Chcete dosáhnout úspěchu? Osvojte si těchto sedm návyků

Autorky: Radka Loja, Olga Lošťáková, publikováno v tištěném časopise Monty Rich, číslo 30/2018

Pokud si přejete můžete navštívit naše kurzy

Chci se podívat

Díky těmto návykům můžete mít úspěch, klid, osobní svobodu a vyrovnanost. Řiďte se jimi a na každý návyk se dívejte jako na milník, který leží na cestě k dlouhodobé změně vašeho pracovního i osobního života. Autorem této koncepce je americký trenér leadershipu Stephen R. Covey, který zdůrazňuje, že nejprve musíte začít sami u sebe a poté těchto návyků využít k působení na své okolí – k tomu, aby i ostatní začali jednat v souladu s principy skutečně efektivního chování.

My jsme jeho rady shrnuly a doplnily vlastními doporučeními. Další doporučení, praktické techniky a tipy jsme popsaly v naší knize „Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti“, která vyšla v loňském roce v nakladatelství GRADA.

Návyky úspěšných a efektivních lidí nás postupně dovedou ze stavu závislosti k nezávislosti a nakonec k vzájemné závislosti.

Co se tím myslí?

Člověk se rodí jako bytost absolutně závislá na péči rodičů nebo vychovatelů. S tím jak vyrůstá, tak se jeho nezávislost postupně zvyšuje.  Na konec dojde k závěru, že ve světě je na sobě všechno do určité míry vzájemně závislé.

„Okolí kolem nás ovlivňuje naše vyzrávání a kvalitu života. To, jak se chováme my k druhým, zase zpětně ovlivňuje chování druhých k nám.“

Závislost je určitý druh postoje. Nazvěme jej postojem „VY“.

„Vy se o mne postaráte! Vy zařídíte, abych se to naučil! Vy za to můžete, že jsem to nedokázal! Já vás obviňuji. Jste zodpovědní za výsledky!“

Závislí lidé hrají hru agresor – oběť a potřebují ostatní, aby získali to, co chtějí.

Nezávislost je postoj „Já“

„Já to dokážu! Já se to naučím! Mám dostatek vůle a spoléhám na sebe.“

K zaujetí postoje nezávislosti je potřeba sebedůvěra. Nezávislí lidé získávají, co chtějí především vlastním úsilím.

Vzájemnou závislost vyjadřujeme postojem „My“.

„My to dokážeme, budeme spolupracovat! My to zvládneme!“

Lidé vzájemně závislí vyvinou vlastní úsilí a zároveň jsou také schopni dlouhodobě efektivně spolupracovat s ostatními. To, co chtějí, získají prostřednictvím spolupráce.

První tři návyky nám pomáhají stát se nezávislými. Další tři nás naučí jak spolupracovat a ovlivňovat lidi. Poslední návyk je o péči o sebe samotného.

 

  1. Buďte proaktivní

Být proaktivní znamená žít podle vlastních zvolených hodnot.

„Znamená to, že jako lidská bytost přijímáte zodpovědnost za svůj život. Dokážete si volit si své reakce. Nejste již hračkou vlastních emocí, které si s vámi dělají to, co chtějí.“

  1. Každé své konání začínejte s vizí cíle

Tento návyk doslova znamená žít každý den s představou, že je to třeba poslední den vašeho života. Konec je výstupním kritériem – podle něj poměřujte vše. Cesta může být také cílem, ale je dobré vědět, kam směřujeme.

 „Hned od začátku myslete na konec. Čeho má být dosaženo. Zvolte si svůj vlastní hodnotový systém, kterému věříte. Napište si vlastní filosofii.“

  1. To nejdůležitější dávejte na první místo

Skutečným cílem tohoto návyku není řídit čas, ale sám sebe. Tento návyk vám pomáhá soustředit se na priority a důležité věci.

 „Nedovolte, aby věci, na kterých vám záleží nejvíc, byly ohroženy věcmi, na kterých vám záleží nejméně. Přeorganizujte si život podle cílů, které jste si sami zvolili.“ 

  1. Myslete způsobem win – win

„Výhra pro všechny není technikou, je to filosofie – založená na charakteru a mentalitě hojnosti, že je dost místa pro všechny“.

Nastavení mysli na řešení win-win vyžaduje velkou odvahu, sebedůvěru a empatii. Odvahu ozvat se, pokud vás bude druhá strana chtít zatlačit do kouta a sebedůvěru s empatií při komunikaci a navrhování řešení. Je to rovnováha mezi sebeúctou a úctou k ostatním a mezi odvahou a ohleduplností.

  1. Nejdříve se snažte pochopit a až potom být pochopen

Nejdříve poslouchejte a potom sami vyjádřete svůj názor. Většina lidí chce, aby byli první pochopeni oni. Pokud obě strany usilují o totéž máme kolektivní monolog nebo-li dialog hluchých. Nikdo nikoho neposlouchá, protože buď sám mluví nebo si v duchu připravuje svou vlastní řeč.

„Naučte se aktivně a empaticky naslouchat a až po té mluvit. Budete ohromeni dosaženými výsledky.“

  1. Synergie – návyk tvořivé spolupráce

Tento návyk spočívá v tvořivosti a nalézání nových nejlepších možných řešení. Mluvte s druhými a hledejte spolu tak dlouho, dokud nenajdete řešení, se kterým budete oba spokojeni. Synergie není totéž, co kompromis. Její pravou podstatou je, že výsledný celek je lepší, než jeho části a žádná strana nemá pocit, že ustoupila.

 „Synergie je vrcholem všech předchozích návyků a je funkční v rodině, mezi přáteli i v práci.“

  1. Ostření pily

Ostření pily znamená udržování vlastní dobré kondice. Jedná se o neustálé obnovování a doplňování energie do všech složek naší osobnosti: fyzického já, psychického já, duchovního já, společenského já a citového já.

Pěstováním tohoto návyku posilujete všechny předchozí návyky.

 „Dejte si čas na nabroušení pily. Bruste ji pravidelně. Udržujete tím největší jmění, které máte – sami sebe.“

A nezapomeňte, že úspěch je to, že dosáhnete cílů, které si sami zvolíte, a přinášejí radost nejen vám, ale také vašemu okolí.

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit  

Podívejte se na naše kurzy

Chci se podívat

Radka a Olga