Když tělo hovoří za duši. Psychosomatika a naše zdraví

Publikováno na iDNES.cz

Psychosomatika

Máte na den naplánováno hodně úkolů a obáváte se, že je nezvládnete? A zrovna vás ještě navíc začaly bolet záda nebo je vám špatně od žaludku? Nejspíš to nebude náhoda. Fyzické tělo se úzce spojuje s naším psychickým stavem. Jak pracovat s tělem, abychom se cítili lépe i na duši, přibližuje psycholožka Radka Loja. 

Příklad – Lukáš

Lukáš se potýkal s rostoucím stresem ve vztahu se svým šéfem. Ten ho často velmi ostře a mnohdy neoprávněně kritizoval za jeho práci. Tlak a neustálé výtky postupně vedly k tomu, že Lukáš začal trpěl nespavostí a úzkostmi. Několik měsíců se snažil svůj psychický stav maskovat a doufal, že se situace zlepší.

Snaha skrýt a potlačit své emoce naprosto selhala. Vše vyvrcholilo během krátké jednoduché prezentace finančních výsledků pro vedení společnosti, kdy Lukáš náhle ztratil hlas, rozbušilo se mu srdce a roztřásly se mu ruce. Až tato zkušenost ho donutila zamyslet se nad svým zdravím a hledat jinou práci. A ano, podařilo se, a Lukáš se úzkostí i nespavosti zbavil.

Naše tělo je živým odrazem toho, kým jsme, co cítíme a jak se vnímáme. Je úzce propojeno s naším psychickým stavem. Psychosomatické symptomy ovlivňují zásadním způsobem jak osobní pohodu, tak pracovní výkon.

Jestliže jsme unavení, celková psychická energie klesá a můžeme být více podráždění. Když je naše psychická pohoda nízko, tělo to vyjadřuje řadou způsobů: poklesnutá ramena, strnulý pohled, těžkopádný pohyb nebo změna v tónu našeho hlasu. Pocit přetížení úkoly může způsobit svalové napětí v ramenou či šíji.

Na druhé straně, ve chvílích radosti a spokojenosti naše tvář působí měkčeji, kůže získává zdravý jas a oči září. Tyto a další symptomy nejsou jen fyzické reakce, ale příznaky hlubokého spojení mezi naším psychickým a fyzickým stavem.

Psychosomatika. Psychika a tělo nebo tělo a psychika?

Vztah mezi psychikou a tělem funguje obousměrně. Fyzická aktivita může pozitivně ovlivnit naši psychiku. Například po cvičení nebo procházce v přírodě často cítíme příval energie a zlepšení nálady. Tento jev je důsledkem uvolňování endorfinů, tzv. hormonů štěstí. Pohyb může pomoci snižovat úzkost, zlepšit náladu a celkově pozitivně ovlivnit naše duševní zdraví.

Fyzické projevy našich emocí a stresu se nedají snadno zamaskovat, a pokud se o to snažíme, působíme nepřirozeně a křečovitě. Někteří lidé se snaží zakrýt své pocity tím, že se usmívají a tváří se, jako by byli v pohodě, i když se ve skutečnosti necítí dobře. Tato strategie není prospěšná. Spíše jde o formu obrany, kdy se lidé odstřihují od svých emocí a ztrácejí kontakt se svým tělem. Vysílají tak do okolí matoucí signály, potlačují své pocity a energii a často mají problémy s nastavením hranic. Tím vytvářejí prostředí, které negativně ovlivňuje nejen je samotné, ale také jejich vztahy s ostatními lidmi.

Často se říká, že psychická bolest může být horší než fyzická, což dokládá jev známý jako somatizace. Když psychika čelí nadměrnému stresu nebo emocionálnímu napětí, které již není schopna zvládat, často se tento tlak transformuje do fyzických symptomů, jako jsou bolesti hlavy, třes rukou, zažívací potíže nebo dokonce srdeční problémy. Touto problematikou se zabývá psychosomatická medicína. Stejně tak, jako je důležité léčit tělesné symptomy, tak je zásadní věnovat pozornost psychickému zdraví.

Propojení psychiky a těla prokazují vědecké experimenty

Psycholožka Amy Cuddy na Harvardu zkoumala vliv našeho fyzického postoje na uvolňování stresového hormonu kortizolu a hormonu výkonu testosteronu. Stačí, abychom vydrželi v tzv. pozici síly, což znamená sebevědomý postoj, rovná záda, hlava zpříma. Stačí dvě minuty a zvýší se nám hladina testoteronu a klesne hladina kortizolu. Lidé nás budou vnímat jako schopnější a my se tak budeme i cítit. Pokud naopak setrváme dvě minuty schoulení, v pozici nízkého sebevědomí, začne se více vylučovat kortizol, klesne hladina testosteronu a my se budeme cítit méně schopní, a tak nás budou vnímat i druzí.

Vyzkoušejte následující cvičení

Schoulete se a zamračte se. V této poloze si například řekněte: „Zítra se mi podaří něco naprosto skvělého“. A teď se narovnejte, rozpřáhněte ruce, usmějte se a řekněte si znovu: „Zítra se mi podaří něco naprosto skvělého“. Vnímáte ten rozdíl?

Nebo běžte po ulici s lehkým úsměvem a narovnanými zády. Soustřeďte se na tento postoj alespoň 10 minut. Sledujte, co se bude dít a jak se budete cítit.

Naše tělo a mysl nejsou oddělené entity, jsou to dvě strany téže mince. Pamatujte, že včasné rozpoznání a řešení psychosomatických symptomů může vést k hlubší harmonii mezi myslí a tělem. Věnujte pozornost signálům, které vám vaše tělo posílá, a naučte se je interpretovat jako cenné informace pro vaše zdraví a pohodu.

Staňte se koučem – sebe i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku