Orientační test emoční inteligence

Autor: Radka Loja, publikováno 13. 10. Idnes.cz 

Zjistěte, jak jste na tom s emoční inteligencí

K tomu, abychom byli ve svých životech spokojení, nám nestačí jenom dobré IQ, ale potřebujeme také určitou dávku emoční inteligence – EQ. Emočně inteligentní lidé dokáží velmi dobře vnímat vlastní emoce a také emoce druhých. Se svými pocity umí pracovat a tím bývají mistry mezilidských vztahů. Podle různých vědeckých výzkumů (např. M. Seligman nebo dlouhodobá studie štěstí na Harvardské universitě) jsou nejdůležitější komponentou spokojeného života dobré mezilidské vztahy. Tím, že emočně inteligentní lidé umí navazovat a udržovat dobré vztahy, bývají ve svých životech šťastnější a také úspěšnější.

Pojem emoční inteligence proslavil v roce 1996 psycholog a novinář Daniel Goleman. Vytýčil pro ni pět základních oblastí: sebeuvědomění, seberegulace, sebemotivace, empatie a sociální dovednosti. Těchto pět oblastí na sebe navazuje. To znamená, že nejprve musíte dosáhnout té první, potom druhé atd.

  • Sebeuvědomění znamená schopnost uvědomit si sám sebe. Co právě cítím, co si myslím, jak svým chováním ovlivňuji okolí a jak okolí ovlivňuje mě. Znám své hodnoty, citlivé oblasti, silné stránky, spouštěče a jak reaguji v různých situacích. Lidé s nízkou úrovní sebeuvědomění prožívají stále stejné životní scénáře a vnitřní dramata.
  • Když znáte sami sebe, tak si dokážete uvědomit, co byste rádi změnili a ovládali a můžete přejít do oblasti seberegulace – konkrétní práce s vlastními emocemi.
  • Sebemotivace nám poskytuje sílu a energii dosahovat pozitivních výsledků a překonávat nepříjemné okolnosti. Přináší do života jiskru a díky ní dokážeme lépe zvládat negativní emoce a období, ve kterých se nám třeba tak úplně nedaří.
  • Empatie představuje schopnost rozeznat a pochopit rozpoložení a pocity druhých a podívat se na situace jejich očima. K empatii také patří naslouchání a umění mlčet.
  • Sociální dovednosti jsou velmi důležité pro efektivní spolupráci a dobré vztahy. Patří sem zejména navazování a rozvíjení vztahů, umění odhadovat nejrůznější společenské situace, vedení lidí a komunikace.

Dá se emoční inteligence naučit?

Vědci se shodují na tom, že základní stupeň emoční inteligence je vrozený. Ale jako každou vlastnost ji můžete velmi dobře rozvíjet a pravidelným tréninkem zvyšovat. V rozvoji emoční inteligence vám mohou pomoci různé knížky, články, semináře, individuální koučink nebo psychoterapie. Je to dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost. Budete se zlepšovat krůček po krůčku a rozhodně to stojí za to.

Nové ONLINE kurzy ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ:

Chci se podívat

Orientační test emoční inteligence

Test je pouze velmi jednoduchý (kvůli zpracování) a orientační. Odpovídáte na 20 otázek. Vybíráte ze dvou odpovědí „spíše ano“ a „spíše ne“. Zajímavé je, že se vám zobrazí celkový percentil, který je spočítán ze všech lidí, kteří tento test absolvovali, takže můžete zjistit jak jste na tom v porovnání s ostatními. Přeji příjemnou zábavu 🙂

Spustit test emoční inteligence

.

Rozvíjejte svou emoční inteligenci a navštivte můj prezenční kurz: Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích

Chci se podívat