Trpíte syndromem podvodníka? Nejste v tom sami

Autorka Radka Loja, publikováno na iDNES

Syndrom podvodníka (imposter syndrom) je fenomén, který postihuje mnoho lidí, ať už v profesním nebo v osobním životě. Brání jim dosáhnout, vychutnat si úspěch a žít spokojený a naplněný život.  Lidé s tímto syndromem, ačkoli dosahují skvělých výsledků, jsou vnitřně přesvědčeni, že nejsou tak schopní nebo kompetentní, jak se jeví ostatním, a že jejich nedostatky budou brzy odhaleny. Mají tendenci připisovat své úspěchy náhodě, štěstí nebo vnějším okolnostem, zatímco své neúspěchy přisuzují vlastním schopnostem a slabostem. Jak překonat syndrom podvodníka přibližuje psycholožka Radka Loja.

Syndrom podvodníka, jak se s ním žije

Procházet životem s tímto syndromem je náročné a omezující. Tito lidé často zažívají pocity úzkosti, strachu ze selhání, podhodnocují své vlastní schopnosti a přeceňují úspěchy druhých. Nesou v sobě přesvědčení, že si nezaslouží uznání a mají obavu, že druzí odhalí jejich „podvod“.

Pochopení původu tohoto syndromu a nalezení strategií pro jeho překonání je klíčem k získání sebevědomí, klidu a úspěšného a vyrovnaného života.

Syndrom podvodníka má často své kořeny v dětství, kde se vytvářejí myšlenkové vzorce a vnímání úspěchu. Rodinné prostředí a výchova, které nasedají na genetické struktury, hrají zásadní roli při formování našeho sebeobrazu a sebevědomí.

Následující dva příklady ukazují jak to, co jsme prožívali v dětství může mít vliv na rozvoj tohoto syndromu.

Jana vynikající architektka

Představte si Janu, talentovanou a vynikající architektku. Má za sebou úspěšné projekty a její práci druzí vysoce oceňují. Navzdory tomu je Jana přesvědčená, že ostatní si myslí, že je lepší, než ve skutečnosti je. Má pocit, že každý okamžik je na pokraji odhalení, že není opravdu tak schopná, jak ji vidí druzí.

Janiny rodiče byli oba velmi úspěšní ve svých kariérách a očekávali, že i ona bude dosahovat výjimečných výsledků. Od dětství byla vedená k maximálnímu úsilí a samým jedničkám. Když vyhrála druhé místo v národní soutěži o nejlepší model věže, otec ji řekl, že to mohlo být lepší. Jana proplakala celou noc. I přesto, že měla ve škole vynikající výsledky, stále měla pocit, že to není dostatečné a neustále se srovnávala s druhými, které vždy viděla v lepším světle, než ve skutečnosti byli. Odpoutat se od očekávání rodiny a přijmout vlastní hodnotu bylo pro ni obtížné. Tento pocit nedostatečnosti a neustálého srovnávání s ostatními přispěl k vzniku a rozvoji jejího syndromu podvodníka.

Martin výjimečný matematik

Podobně jako Martin, který již od malička projevoval výjimečné nadání v matematice. Byl schopen rychle porozumět složitým matematickým konceptům a měl přirozený talent pro řešení problémů. Učitelé a rodiče ho chválili a oceňovali jeho matematické schopnosti. V jeho rodině však bylo silně zakořeněno přesvědčení, že úspěch a inteligence jsou jedinými měřítky hodnoty člověka. Martin byl neustále povzbuzován, aby byl nejlepší a dosahoval excelentních výsledků. Časem se stal obětí vlastních vysokých očekávání. I přestože, jeho výsledky byly skvělé, pociťoval obavy z toho, že příště určitě selže, jeho úspěch je pouze náhodným jevem a že brzy bude všem jasné, že je podvodník.

Tyto příklady ukazují, jak silný vliv má rodinné prostředí, tlak na dokonalost, srovnávání se z druhými, strach že příště nepodáme tak dobrý výkon na formování syndromu podvodníka. I když reálně můžeme mít skvělé výsledky, stále se cítíme nedostateční a obáváme se, že nás odhalí jako podvodníky.

Překonání syndromu podvodníka vyžaduje práci na změně myšlenkových vzorců a vnímání sebehodnoty a úspěchu.

Syndrom podvodníka – pět tipů, které vám mohou pomoci k jeho překonání:

  1. Uvědomte si, že nejste podvodníkem: Poznejte své silné stránky, uznejte své schopnosti a zásluhy na úspěších. Pamatujte si je a nezanedbávejte jejich význam.
  2. Naučte se pracovat s emocemi: Uvědomte si, že pocity pochybností a nedostatečnosti jsou běžné. a že je normální, je prožívat. Nepotlačujte tyto emoce, ale přijměte je a nechte je projít. Přijdou a zase odejdou. Nejsou základem vaší sebehodnoty.
  3. Přijměte fakt, že nikdo není dokonalý: Chyby jsou součástí učení a růstu. Snažte se přehodnotit své vysoké standardy a uvědomte si, že i přes selhání jste stále hodnotnou osobou. Psychická odolnost se nebuduje na procházce růžovou zahradou. Učte se z neúspěchů a nebojte se nových výzev.
  4. Změňte svůj vnitřní dialog: Nevěřte omezujícím myšlenkám, jsou to pouze myšlenky, které se mění jako mraky na obloze. Naučte se je ovládat, nerozvíjejte je a nahraďte je takovými, které vás podporují. Věřte si a oceňujte své úspěchy a úsilí.
  5. Hledejte podporu od rodiny a přátel: Sdílejte své pocity a obavy s lidmi, kterým věříte, kteří vás povzbudí a poskytnou vám jiný úhel pohledu, na vaše vlastní pochybnosti.  Je to velmi osvobozující a pomůže vám to, abyste si uvědomili, že „v tom“ nejste sami.

Syndrom podvodníka není důkazem vaší nedostatečnosti

Je to vnímání vaší mysli, které je zkreslené a neodpovídá skutečnosti. Jeho překonání vyžaduje čas, mentální práci a trpělivost. Uvědomte si, že si zasloužíte úspěch, bez ohledu na to, jaký podáváte výkon. Jako člověk máte vždy svoji hodnotu. Práce na sobě samém, osvojení si zdravých myšlenkových, emočních vzorců a hledání podpory od ostatních může pomoci překonat tyto pocity a vybudovat si zdravější sebevědomí a sebeúctu.

Staňte se koučem sebe i druhých, získejte další dovednost

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.
Chci se podívat na kurzy koučinku