Tipy pro online prezentace

Za poslední rok se prezentace a školení přesunuly do online prostředí. Často se setkávám s tím, že lidé tápou, jak nejlépe k virtuálnímu setkání přistoupit. Připravila jsem tedy praktické tipy pro ty z vás, kteří chtějí působit profesionálně a vyvarovat se častých chyb.

Základem je dobré nastavení a příprava prostředí

Karel IV. prý jako svoji vyjednávací techniku používal sezení před oknem – obličej měl sám ve stínu, ale druhého viděl v jasném světle. V online prostředí se tomu snažte vyhnout, pokud tedy nemáte v úmyslu skrývat svůj výraz tváře. Stačí lehce posunout počítač, aby nebylo vidět okno a hned je dojem lepší. Úplně ideálně seďte před oknem nebo ho mějte alespoň ze strany.

Nesnažte se nahradit přirozené světlo přímým zásahem lampičky do obličeje. Jestli sedíte před zdí, lampičku namiřte na zeď, odraz vytvoří příjemné měkké světlo.

Snižte židli nebo zvyšte počítač – druhé nezajímají vaše chlupy v nose.

Předpokládám, že ne mnoho lidí si potrpí na chlupy v nose a pohled shora. To se přesně děje, když koukáte do kamery svrchu. Použijte knihy, šanony, prostě cokoliv, co vám pomůže zvednout kameru do úrovně očí nebo trochu výše.

Dívejte se do kamery

Pokud chcete vytvořit dojem přímého očního kontaktu, dívejte se do kamery. Je to pro účastníky rozhodně příjemnější, než když koukáte při prezentaci jenom do slidů. Pokud potřebujete s druhým komunikovat a vnímat jeho neverbální reakce, posuňte si jeho okénko s videem blíže ke kameře. Můžete tak na něj dobře vidět a zároveň váš oční kontakt směřuje ke kameře.

Netočte se

Pokud jste nervózní, velmi pravděpodobně se začnete na židli vrtět, a to je velmi rušivé. Otáčivou židli použijte pouze, pokud dokáže vědomě svůj pohyb ovládat. Případně se opřete předloktími o stůj, to vás zafixuje. Anebo využijte normální židli, která vám točení neumožní.

Ve stoje?

Můžete také narazit na doporučení, abyste online prezentaci vedli ve stoje. Pokud vás prezentování ve stoje energizuje, skvělé, dejte si ale pozor na svoji neverbální komunikaci. Stůjte pevně, s váhou na obou nohách a vyvarujte se rušivých gest (máchání rukama, opakovaná úprava vlasů, brýlí atd.)  Kameru mějte v úrovni očí. Podobně jako u točení se na židli, i ve stoje se velmi projeví vaše nervózní pohyby těla.

Kam s poznámkami?

Vaše poznámky si můžete na lepicí papírky připevnit na horní část počítače blízko kamery. Tím nemusíte odbíhat pohledem k poznámkám na stole.

Komentujte, co děláte

Účastníci nevidí, jaké úkony na počítači děláte. Proto, pokud se například snažíte sdílet prezentaci, řekněte to: „Za chvilku na monitoru uvidíte moji prezentaci a společně ji projdeme.“ Když se odmlčíte, druhý vidí, jak koukáte do počítače, ale netuší proč a jak dlouho to bude trvat.

Pozadí

Pokud nechcete, aby druzí viděli prostor za vámi, je fajn alternativou nastavení pozadí. Můžete si buď pozadí rozmazat nebo stáhnout jakýkoliv obrázek a ten si jako pozadí nastavit. Obrázky ke stažení zdarma naleznete např. na:

Počítejte s tím, že nastavené pozadí (pokud za sebou nemáte souvislou ideálně zelenou plochu) bude vždy působit trochu nepřirozeně (např. budete mít useknutou část vašich vlasů) a při pohybech můžete účastníkům na obrazovce mizet. Vtipná pozadí volte pro neformální setkání.

Natočte se

Užitečné je se zkušebně natočit – většina online platforem to umožňuje. Odladíte tak např. jestli nemáte špinavou čočku, jestli jste dobře slyšet, jak moc rušivé je prostředí za vámi.

A na závěr prosba pro účastníky prezentací, porad a školení.

Nedělejte druhému, co nechcete, aby oni činili vám. Kolegyně měla nedávno školení pro učitele. Ti si stěžovali, že jejich studenti mívají vypnuté kamery a v průběhu nereagují. Co myslíte, že učitelé sami dělali na školení? Nemusím odpovídat, viďte? Opravdu je pro prezentujícího fajn, když může vnímat reakci druhého a nemluvit „do prázdna“.