Video test manipulace 1

Video test manipulace 1

Základem efektivní reakce na manipulaci je její rozpoznání. V tom se právě skrývá záludnost manipulace – nerozumíme tomu proč, ale cítíme se v kontaktu s druhým (manipulátorem) nepříjemně, necháme si překračovat hranice a ocitáme se v nekomfortních situacích.

Proto jsem si pro vás připravila sérii video testů manipulace. Podívejte se nejdříve na krátké video v odkaze níže a nechte na sebe působit pronášené výroky. Vnímáte je jako manipulativní? A pokud ano – proč? Jak byste na ně mohli reagovat?

Video 1: Zkus to. Neboj se!

Zlehčování našich obav (a celkově jakýchkoliv pocitů) bývá častou součástí manipulace. Cítíme se nepatřičně, že bychom neměli takové emoce prožívat a že nás na jejich základě druhý odsuzuje. Je užitečné znát naše vnitřní programy (např. že musíme působit silně, odvážně, nesmíme projevit slabost, zranitelnost), abychom se jimi nenechali automaticky ovládat. Uvědomte si, co cítíte a proč, co si přejete a následně reagujte na základě vašich potřeb a aktuální situace: „Ano, mám obavy a dělat to nebudu. Prosím, přestaň na mě tlačit.“

Video 2: Tobě se na ten výjezd nechce? To mě překvapuje. Ostatní se těší.

Tlak do konformity je další běžnou podobou manipulace. Potřeba přizpůsobit se skupině je v nás hluboce zakořeněná. Nechceme vybočovat, aby nás tlupa nevyloučila. Vzpomeňte si například na známé Aschovy experimenty s úsečkami. Účastník experimentu měl vybrat úsečku A, B nebo C o stejné délce jako úsečka vlevo. Ačkoliv je odpověď zřejmá, pokud herci v experimentu vybírali jiné délky úseček před rozhodnutím samotného respondenta, tak 74 % účastníků experimentu podlehlo konformnímu jednání.

Je ale mnoho podobných psychologických experimentů, které dokazují, jak moc jsme manipulovatelní přes touhu být konformními. Proto číšníci ve sklenicích na spropitné nechávají bankovky, aby bylo zřejmé, jaké ocenění je norma 😉.

Když o tomto efektu víme a známe také své potřeby a hranice, můžeme např. říct: „Jsem moc ráda, že se ostatní těší. Věřím, že si to společně užijete. Všechno mi můžete v pondělí vyprávět.“

Video 3: Když nemůžeš vyzvednout dceru ze školky, mohl bys aspoň dojít nakoupit?

Začněte si všímat, jak se cítíte, když máte někoho odmítnout. Při odmítání můžeme prožívat obavu, že nás druhý nebude mít rád, narušíme vztah, bude nás vnímat jako neochotné, nevstřícné. Proto má spousta lidí s odmítáním potíže. Mnoha experimenty je prověřená manipulativní technika, ve které manipulátor nejdříve něco požaduje (záměrně velký požadavek) a v momentě, kdy druhý odmítne, vznese jiný, menší požadavek. A protože se odmítající už tak cítí nepříjemně, je pro něj těžší odmítnout i druhé přání.

Vždy se při postupně přidávaných požadavcích pozastavte nad tím, jestli byste danému přání vyhověli, i když by s ním komunikační partner přišel jako s prvním. A pokud byste i druhý požadavek rádi odmítli, můžete zareagovat:

„Lásko, nakoupit dneska nestihnu, uvaříme večeři z toho, co máme doma a na ráno objednáme dovážku potravin, co ty na to?“

Video 4: Vy máte neskutečné oko na gramatiku. Mohla byste prosím v rychlosti prolétnout tuto zprávu, jestli jsem tam neudělala chybu? Já jsem v gramatice nemožná.

Pochlebování, komplimenty, chvála… schválně si všimněte, jak vnímáte ty kolem vás, kteří vás hodnotí pozitivně. Velice pravděpodobně vám bude takový člověk příjemnější než kolega, který k vám nepronáší vůbec žádné pochvaly anebo naopak vás místo pochval kritizuje. Problém je v tom, že pro ty, které máme rádi, také více uděláme. A pokud vás někdo staví do role toho „rychlého, bystrého, schopného“ a vy to včas nezachytíte, velmi pravděpodobně začnete jeho představu naplňovat. A ještě zvlášť v kombinaci, když se druhý stylizuje do role oběti, toho neschopného, který potřebuje svého zachránce.

Jak tedy reagovat? Pokud druhému chcete pomoct, tak akci nic nebrání. Jestli už ale máte zkušenost, že danému člověku pomáháte jen vy, on ale sám pro vás nic neudělá, případně za něj přejímáte jeho povinnosti, tak můžete říct: „Moc si vážím toho, že mě vnímáš jako odbornici na gramatiku. Potřebuju se teď věnovat svojí práci, tak se nemůžu na zprávu podívat.“ A pokud chcete přidat kontra manipulaci: „A myslím, že se podceňuješ. Pro mě jsi v gramatice skvělá a s pomocí korektoru gramatiky určitě všechno k opravě odhalíš.“

Manipulace: mějte na mysli!

Uvědomte si, že ačkoliv se říká, že s námi někdo manipuluje, přesněji by se ale mělo říkat, že se sebou necháme manipulovat. Jakmile manipulaci prohlédnu, je na mě, jestli nechám druhého, aby mě dostal do pozice, která mi nevyhovuje.

Pokud jste nebyli se svojí reakcí spokojení, představte si situaci znovu, ale tentokrát s vaším konstruktivním jednáním. Zvyšujete tak pravděpodobnost, že příště zareagujete v podobné situaci přínosně.

Chcete se naučit efektivní reakce na manipulátory? Přijďte na kurz: Asertivita v obtížných komunikačních situacích Chci se podívat

Pokud si přejete ode mě a od Radky dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit