Tajemství šestého smyslu. Jak posílit sílu intuice

Intuice. Máme mnoho schopností, jen jim musíme naslouchat a nechat se jimi navigovat. Jednou z nich je právě intuice. Také se ji říká šestý smysl. Ve studiu SAMA DOMA vítáme, jako hlavního hosta,  psycholožku a koučku RADKU  LOJA.

Ná záznam z živého vysílání se můžete podívat zde:

Proč se intuici říká šestý smysl?

Intuice je označována jako „šestý smysl“, protože představuje schopnost vnímat a rozumět věcem bez vědomého využití logiky nebo rozumu, což je dost odlišné od pěti základních smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat). Umožňuje nám reagovat na situace, emoce nebo jevy, jež nejsou přímo zachytitelné těmito pěti smysly.

Historicky se pojem „šestý smysl“ objevuje v různých kulturách a filozofických tradicích, často je spojen s přirozenou moudrostí, předtuchami nebo nadpřirozenými schopnostmi.

V moderním pojetí je „šestý smysl“ chápán jako vyvinutá schopnost, která pomáhá lidem vyhodnocovat a reagovat na jemné signály z okolí, což je užitečné zejména v nejistých nebo nových situacích.

Co všechno se o intuici z vědeckého hlediska ví?

Z vědeckého pohledu je intuice složitý fenomén studovaný různými disciplínami, jako je psychologie, neurovědy a kognitivní vědy.

Neurovědy zkoumají mozkové mechanismy intuice, zahrnující aktivitu v předním kortexu a limbickém systému, které jsou zodpovědné za zpracování emocí, paměti a rozhodování. Kognitivní vědy se zaměřují na teorie dvojího zpracování, kde systém 1 je automatický a intuitivní, zatímco systém 2 je pomalejší a logičtější (více se dozvíte v knizeDaniel Kahneman: Myšlení rychlé a pomalé)

Intuice je užitečná v situacích vyžadujících bleskovou reakci. V oblastech, kde mají lidé značné zkušenosti, např. lékaři, učitelé, policisté, poskytuje intuice rychlá a často přesná řešení. Schopnost vnímat a používat intuici se mezi lidmi liší. Ovlivňují ji genetika, zkušenosti, osobnostní rysy, emoční inteligence, otevřenost k novým zkušenostem a kulturní faktory.

Jak se intuice v našem životě projevuje? Uveďte příklady.

Mnozí z nás jistě zažili situace, které so nedokážeme rozumně vysvětlit.

Večírek

Představte si, že jste na večírku a setkáváte se s mnoha novými lidmi. Během večera se snažíte navázat konverzaci s různými účastníky, ale s jednou osobou se vám daří mluvit obzvlášť dobře. Na papíře nemáte s touto osobou mnoho společného, a přesto cítíte silnou sympatii a důvěru k ní téměř okamžitě. Vaše intuice signalizuje, že mezi vámi a touto osobou existuje výjimečné spojení, možná díky podobným hodnotám nebo kompatibilní energii.

Auto

Dalším příkladem je situace, kdy jedete autem a máte na výběr mezi dvěma trasami domů. Z ničeho nic máte náhlý pocit, že byste měli zkusit alternativní trasu. Později se dozvíte, že na vaší obvyklé trase došlo k dopravní nehodě. Vaše intuice vás vedla k bezpečnější cestě domů, aniž byste měli přístup k racionálním důkazům.

Je pravda, že ženy intuici vnímají více než muži?

Tato představa je poměrně rozšířená, ale vědecké důkazy na toto téma jsou smíšené. Některé studie naznačují, že ženy mohou být více zaměřeny na emoční a intuitivní aspekty rozhodování, ale individuální rozdíly mezi lidmi jsou často výraznější než průměrné rozdíly mezi pohlavími.

Genderové stereotypy, kultura a sociální očekávání mohou přisuzovat ženám větší emoční vnímavost a schopnost empatie, což může vést k předpokladu, že jsou intuitivnější.

Proč nás někdy napadne řešení problému, když děláme něco jiného, jako je cvičení, vaření nebo práce na zahradě?

Tento jev, kdy náhle přichází řešení problému nebo odpověď na otázku, když děláme něco zcela jiného, je často popisován jako „aha moment“. Nevědomé zpracování informací znamená, že mozek neustále pracuje na pozadí, i když se na to nesoustředíme. Uvolnění mysli během aktivit jako cvičení, vaření nebo práce na zahradě umožňuje podvědomým procesům pracovat efektivněji na řešení a jeho průniku do vědomí.

Jak můžeme vnímat intuici?

