Žijte plnější a spokojenější život. Maslow pro vás může být inspirací

Autorka Radka Loja, publikováno na iDNES.cz

V dnešní uspěchané době je snadné ztratit kontakt se svými vlastními potřebami a hodnotami. Naše hodnoty jsou přitom zásadním kompasem, který dává našemu životu směr a poskytuje oporu v dobách nejistoty. Formují naše rozhodnutí a ovlivňují vztahy, ať už si to přiznáme nebo ne. Sestavte si svůj žebříček hodnot. Jak na to, přibližuje psycholožka Radka Loja.

Vytvoření žebříčku hodnot není pouhým teoretickým cvičením

Je to praktický nástroj, který může každodenně směrovat naše kroky. Nejdůležitější přitom není jen poznat své skutečné hodnoty, ale začít je opravdu žít.

Sestavte si žebříček hodnot a znovu se spojte s tím, co je pro vás důležité. Umožní vám to žít plnější život. Vytvoření žebříčku hodnot je tak nejen cestou k hlubšímu sebepoznání, ale představuje také aktivní přístup k životu, jenž odráží to, co pro nás má skutečný význam.

Uvědomte si své skutečné potřeby

Hodnoty, které vyznáváme, vycházejí z našich potřeb, jež dobře znázorňuje známá Maslowova pyramida. Abraham H. Maslow byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistické psychologie.

Naše potřeby se skládají z různých vrstev. Začínají na uspokojení základních biologických a fyziologických potřeb jako je hlad, žízeň, spánek a sex, které tvoří základ naší existence. Když postupujeme výše, hledáme v našich životech jistotu a bezpečí, toužíme po stabilním domově, práci a finančním zabezpečení.

Sociální vazby jsou dalším krokem v cestě za spokojeností, toužíme být součástí komunity, cítit přijetí, lásku a přátelství. Následuje potřeba úcty a uznání, usilujeme o to být úspěšní, kompetentní a získat respekt našeho okolí. Poznávací potřeby nás vedou k neustálému hledání vědomostí, porozumění světu kolem nás a osobnímu rozvoji.

Estetické potřeby odkrývají naši touhu po kráse, řádu a harmonii ve světě, který občas působí chaoticky. Seberealizace je vrcholným cílem mnohých, kde hledáme naplnění prostřednictvím našich schopností, sebepřijetí a vnitřní etiky. Nakonec, sebetranscendence nás přenáší za hranice samotného já, k hlubokým duchovním zážitkům, momentům inspirace a uvolnění tvořivé energie, která rozšiřuje vnímání sebe samých a světa kolem nás.

Uspokojování potřeb seberealizace a sebetranscendence úzce souvisí s pocitem smysluplného života, vnitřního štěstí a naplnění.

Pravidlo uspokojování potřeb od nižších k vyšším však neplatí vždy

Pokud se například někdo nachází v krajní životní situaci (nouze, nedostatek, strádání, rozchod s partnerem apod.) a jeho možnosti pro uspokojování nižších potřeb jsou omezeny, uspokojování vyšších potřeb (estetických a duchovních) mu může být velkou oporou.

Než si vytvoříte svůj žebříček hodnot, zamyslete se, jakým způsobem uspokojujete své potřeby a které z nich jsou pro vás, právě v tomto období vašeho života, nejvýznamnější.

Jak si sestavit žebříček hodnot

  1. Napište si seznam 20 různých hodnot, například: zdraví, přátelství, jídlo, rodina, úspěch, svoboda, upřímnost, humor. Pište vše, co má pro vás význam.
  2. Udělejte první redukci. Poloviny z nich se musíte vzdát, takže 10 jich vyškrtněte.
  3. Udělejte druhou redukci. Vyřaďte dalších 5, takže vám zbyde pouze 5 hodnot. Pokud se v životě soustředíme na mnoho důležitých věcí, tak nám často to nejdůležitější uniká.
  4. Prioritizujte své hodnoty. Nyní, když máte zúžený seznam, seřaďte hodnoty podle toho, jak jsou pro vás důležité.
  5. Žijte podle svých hodnot.

Bod 5 je nejdůležitější

Posloužím vlastním příkladem.

Měla jsem v plánu jít odpoledne s kolegyní na procházku kolem řeky a probrat vše potřebné. Moc jsem se těšila. V poledne mi dcera poslala zprávu, že zapomněla napsat seminární práci, a jestli bych jí s tím nepomohla. Ve svém žebříčku hodnot mám nejbližší rodinu postavenou výš než své přátele, takže jsem schůzku přesunula, omluvila se a šla domů pomáhat se seminárkou.

A teď ten nejdůležitější moment. Nenaštvalo mě to a nenechala jsem to dceři sežrat. Vnímala jsem to jako svoji vědomou a svobodnou volbu, v souladu s mými hodnotami. Necítila jsem se jako oběť, která vědomě nebo nevědomě požaduje protislužbu nebo vděčnost.

Hodnoty nejsou jen slova na papíře

Jsou to principy, které vám mohou pomoci žít smysluplný, spokojený život, zlepšovat vaše vztahy a pomáhat při rozhodování.

Žebříček hodnot je jako maják ve tmě, vede nás přes bouřlivé moře života. Slouží jako pevný bod, který osvětluje cestu a pomáhá nám držet směr v souladu s našimi nejhlubšími přesvědčeními, i když se kolem nás vše mění. Pokud se cítíte ztraceni nebo nespokojeni, možná je čas se vrátit k vašemu žebříčku hodnot a připomenout si, co je pro vás opravdu důležité.

Sestavení žebříčku hodnot není jednorázový úkol, ale spíše proces trvalého růstu a sebereflexe. Jak se vyvíjíme, naše hodnoty a potřeby se mění a stejně tak i náš žebříček hodnot. Pravidelná reflexe a aktualizace tohoto žebříčku nám umožňuje zůstat tím kým jsme a jasně vnímat co pro nás má v životě skutečně význam.

Staňte se koučem – sebe i druhých a podpořte růstové myšlení své i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku