13.12.2023

TECHNIKY NLP PRO OSOBNÍ RŮST A EFEKTIVNÍ KOMUNIKACI

POKROČILÉ NLP TECHNIKY PRO HLUBŠÍ POROZUMĚNÍ A VYTVÁŘENÍ HARMONICKÝCH VZTAHŮ
NAUČTE SE POROZUMĚT VÍCE SOBĚ A DRUHÝM

CELODENNÍ SEMINÁŘ V PRAZE

Provázet Vás bude
ING. MGR. RADKA LOJA, MANLP
psycholožka, lektorka, koučka

Více se o mně můžete dozvědět zde …

KURZ TECHNIKY NLP
JE MAXIMÁLNĚ PRO 12 ÚČASTNÍKŮ.

Termíny: 16. 5. 2024, 20. 11. 2024
Čas: 9:30 – 16:30
Místo: Praha 1

PRO KOHO JE SEMINÁŘ URČEN

 • Seminář je ideální pro jednotlivce hledající osobní rozvoj, profesionály v oblasti práce s lidmi, vedoucí pracovníky a všechny, kteří chtějí zlepšit své komunikační dovednosti a pochopení mezilidských vztahů a postojů.

KLÍČOVÉ TECHNIKY

 • Zaměříme se na dvě klíčové techniky Neuro-Lingvistického Programování (NLP) – „Pozice vnímání“ a „Integraci částí“. Seminář je navržen tak, aby poskytl účastníkům praktické nástroje pro osobní rozvoj a zlepšení mezilidských vztahů. Připojte se k nám.

CÍLE SEMINÁŘE

 • Rozvinete hlubší porozumění vlastním motivacím, myšlení a emocím
 • Zlepšíte schopnost vcítění se do druhých a následně zvolíte efektivnější komunikaci
 • Získáte nástroje pro řešení osobních (vnitřních) i mezilidských konfliktů
 • Naučíte se techniku pro integraci různých aspektů osobnosti
 • Pochopíte jak dosáhnout většího souladu a pohody
 • Získáte další techniky, které vám usnadní rozhodování

PROGRAM

 • Technika „Pozice vnímání“
  Prozkoumáme, jak může změna perspektivy ovlivnit naše vnímání a interakce s okolním světem. Naučíte se, jak přecházet mezi první, druhou a třetí pozicí vnímání, abyste lépe pochopili sebe a ostatní, zlepšili komunikaci a efektivně řešili konflikty.
 • Technika „Integrace částí“
  Pomáhá identifikovat a usmířit vnitřní konflikty naší osobnosti, např. „něco chcete, ale také nechcete“, nemůžete se rozhodnout, existuje mnoho „pro“ a „proti“ apod. Usmíření vnitřních částí vede k větší harmonii, sebepřijetí a podporuje osobní růst.

Navíc dostanete kvalitní studijní materiály s detailním popisem technik a certifikát o absolvování kurzu.

Technika pozice vnímání - chci vědět víc

Pozice vnímání

Tato technika pochází z Neuro-Lingvistického Programování (NLP) a je založena na principu, že můžeme měnit naše porozumění situacím a naše reakce na ně tím, že změníme náš pohled nebo „pozici vnímání“.

Ve zjednodušené formě se technika pozice vnímání skládá ze tří hlavních pozic:

 1. První pozice: Toto je vlastní perspektiva. Z této pozice vnímáme situaci z vlastního hlediska, s vlastními pocity, myšlenkami a přesvědčeními.
 2. Druhá pozice: Toto je perspektiva druhé osoby. Z této pozice se snažíme vcítit do někoho jiného, vidět situaci jeho očima, a pochopit jeho pocity a myšlenky.
 3. Třetí pozice: Toto je pozice objektivního pozorovatele. Z této pozice se snažíme situaci vnímat bez osobního zaujetí, jako pozorovatel. Tato pozice nám umožňuje vidět širší kontext a různé perspektivy bez emocionálního zapojení.

Technika pozice vnímání se často používá v NLP pro zlepšení komunikace, řešení konfliktů a pro osobní rozvoj. Pomáhá lidem lépe pochopit sebe i ostatní, a tím vytvářet efektivnější a harmoničtější mezilidské vztahy.

