Úzkost je hlas těla volajícího o pomoc. Naučte se s ní pracovat

Autorka Radka Loja, publikováno na iDNES.cz

Úzkost je složitá kombinace emocí zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy. Často je doprovázena nepříjemnými fyzickými symptomy. Ty ale můžete snadno zmírnit sami. Techniku, které vám k tomu pomůže, přibližuje psycholožka Radka Loja.

Každý z nás se někdy cítí vystrašený. Je to přirozená reakce těla na hrozbu, která nám pomáhá přežít. Když se na nás například vrhne hladový medvěd, naše tělo okamžitě zareaguje. Srdce začne bušit, vyplaví se adrenalin a během zlomku vteřiny se rozhodujeme, jestli budeme bojovat nebo utečeme. Tato reakce je normální a nezbytná.Ale co se děje, když se ocitnete uprostřed běžného dne, nikde žádný medvěd, a najednou se vám šíleně zrychlí tep? Pocítíte závratě, máte pocit, že ztrácíte kontrolu nebo že se zblázníte. Před očima se vám mihotají různé obrazy, slyšíte zvláštní zvuky a najednou se nemůžete nadechnout. Co se to děje?

Jedná se o intenzivní epizodu strachu a obav, která přichází nečekaně. Je to úzkost, která někdy přerůstá do paniky.

Přehlížené Varovné Signály

Jednou z hlavních příčin úzkostí a záchvatů paniky jsou potlačované nebo přehlížené varovné signály. Naše tělo nám často naznačuje, že něco není v pořádku, ale my tomu nevěnujeme pozornost. K tělesným varovným signálům mohou patřit například žaludeční a střevní potíže, náhlé zhoršení zraku, kožní vyrážky, tiky, časté nutkání na močení, bolesti hlavy, třes rukou, bušení srdce, bolesti zad a kloubů a potíže s polykáním. Naše tělo a mysl jsou propojené. Když ignorujeme varovné signály svého těla, hromadí se vnitřní napětí, které přerůstá v psychické varovné signály, které mohou zahrnovat zhoršení vnímání a soustředění, ztrátu motivace nebo bezdůvodný smutek. Samotná panika je pak nejkřiklavějším signálem, že něco v našem životě potřebuje změnu.

Konkrétní Příklad ze Života

Jana je úspěšná manažerka, ale stres z práce a kritika její tchyně během rodinných návštěv ji začaly velmi zatěžovat. Jednou, po napjaté večeři, pocítila silné bušení srdce a závratě. Po několika podobných epizodách navštívila lékaře, který jí diagnostikoval úzkostnou poruchu. Uvědomila si, že dlouho ignorovala varovné signály těla jako bolesti žaludku, tiky a zhoršení zraku. Jana se svěřila manželovi, který jí naštěstí porozuměl a podpořil ji. Společně se dohodli, že on omezí rodinné návštěvy a Jana nebude muset jezdit ke tchyni, dokud se nebude cítit lépe. Tato změna, spolu s praktikami hlubokého dýchání, meditace a „Techniky 10 pozitivních vět“, kterou vám popíšu dále, jí pomohla zmírnit úzkosti a najít větší klid.

Druhotný zisk z nemoci

Někdy se lidé svých panických atak sice velmi rychle zbaví, avšak za pár týdnů nebo měsíců jsou jimi stiženi znovu. Často je v takových případech v pozadí tzv. „druhotný zisk z nemoci“.  Hovoříme o něm tehdy, kdy postižení sice na jedné straně svou úzkostnou poruchou trpí, ale na druhé na straně z ní mají i skrytou výhodu, kterou si mnohdy ani sami neuvědomují. Může jít například o to, že jejich partner se k nim v důsledku těch ošklivých záchvatů úzkosti opět začal chovat ohleduplněji a pozorněji. Nebo úzkostná porucha může sloužit jako legitimní omluva, proč už člověk nemusí vykonávat tolik práce nebo nemusí navštěvovat tchyni. Seznam možných druhotných výhod z nemoci je dlouhý. Většinou mají postižení vysoce vyvinutý smysl pro zodpovědnost a musí se stát něco „doopravdy zlého“, aby se s nimi už nedalo počítat.

Navyklé Negativní Myšlenkové Programy

Myšlení je ve své podstatě auditivní a vizuální proces. Když přemýšlíte, slyšíte v hlavě promlouvat svůj hlas a vidíte obrazy. Klidně si to hned vyzkoušejte. Myslete si a v duchu po sobě opakujte následující větu: „Už se těším, že budu brzy zase úplně zdravý.“
Všimli jste si toho? Nejenže jste to slyšeli v hlavě říkat svým hlasem, ale pravděpodobně se i energie, kterou jste pocítili, trochu zvýšila. Všimli jste si také vnitřních obrazů? To, co si sami říkáme ve svých myšlenkách a to jaké vnitřní obrazy si vytváříme má okamžitý vliv na vaše pocity. Každá představa a slovo má ve skutečnosti mnohem větší váhu, než si dokážeme představit.

