Jak se připravit na prezentaci, aby nás tréma nepřemohla?

Autorka: Olga Lošťáková, publikováno 20.2.2018 na Forbes.cz

Čeká Vás prezentace. Jenom když si na ni vzpomenete, stáhne se Vám žaludek a v hlavě naskočí katastrofické vize: „Už jen týden a pořádně se ztrapním. To bude průšvih. Vždyť tam bude ten arogantní šéf z vedlejšího oddělení, který má tendenci všechny potápět. Ach jo…“

Nezbavujme se trémy

Tréma bývám nechtěným společníkem našeho čekání na veřejné vystoupení. A mnoho z nás si na ni stěžuje a touží se jí zbavit. Položím Vám ale nyní možná troufalou otázku: opravdu trému vůbec nechceme mít? Není nic, v čem by nám pomáhala? Když si na tyto otázky upřímně odpovíte, zjistíte, že tréma je užitečná. Představte si, že byste ji neměli – jak by vypadala Vaše příprava? Kolik energie byste do přípravy byli ochotní vložit? Tréma nám pomáhá se nastartovat, s předstihem se začít chystat, zamyslet se nad možnými obtížemi. Tréma je skvělým sluhou, ale špatným pánem. A my se teď podíváme na praktické tipy v rámci přípravné fáze, jak trému snížit tak, aby nás neblokovala, ale naopak energizovala.

Klíčové otázky

Jak se připravovat, abychom trému snížili? Doporučuji začít klíčovou otázkou: Co nejhoršího se může stát? Odpovědi na ni znamenají strašáky, které mohu začít konstruktivně řešit. Například si můžu představit onoho arogantního manažera z vedlejšího oddělení a následně se zamyslet nad tím, na co by se mohl zeptat, co komentovat a cíleně se na tyto situace připravit. Všechny katastrofické scénáře si sepište a hledejte jejich řešení. Velmi úlevný může být i moment, kdy si řeknete: „Tak mi šéf vynadá… sníží prémie… klient nekoupí…. No a co? Svět nekončí.“

Pokračujte otázkami: Co nejlepšího se může stát? Co je reálné, že se stane? Nad těmito dvěma otázkami totiž při prožívání trémy příliš neuvažujeme. Přesto nás zvláště ta poslední může dostat zpět nohama na zem a uvědomit si realitu. Mám ráda citát: Nejvíce se bojíme věcí, které se nikdy nestanou. Jen si vždy po veřejném vystoupení promítněte, kolik z obav se opravdu naplnilo.

Čas

V rámci přípravy, je dobré nechat si dostatek času, vytvořit si strukturu prezentace, nechat si ji projít hlavou, upravit ji, doplnit, doptat se kolegů. Příprava na poslední chvíli klidu nedodá.

Nahlas

Doporučuji také říct si prezentaci nahlas. Při přednesu nahlas můžete zjistit, že nevíte, jak formulovat danou myšlenku, přemostit části, jak správně vyslovit odborný název atd.

Opusťte střed vesmíru

Když prožíváme trému, často se ocitáte v iluzi vlastní výjimečnosti. Představujeme si, jak se zakoktáváme a z našeho přeřeknutí se stává bájná legenda předávaná kolegy v kuchyňkách po celém sídle firmy. Zkuste si vzpomenout, s jakými představami a očekáváními jdete sami na cizí prezentaci. Předpokládám, že budou v duchu: „Hlavně, ať to je rychlé a k věci.“ Anebo si říkáte: „To jsem zvědavý, jak se dnes bude kolega potit. Nemůžu se dočkat, až řekne něco špatně. Moc se těším, že bude trapný.“? Naprostá většina prezentací je prostorem pro předání informací a účastníci menší zaškobrtnutí neřeší.

Dechová, meditační a relaxační cvičení

Velmi užitečná mohu být dechová cvičení, která vedou k celkovému zlidnění a odvedení pozornosti od strašáků. Zkuste např.:

  • nádech na 4 doby, na 3 doby zadržet dech, výdech na 5 dob a znovu dech na 3 doby zadržet
  • hluboký nádech (můžete si při něm říct: nadechuji klid a sebevědomí) a výdech (vydechuji stres a trému)

Z dlouhodobého hlediska velmi pomáhají pro celkové zklidnění meditační techniky a rozvoj všímavosti. Pomůže také uvolnění stresu při sportu, fyzické aktivitě, manuální činnosti či věnování se oblíbené činnosti.

Držte se!

Tělo je propojené s myšlenkami a emocemi. Zkuste si sednout schouleně, a přitom si v duchu říkat: „To skvěle zvládnu. Má prezentace se bude líbit. Zazářím.“ Teď si sedněte sebevědomě a uvolněně a spusťte myšlenky: „To bude hrozné. Nezvládnu to. Ztrapním se.“ Jde to špatně, viďte? Posaďte se před prezentací sebevědomě, s rovnými zády a širokými rameny, ať dáte možnost tělu ovlivnit myšlenky a emoce. A podívejte se na video Amy Cuddy: Vaše řeč těla ovlivňuje to, kým jste. Video Vám více přiblíží, jak postoj ovlivňuje naše sebevědomí.

Zítra vstanu a opařím se čajem

Když se Vám bude tréma vracet, řekněte si: Kdybych věděl/a, že prezentaci zvládnu, jak bych se teď cítil/a? Pokud totiž udělám maximum v rámci přípravy, tak zbytek už není pod mojí kontrolou a trápit se něčím, co nemohu ovlivnit, nemá smysl. Důvěřujte tomu, že vše dobře dopadne, naplno se ponořte do přítomného okamžiku.

 Novinka: Posilte své prezentační dovednosti

Připravila jsem pro Vás online video-kurz Tři pilíře úspěšné prezentace na Seduo.cz. V kurzu získáte praktické tipy, jak kouzlit řečí těla, naplnit prezentaci přesvědčivými argumenty a připoutat si pozornost publika.

Potřebujete prezentační dovednosti trénovat,  vypilovat Vaše prezentace a získat cennou zpětnou vazbu? Ráda Vás uvítám na prezenčním kurzu Tři pilíře úspěšné prezentace, v rámci kterého získáte přístup do online video-kurzu Tři pilíře úspěšné prezentace  a následně v průběhu celodenního tréninku posílíte své prezentační dovednosti.

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru   [maxbutton id=“3″]