Rituály – podpořte změny ve svém životě

“Rituály pomáhají překonávat krize a podporují plány a dosažení cílů pro další období. Můžete si vytvořit vlastní rituály a aktivovat tak své vnitřní zdroje, které vás posílí. Inspiraci naleznete níže v tomto článku.”

Co je to vlastně rituál?

Rituálem nazýváme formálně závazný a podle předem daných pravidel probíhající obřad, který se vyznačuje vysokým symbolickým obsahem. Často je provázen určitými slovními formulacemi nebo gesty. Může mít duchovní, spirituální i náboženský charakter nebo se může týkat běžných záležitostí, jako například ukládání dětí k spánku, talisman pro štěstí při skládání zkoušky ve škole nebo obyčejná ranní sprcha. Rituály propojují naše konání s vyšším smyslem a s vyšší existencí nebo zajišťují kontakt s posvátnem. Dodávají lidem pocit jistoty, sounáležitosti, sebeúcty a formují individuální identitu. Také pomáhají zvládat či se vyhnout různým stresovým a krizovým situacím. Často je využíváme, když si nevíme rady, lpíme na starých či překonaných záležitostech, nebo v situacích, ve kterých jsme ochromeni strachem a cítíme se bezmocní.

K rituálům bychom mohli řadit i „magii každodenního života“, čímž mám na mysli různé drobné stále se opakující úkony, které děláte např. než vyjdete z práce, když ráno vstanete atd. Patří sem i různé pověry, například někdo klepe na dřevo, aby se „to“ nezakřiklo, jiný při první jarní bouřce mlátí hlavou do zdi, aby byl zdravý apod.

Smysl rituálu není založen na logickém základu. Podle C. G. Junga rituál představuje most k hlubším duševním vrstvám, které se skrývají v nevědomí. Tímto mostem mohou být našemu vědomí přivedeny pozitivní síly.

Přechodové rituály

Rituály, které doprovázejí jedince nebo skupinu lidí, při přechodu z jedné životní fáze do druhé nazýváme přechodovými rituály. Německý básník J. W. Goethe vyjádřil přechod do nové fáze vývoje slovy: „Zemři, aby ses zrodil.“

Francouzský antropolog a religionista Arnold Van Gennep charakterizoval tři části životních změn – přechodů. První fázi představuje vykročení z jednoho stavu. Čas dozrál. Chápu to jako rozhodnutí udělat změnu, což zpravidla nebývá až tak těžké. Druhá fáze bývá nejtěžší – je to přechodná fáze na území nikoho a ničeho. Je potřeba vydržet, až se situace změní, až se změní naše návyky, až se ztlumí emoce … A poslední fází je přijetí změny, vyrovnání, případně začlenění se do nového společenství. Rituál může být potom rovněž rozdělen do třech částí. První část usnadňuje loučení, druhá dává sílu vydržet a třetí část oslavuje změnu a přijetí v novém světě.

Přechodové rituály umožňují člověku přijmout novou zodpovědnost. Pomáhají jednu subjektivní situaci uzavřít a zahájit další. Některé rituály nám pomáhají např. vyrovnat se se smutkem, ztrátou, rozchodem, svatbou, rozvodem, odchodem do důchodu, novým zaměstnáním nebo také nalézt nový směr či dosáhnout našich záměrů. Cílem přechodových rituálu je pomoci nám přejít do nové fáze a bezpečně prožít s tím spojené emoce.

Rituály také naplňují lidskou touhu po hranicích, po naplnění smyslu a po oddělení celků, které by již měly patřit minulosti. Představují pomyslnou tlustou čáru mezi tím, co bylo a co bude. Tlusté čáry oddělující čas jsou lidmi pociťovány jako vnitřní prožitek a potřeba. Rituál přechodu je jakýmsi dokladem o uzavření a naplnění určitého období, jehož obsah už nemůžeme dále doplňovat a nechceme, aby zasahoval do časů následujících.

Člověk je závislý na přírodě a na vesmíru. Mnoho přechodových rituálů se provádí v době úplňků, novolunní, slunovratů, rovnodenností, v den narozenin, výročí nebo při přechodu jednoho roku k dalšímu.

Pro mě rituál znamená, závazné rozhodnutí začít dělat něco jinak. Je to přechod z jednoho stavu do druhého. Síla rituálu dodá změně počáteční energii, kterou potřebujeme pro její uskutečnění. Tím se šance, na dosažení změn výrazně zvyšují. Samozřejmě, že stoprocentní úspěch není zajištěn, jistotu nemáme nikdy. Rituál nám pomáhá vědomě prožít rozhodnutí změny a převzít za ni odpovědnost. Jednou z podmínek úspěšného promítnutí obsahu rituálu do reality je, že nastal ten pravý čas, že jsme ke změně dozráli.

Rituály pomáhají překonávat krize a podporují plány a dosažení cílů pro další období. Někdy vás mohou napadnou zcela spontánně, jindy nad nimi potřebujete přemýšlet nebo se inspirovat v tradičních rituálech. Tím, že si vytváříte vlastní rituály, aktivujete své mocné vnitřní zdroje, které vás celkově posilují. Rituál dobře plní svoji funkci, pokud vám pomáhá a je pro vás smysluplný.

Čím více vás rituál baví, čím více si s ním hrajete a těšíte se z něj, tím více energie získáte. Využijte svoji kreativitu a obměňte si ho podle svých představ.

Jak takový rituál můžete udělat?

Pro inspiraci vám přibližně popíšu svůj rituál.

  1. Zapalte si svíčku. Doporučuji malou, protože ji necháte dohořet, tak ať nemusíte čekat několik hodin.
  2. Na hezký papír napište to, s čím byste se rádi rozloučili a to, co byste si přáli, aby přišlo do vašeho života. Dobře si vše rozmyslete. Rituál provádějte pouze za sebe, ne za někoho jiného. Je to z důvodu, že máte zodpovědnost pouze za svůj život a nikdy si nemůžete být jistí, co je dobré pro druhé. Existuje jedno přísloví: „Cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly“.
  3. Zavřete oči a vizualizujte si, že se vaše přání změnilo v realitu. Zapojte všechny smysly – zrak, čich, sluch …představujte si emoce s tím spojené, co všechno se bude dít, až se vám přání vyplní.
  4. Pokud si přejete, můžete papír spálit nad svíčkou např. se slovy „Ať síla ohně transformuje mé přání v realitu“ a potom rozfoukat popel do všech světových stran.
  5. Nechte svíci dohořet.

Mentální obraz splněných přání si i po skončení rituálu představujte co nejčastěji, do té doby, než se změní v realitu.  A hlavně – začněte podnikat skutečné kroky (činy) ke splnění vašeho přání. 

Kdo si hraje, nezlobí. Ke svému rituálu si můžete vyrobit i svíčku. Jak na to?

Kupte si vosk a knot. Klidně ale také můžete v hrnci rozpustit nějakou obyčejnou svíčku, kterou jste koupili v obchodě. Do rozpuštěného vosku si můžete přidat všechno, co vás napadne, že je vhodné pro váš rituál, například kousky jmelí, květin, éterické oleje. Pokud si během roku sušíte čtyřlístky, tak je rozdrťte a přidejte taky. Směs nalijte např. do malých skleniček (prakticky lze nalít do čehokoli), zapíchněte knot, nechte vychladnout a máte svoji svíčku. Kreativitě se meze nekladou. Můžete např. střídat barvy vosků apod. Svíčky rády vyrábějí i děti. Můžete rozdat i jako dárky. Jenom pozor na jednu věc – vosk nikdy nelijte do odpadu a hrnec od vosku nedávejte do myčky – tuhne. Před několika lety mě výroba svíček přišla pěkně draho.

Tomáš Baťa říká: „Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu – skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!“

A já vám přeji hodně kreativity a úspěchu při vytváření rituálu a ať se váš život odvíjí tak, jak si ho představujete.

Radka

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit Podívejte se na naše kurzy

Chci se podívat