Úzkost může být naučený způsob myšlení

A právě úzkost může také způsobovat naučený způsob myšlení. Často k sobě mluvíme negativně a vytváříme si pesimistické obrazy. Pokud se nám například automaticky ze zvyku v banálních situacích, kdy nám třeba na zem spadne mobil, zapomeneme odepsat na sms, kolega nás nepozdraví, šéf nás nepochválí, objeví myšlenky typu „jsem k ničemu“, „něco jsem asi pokazil/a“, apod., jak se budeme po celý den cítit?  Navíc takové myšlenky na principu asociace vyvolají další podobné myšlenky a spirála se roztáčí.
Pokud něco děláme dlouho a opakovaně, vytvářejí se v našem mozku paměťové stopy a automatické návyky, které nás udržují v těchto vzorcích myšlení. A co se opakuje, má samovolnou tendenci se opakovat. Abychom se z tohoto začarovaného kruhu dostali, musíme převychovat naši mysl.To znamená vytvořit si nové, pozitivní myšlenkové návyky a vzorce, které nahradí ty staré a škodlivé, tak trochu převychovat naši mysl. A k tomu nám může pomoci „Technika 10 vět“.

Technika 10 vět

Příprava: Najděte si klidné místo, kde vás nebude nikdo rušit, a vezměte si něco na psaní.

  1. Začněte větou: „Jak vypadá můj život, když je opravdu skvělý.“
  2. Popis oblastí: Stručně si popište deset oblastí (témat) svého života – napište si 10 vět. Pište vždy to, co chcete, ne to, co nechcete. Například větu „nemám úzkosti“ přepište do tvaru „jsem zdravý.“ Pište věty v přítomném čase a používejte jen pozitivní výrazy.
  3. Příklady vět: „Přistupuji k sobě jako ke svému nejlepšímu příteli. Mluvím k sobě laskavě a trávím čas jen s lidmi, se kterými se cítím dobře.“ „Obohacuji svůj život různými krásnými činnostmi, jako je malování, hraní na kytaru nebo procházky v přírodě, a těší mě, že se můj akční rádius každý týden rozšiřuje.“
  4. Téma dne: Každý den si zvolte jednu větu jako své „téma dne“. Berte věty postupně, jak jdou za sebou.
  5. Ranní rituál: Každé ráno, když vstanete, přečtěte si celý seznam a připomeňte si téma dne.
  6. Během dne: Kdykoli si během dne uvědomíte, že myslíte negativně, zaměřte se na své téma dne a vytvářejte si pozitivní obrazy a vnitřní řeč.
  7. Večerní praxe: Večer se pohodlně usaďte, nastavte si časovač na 15 minut a soustřeďte se na téma dne a vytvářejte si představy.

Vědci ověřili, že náš mozek v zásadě nerozlišuje mezi představou, sugescí a skutečností. Pokaždé zapojí své stejné části, jako při prožívání v realitě.  Proto je myšlenkový trénink velmi efektivní při tvorbě nových vzorců, návyků, dosahování cílů a získávání dalších dovedností. Kam zaměřujeme pozornost, to roste. Změněná vnitřní realita se potom promítne do vnímání vnějšího světa a vnější svět nám ji zrcadlově vrací zpátky. Když si představíte žádaný stav (výkon, výsledek, cíl), váš mozek jej přijme jako reálný, zaměří na něj pozornost a bude jej následovat. Doporučuji techniku provádět, bez přerušení, minimálně 30 dní. Cítit se alespoň o trošku lépe byste se mohli již druhý den.

Závěrem

Úzkosti jsou hlasem vaší psychiky, který vás volá k akci. Neignorujte ho. Místo toho se na něj zaměřte a zjistěte, co vám vaše tělo a mysl chtějí říct. Pomocí techniky deseti vět můžete přetvořit své myšlenkové vzorce a dosáhnout většího klidu a spokojenosti ve svém životě. Buďte k sobě laskaví a naslouchejte svému tělu. Úzkosti mohou být strašidelné, ale jsou také příležitostí k hlubšímu pochopení sebe sama a k dosažení vnitřního klidu. Život je příliš krátký na to, abyste udržovali špatné vztahy, setrvávali v mizerné práci nebo zůstávali v prostředí, které vám neposkytuje respekt a lásku, kterou si zasloužíte. Žijte podle hesla: Miluj tuto situaci, opusť ji, nebo něco změň.

Staňte se koučem – sebe i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodné také jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získáte také rekvalifikaci – kouč, kterou můžete využít v různých oborech, např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku