Ostřím pilu a jdu od nezávislosti k vzájemné závislosti

Pokud si přejete můžete navštívit naše kurzy

Chci se podívat

Tento článek je posledním ze série tří na sebe navazujících článků – „7 zlatých návyků vysoce efektivních lidí“. Budu zde rozebírat poslední čtyři návyky. Dozvíte se důležité věci o spolupráci s druhými, komunikaci, empatii a sebehodnotě.

Díky těmto návykům můžete dosáhnout úspěchu, klidu, osobní svobody a vyrovnanosti. Na návyk se dívejte jako na milník. Jako na krůček k dlouhodobému úspěchu. A abyste správně nakračovali, je potřeba své kroky hluboce pochopit, analyzovat a vylepšit.

Autorem sedmi návyků je Stephen R. Covey. Návyky jsem doplnila dalšími úvahami a poznatky ze své vlastní praxe přednášení, koučování a psychologického poradenství.  Kdybychom je do sebe dokázali implementovat – stali bychom se mnohem lepší verzí sebe samotných a zbylo by nám už pouze málo problémů, které bychom nedokázali vyřešit. Chce to však odvahu, vytrvalost a trpělivost. Odvahu změnit myšlení. Vytrvalost, protože naše staré návyky se jen tak nevzdají. Trpělivost se sebou, pokud se nám hned nebude vše dařit.

Teď se v klidu usaďte a pusťte se do čtení :-).

Návyk 4 – Myslete způsobem win – win

„Přemýšlejte tak, aby získaly obě strany. Nastavte se na řešení win-win.“

Ve vztahu k druhým můžeme zaujímat následující tři role:

 • dominantní – bude po mém (já získávám, ty ztrácíš; situace win-loss)
 • oběť – bude po tvém (já ztrácím, ty získáváš; situace loss-win)
 • synergie – řešení vyhovuje nám oběma (získáváme oba; situace win-win)

Je opravdu uskutečnitelné, abychom získávali všichni?

Představte si, že byste se svými zákazníky jednali stylem „já získám- ty ztratíš“. Jak by to dlouhodobě dopadlo? Pravděpodobně byste o zákazníky přišli. Pokud by to bylo obráceně a vy jste hráli hru „já ztratím – ty získáš? Asi byste brzy firmu mohli zavřít. Co tedy zůstává?

Nastavení mysli na řešení win-win vyžaduje velkou odvahu, sebedůvěru a empatii. Je to odvaha ozvat se, pokud vás bude druhá strana chtít zatlačit do kouta. Je to sebedůvěra a empatie při komunikaci a navrhování řešení. Je to rovnováha mezi sebeúctou a úctou k ostatním.  Je to rovnováha mezi odvahou a ohleduplností.

Co dělat, pokud se vám nepodaří získat řešení win-win?

Buď získají všichni nebo žádnou dohodu neuzavřete. Výsledek jednání může být také přátelská nedohoda.

Výhra pro všechny není technikou, je to filosofie – založená na integritě, charakteru a mentalitě hojnosti, že je dost místa pro všechny“.

Návyk 5 – Nejdříve se snažte pochopit a až potom být pochopen

Nejdříve poslouchejte a potom sami vyjádřete svůj názor. Snažte se nejprve pochopit a až potom být pochopen. Většina lidí chce, aby byli první pochopeni oni. Pokud obě strany usilují o totéž máme kolektivní monolog nebo-li dialog hluchých. Nikdo nikoho neposlouchá, protože buď sám mluví nebo si v duchu připravuje svou vlastní řeč.

Největší touhou lidské duše je být pochopen. Jakmile člověk cítí, že je pochopen, uvolní se a je připraven vést otevřený dialog. Umění naslouchat společně s empatií znamená vstoupit hlouběji do mysli a pocitů toho druhého. Je k tomu zapotřebí velké energie a úsilí.

Mnoho lidí umění empatického naslouchání zaměňuje s návykem dávat rady z vlastních zkušeností. „Řeknu vám, jak já jsem se z toho tenkrát dostala.“ „To se mi také stalo, poslouchejte…“ Je to samé „já“, „to já když“, „víte co se stalo mně?“ apod.

Nedávno mi kamarádka říkala: „Víš, já vůbec nerozumím svému manželovi. On vůbec neposlouchá, co já říkám.“ Všimli jste si? Také se vám stává, že lidé neposlouchají to, co říkáte? Zkuste nejprve vyslechnout vy je a uvidíte, jak se situace změní.

Znáte to? Děláte to také?

Pokud vyslyšíte lidskou potřebu být pochopen, zároveň tím uskutečňujete i lidskou potřebu být oceněn a lidé se cítí hodnotní.