Integrace částí - chci vědět víc

Integrace částí

Tato technika vychází z Neuro-Lingvistického Programování (NLP). Je založena na předpokladu, že každý člověk má různé „části“ nebo aspekty své osobnosti, které mohou mít různé cíle, přání a motivace. Někdy tyto části mohou být v konfliktu mezi sebou, což může vést k vnitřnímu napětí, stresu nebo dokonce paralyzující nerozhodnosti. Integrace částí je proces, který pomáhá jednotlivci identifikovat a „usmířit“ tyto konfliktní části tak, aby mohly pracovat společně harmoničtěji. Cílem je dosáhnout vnitřního souladu a celistvosti.

Postup techniky integrace částí může zahrnovat následující kroky:

1. Identifikace částí: Nejdříve identifikujeme různé části osobnosti, které se nacházejí v konfliktu. Tento krok provádíme prostřednictvím sebereflexe nebo s pomocí terapeuta.

2. Porozumění částem: Poté se zaměříme na pochopení motivací, přání a potřeb každé části. Snažíme se rozpoznat pozitivní záměr nebo důvod jejich chování, i když může být na první pohled skrytý.

3. Komunikace mezi částmi: V dalším kroku vytváříme dialog mezi částmi, což umožňuje každé části vyjádřit své pohledy a obavy. Cílem je dosáhnout společného porozumění a najít možnost spolupráce mezi jednotlivými částmi.

4. Integrace a harmonizace: V závěrečném kroku dochází k usmíření a integraci částí, což vede k větší vnitřní harmonii. Toho dosahujeme pomocí různých technik, jako jsou vizualizace nebo symbolické akty reprezentující integraci.

Integrace částí je často používána v NLP a terapii pro řešení vnitřních konfliktů, zlepšení sebeúcty, překonání omezujících přesvědčení a zlepšení celkového duševního zdraví a pohody.

.

ABSOLVOVÁNÍM KURZU TO U MĚ NEKONČÍ

Po dobu jednoho měsíce máte možnost se mnou konzultovat e-mailem všechny vaše potíže, pokroky …

CO ŘEKLI ÚČASTNÍCI?

Účastnila jsem se workshopu vedeného Radkou a musím říci, že to byla nezapomenutelná zkušenost. Jako manažerka jsem už navštívila mnoho školení, ale Radky schopnost vysvětlit složité koncepty naší psyché jednoduchým způsobem je nezapomenutelná. Jeho entuziasmus a optimismus jsou nakažlivé a atmosféra na kurzu byla opravdu motivující.

Eva, Vedoucí IT oddělení

Seminář vedený Radkou překonal všechna moje očekávání. Její přístup je výjimečný – laskavost, respekt, inspirace. Nejen, že nás naučila zajímavé techniky, ale také vytvořila atmosféru, kde se každý cítil bezpečně a otevřeně sdílel své myšlenky. Opravdu inspirující zážitek.

Veronika, Specialista lidských zdrojů

Četl jsem Radky knihu „Emoce pod kontrolou“, která se mi moc líbila. Radka nezklamala. Kurz byl pro mě zlomovým momentem. Jako manažer týmu jsem se setkal s mnoha výzvami v komunikaci s lidmi a Radka mi pomohla pochopit a najít nové způsoby, jak je řešit. Techniky jsou praktické a snadno aplikovatelné. Její lidský a empatický přístup udělal ze školení příjemný a obohacující zážitek.

Jan, Týmový leader

.

CENA

 • Za jednoho účastníka: 3 900 Kč bez DPH (4 719 Kč včetně DPH)
 • Za dva účastníky: 7 020 Kč bez DPH (8 494 Kč včetně DPH)
 • Pro studenty (průkaz ISIC) a absolventy akreditovaných kurzů koučinku sleva 20 % (při objednání zadejte do formuláře kód, který Vám Lucka poslala e-mailem)

Co když zaplatím a pak nemohu přijít?
Stát se může cokoliv. Pokud mi dáte vědět 7 dní před konáním kurzu, vrátím vám 90 % z uhrazené částky zpět na váš účet. Nebo se můžete přihlásit na další termín, případně poslat náhradníka.

Jak mám kurz zaplatit?
Platíte převodem na účet nebo kartou online.
Můžete se také přihlásit prostřednictvím programu

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.

Potřebujete se ještě na něco zeptat ohledně kurzu? Zavolejte mi na 603 585 678 nebo pište na adresu radka.loja@gmail.com.

Podívejte se na naše obchodní podmínky a jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaké jsou zásady jejich zpracování.