovnanosti při dosahování vašich cílů.

Radka

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit  

Podívejte se na naše kurzy

Chci se podívat