Naučte se aktivně a empaticky naslouchat a až po té mluvit. Budete ohromeni dosaženými výsledky.“

Návyk 6 – Synergie – návyk tvořivé spolupráce

Tento návyk spočívá v tvořivosti a nalézání nových nejlepších možných řešení. Mluvte s druhými a hledejte spolu tak dlouho, dokud nenajdete řešení, se kterým budete oba spokojeni.

„Synergie nastává tehdy, když dva lidé, kteří jsou spolu ve sporu, spoji své síly a naleznou lepší řešení než to, které před tím navrhovali každý zvlášť.“

Návyk synergie staví přímo na předchozích dvou návycích.

Synergie není totéž, co kompromis. Její pravou podstatou je, že výsledný celek je lepší, než jeho části.

Podívejte se na následující situaci:

„Chci, aby to okno bylo zavřené. Já ho chci otevřené. Zavřené, otevřené, zavřené, otevřené …“. Potom do tohoto sporu lidé vloží svoje ego. Klíčem k řešení je vybudovat předchozí tři návyky.

 • Návyk 4: Nejprve pochopím já vás.
  • „Nejprve bych rád vyslechnul já vás. Proč chcete mít to okno zavřené? „Protože průvan mi rozhazuje papíry.“
 • Návyk 5: Nyní řeknete svoje stanovisko vy.
  • „Já mám zase rád čerstvý vzduch, jinak mě bolí hlava.“
 • Návyk 6: Vymyslíte nové řešení.
  • „Co můžeme vymyslet, abychom měli čerstvý vzduch a žádný průvan?“
  • „Otevřeme okno ve vedlejší místnosti.“

Je to kompromis? Není – je to lepší řešení.

Já jsem chtěla mít okno otevřené. Protože mi ale na vás záleží a vztahy mezi lidmi jsou pro mne důležité, otevřeme okno vedle. Kdybych vyhrála, nebyl bych spokojen. Cítila bych se špatně.

Všechno závisí na vašem emocionálním postoji. Při uplatňování návyku tohoto návyku lidé komunikují se vzájemným respektem a nacházejí nová řešení. Učí se a tím získávají.

„Synergie je vrcholem všech předchozích návyků a je funkční v rodině, mezi přáteli i v práci.“

Návyk 7 – Ostření pily – návyk vlastní sebeobnovy

Ostřením pily máme na mysli udržování vlastní dobré kondice. Pěstováním tohoto návyku posilujete všechny předchozí návyky.

Představte si, že po obědě jdete lesem a najednou vidíte člověka, jak řeže strom. Je unavený. Mezi vámi probíhá následující konverzace:

„Jak dlouho ten strom řežete?“ „Už od rána a pořád to ještě nemám. Mám totiž asi tupou pilu.“  „A proč si ji tedy nenabrousíte?“ „ Nemám čas, musím řezat.“

Také si někdy připadáte jako muž, který řeže strom? Co všechno vás k tomu napadá v souvislosti s vašim životem?

„Dejte si čas na nabroušení pily. Bruste ji pravidelně. Udržujete tím největší jmění, které máte – sami sebe.“

Jedná se o neustálé obnovování a doplňování energie do jednotlivých složek naší osobnosti:

 • fyzického já
 • psychického já
 • duchovního já
 • společenského a citového já

Ostřit pilu znamená věnovat se všem složkám své osobnosti. K tomu je potřeba si zorganizovat čas tak, abychom k tomu získali v kvadrantu B prostor.

„Čas pro broušení pily spadá do kvadrantu B – důležité a nenaléhavé. Věnujte broušení pily minimálně hodinu denně.“

Fyzické já je zdrojem energie a síly. Posilujte ho skrze fyzické aktivity. Např. cvičení, běh, procházka, plavání, cokoli co víte, že vám dělá dobře.  Tělo získá výkonnost, imunitu, posílí se srdeční sval, zvýší se vaše vitalita. Zkuste se věnovat cvičení minimálně 3 hodiny v týdnu. Čím více, tím lépe. Fyzické já nejvíce souvisí s návykem číslo 1.

K obnově a posilování duchovního já obnovujeme vztah ke svému pevně založenému systému hodnot, cílů a vizí, které jsou obsahem návyku číslo 2. Duchovní já se obnovuje například při meditaci (hlubokým kontaktem se sebou samým), rozjímáním, četbou, poslechem hudby, malováním. Udržuje správný směr.

Psychické já se vyživuje např. přes cvičení soustředění, tvořením denních a týdenních plánů a jejich následnou kontrolou. Víte kam jdete a víte jak se tam dostanete. Tomu odpovídá návyk 3.

Společenské a emocionální já se posiluje skrze vztahy. Budujte vztahy empatické a hluboké, založené na vzájemném respektu a naslouchání tak, jak jste se naučili v návycích 4, 5, 6.

Ať se Vám podaří návyky implementovat do svého života a ať se vám stane v tomto týdnu něco pěkného!

Radka

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit  

Podívejte se na naše kurzy

Chci se podívat