Intuici můžeme vnímat prostřednictvím pocitů nebo „tušení“, které se často objevují v našem těle (žaludek, hruď, střeva, vnitřní obrazy, hlasy …). Lidé vnímají intuici různým způsobem, je důležité najít „kde to máme my a jaký je ten náš způsob“. Klíčové je pozorování a reflexe našich reakcí na různé situace a lidi a pečlivé zaznamenávání těchto pocitů.

Je možné intuici natrénovat?

Ano, intuici je možné natrénovat prostřednictvím praxe a zpětné vazby. Jednání na základě intuice a sledování výsledků těchto rozhodnutí může posílit důvěru v ni. Pokud budete opakovaně experimentovat a uvědomovat si své úspěchy i neúspěchy, věřím, že schopnost efektivně využívat intuici výrazně posílíte.

Jak posílit intuici?

Dám vám několik tipů a cvičení.

Tipy

 1. Vytvořte klidné prostředí: Čas strávený v klidu, bez rušení, je klíčový pro naslouchání vaší intuici. Najděte si čas během dne, kdy můžete být sami se svými myšlenkami, ať už to znamená ranní meditaci, procházku v přírodě, nebo jen pár minut ticha před spaním.
 2. Zpomalte: V dnešním rychlém světě můžeme snadno přehlédnout tichý hlas naší intuice. Zpomalení a vědomé vnímání okamžiku vám může pomoci lépe vnímat vaše instinkty a intuici.
 3. Deník intuice: Zaznamenávejte si situace, kdy jste cítili intuici, a rozhodnutí, která jste na jejím základě učinili. Později se můžete vrátit a zkontrolovat, jak se vaše intuice vyvíjela a jak přesná byla.
 4. Důvěra v proces: Rozvíjení důvěry ve vaši intuici vyžaduje čas a praxi. Učte se důvěřovat tomu, že i když intuice nemusí vždy nabízet okamžité odpovědi, může vám poskytnout cenný vhled, který je dobré zvážit.
 5. Naučte se rozpoznávat, jak intuice „zní“: Intuice se může projevovat různě – jako pocit v žaludku, náhlý nápad, nebo pocit, že něco „jen víte“. Poznání, jak vaše intuice komunikuje, vám může pomoci lépe ji rozpoznat a důvěřovat jí.

Intuitivní cvičení

Pro posílení intuice můžete dělat následující cvičení:

 1. Journaling – Intuitivní psaní: Sedněte si s papírem a perem a začněte psát bez přemýšlení nebo cenzury toho, co píšete. Nenechte pero zastavit a nezabývejte se gramatikou či pravopisem. Toto cvičení pomáhá osvobodit vaši mysl od kritického myšlení a umožňuje podvědomým myšlenkám a pocitům vyplout na povrch.
 2. Intuitivní kreslení: Podobně jako u intuitivního psaní, nechte svou ruku volně pohybovat na papíře s tužkou nebo štětcem. Zaměřte se na proces, nikoli na výsledek, a nechte své emoce a intuici řídit vaše pohyby.
 3. Meditace se zaměřením na intuici: Sedněte si v klidu a tichu, zavřete oči a meditujte. Můžete se soustředit na otázku nebo téma, na které hledáte odpověď. Klid a uvolnění pomáhají podvědomým myšlenkám, aby se vynořily.
 4. Intuitivní rozhovory: Mluvte s přítelem nebo rodinným členem o něčem, co vás trápí, a nechte konverzaci volně plynout bez přemýšlení o odpovědích. Pozorujte, jaké myšlenky nebo řešení se objeví spontánně.
 5. Práce se symbolickými kartami nebo jinými systémy: Tyto nástroje mohou posloužit jako katalyzátor pro intuitivní myšlení. Zamyslete se nad otázkou, zamíchejte karty a vyložte je. Vlastní interpretace symbolů na kartách může pomoci uvolnit vaše podvědomé myšlenky. Podobně můžete pracovat i s jinými systémy, např. Iťing.
 6. Poslech hudby: Poslouchejte hudbu, která rezonuje s vašimi emocemi a nechte své myšlenky a pocity volně plynout. Hudba může stimulovat podvědomí a pomoci otevřít dveře k intuici.
 7. Práce se sny: Věnujte pozornost svým snům a zapisujte si je hned po probuzení. Sny často obsahují symboly a zprávy z vašeho podvědomí.

Tyto techniky vám mohou pomoci lépe se spojit s vaší vnitřní moudrostí a a důvěřovat vaši intuici. Je důležité, aby se staly pravidelnou součástí vašeho života, což vám umožní posílit vaši schopnost intuitivního vnímání.

Staňte se koučem – sebe i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

 • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
 • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
 • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku