Jak potrénovat paměť

Pokud si přejete můžete navštívit naše kurzy

Chci se podívat

Spousta lidí si myslí, že se jim zhoršuje paměť a že se s tím nedá nic dělat.  To je omyl. Paměť totiž funguje podobně, jako svaly. Je nám jasné, že pokud chceme mít silné a pevné svaly, musíme je cvičit. S pamětí je to stejné. Každý může mít dobrou a spolehlivou paměť, pokud ji bude trénovat – i s malým množstvím pravidelného tréninku je možné dělat velké pokroky.

Většina principů ukládání informací do paměti vychází z mnemotechnik, které ulehčují zapamatování a zvětšují rozsah paměti. Používali je již staří Řekové, především slavní řečníci, kteří si potřebovali zapamatovat velké množství textu. Metody jsou založeny převážně na hravosti, spojování, asociacích, fantazii a na smyslových vjemech. Dobře si pamatujeme obrazy, pocity, neobvyklé a jedinečné události.

Mezi nejčastěji používané techniky patří: tvoření příběhů, metoda LOCI, metoda paměťových háčků a Master system.

PŘÍBĚHY

Je třeba co nejvíce zapojit fantazii a vše si barvitě představit. Čím komičtější, směšnější a absurdnější představa, tím lépe si jí paměť zapamatuje. Využívejte své smysly, zapojte emoce, humor, pohyb, barvy, velmi dobře se dá využít i erotika. Nejdůležitější je si vše vizualizovat – tedy představit si celý obraz tak, jako byste jej opravdu viděli a prožívali. Tato technika je ideální pro seznam pojmů, sadu obrázků, ale i krátkou prezentaci, pár argumentů nebo nákupní seznam. Její použití si ukážeme na příkladu.

Příklad

Řekněme, že máte v plánu nakoupit tyto potraviny: chléb, vajíčka, mouka, jablka, víno. Postupujete tak, že propojujete jednotlivé položky nákupního seznamu mezi sebou pomocí barvitého příběhu – čím více fantazie, absurdity a emocí, tím lépe. Můžete si tedy představit následující příběh:

„Držíte v ruce čerstvě upečený, voňavý chléb, který vám vyklouzne z rukou, spadne přímo do vajíček, která se okamžitě rozbijí. Vy sebou v úleku škubnete a ještě do toho shodíte na zem mouku, která praskne a vysype se z pytlíku. Prodavačka jde k vám, aby zjistila, co se děje. Najednou uklouzne a při pádu shodí na zem bednu s jablky. Jste z té situace zoufalá. Konec dobrý – přichází k vám oblíbený soused a s úsměvem vám podává láhev vína.“

METODA LOCI

Název loci je odvozen z latinského slova locus = místo. Je připisována Simonidovi z Ceosu, lyrickému básníkovi starého Řecka (556-468 př. n. l.). Techniku využíval hojně např. i řečník Cicero. Jeho paměťovou cestou byla část Říma – Forum Romanum.

Metoda funguje dobře, pokud si potřebujete zapamatovat posloupnost (vzájemně nesouvisejících) položek či posloupnost dějovou či časovou. Prvním krokem je určit si místo (odtud název metody), které dobře známe. Můžete se jednat o vlastní pokoj, cestu do školy, ale také např. o naše tělo.

Důkladná znalost místa je podmínkou. Následně si můžete zapamatovat tolik položek, kolik záchytných bodů vaše místo obsahuje. Do každého záchytného bodu je totiž přidán jeden pojem, který je třeba si zapamatovat. Postupně pak procházíte místem po bodech a jednoduše si vybavujete pojmy. Vše funguje na vytváření co nejzajímavějších spojení s bodem místa a pojmem určeným k zapamatování. Čím šílenější a neobvyklejší spojení vymyslíte, tím více zvýšíte pravděpodobnost, že se vám pojem posléze vybaví. Opět je důležité zapojit různé smysly a představit si vše jasně v mysli. Čím jasnější obraz, tím lépe.

Příklad

„Pokud si například chcete zapamatovat Bedřicha Smetanu, Václava Havla a Jana Amose Komenského, představte si, jak jdete ke dveřím a na nich je přilepená tisícovka; otevřete dveře a Václav Havel leží na pohovce a přemýšlí o knize a Jan Ámos Komenský hledá zbytek písmenkové polévky v lednici.“

METODA PAMĚŤOVÝCH HÁČKŮ

Metoda paměťových háčků se využívá k zapamatování čísel nebo posloupností pojmů. Základem je přiřazení objektů k číslům na základě jejich podobnosti nebo asociace. Např. číslo jedna vypadá jako trn, číslo dva může vzbudit asociaci páru – např. boty apod. Pokud si chceme zapamatovat např. PIN nebo nějaké po sobě jdoucí položky, přiřazujeme je k těmto obrazcům (trn, boty, dům) a tvoříme opět různé asociace a popouštíme uzdu fantazii. Hledáme co nejzajímavější či nejbizarnější spojení mezi naší zástupnou položkou a pojmem, který si potřebujeme zapamatovat.

Paměťové háčky:

0 – talíř

1 – trn

2 – boty

3 – cop

4 – dům

5 – ruka

6 – laso

7 – duha

8 – noty

9 – kanon

10 – trn + talíř

Příklad

Chceme si zapamatovat PIN: 3786

„Roztočím cop, který se vymrští až do výše duhy. Sotva se duhy dotkne, rozezní se nebeská hudba a po obloze poskakují noty, které postupně odchytávám lasem.“

MASTER SYSTEM

Master system je metodou, kterou používají mistři v paměti. Byl vynalezen před asi 300 lety a stále je zdokonalován. Tento systém umožňuje zapamatovat si neomezené množství pojmů, čísel, dat, jmen apod. Pomáhá také zapamatovat si množství karet. Základem je přiřazení písmen k číslům. Je vhodné používat master systém ve svém rodném jazyce, proto i písmena budou vycházet z tohoto jazyka. Pomocí těchto písmen se pak mohou sestavovat různá slova, která pomáhají pomocí příběhu pamatovat si i čísla.

DALŠÍ TIPY

Mozek můžete cvičit i jednoduchými úkony. Stačí, pokud začnete např. dělat činnosti druhou rukou, než jaká je vaše dominantní. Druhou rukou můžete např. psát SMS, čistit si zuby, zalévat květiny apod. Nejdříve to půjde těžko, ale postupně si i druhou část mozku vycvičíte. Můžete také zkusit vyřadit zrak. Dělejte některé úkony se zavřenýma očima. Stimulujete tak ostatní smysly. Zkuste si poslepu namazat chleba máslem a následně ho poslepu sníst. Můžete také vyzkoušet dělat věci v jiném pořadí. Mnoho věcí děláme již automaticky a bez přemýšlení. Vyzkoušejte změnit pořadí úkonů, které děláte. Mozek opustí staré koleje a trochu se bude namáhat. Tuto schopnost potom budete moci využít při řešení různých problémů v každodenním životě. Budete schopni také opustit staré koleje a přijít na nová řešení. Při tréninku paměti můžete využít i mozkových frekvencí alfa, které jsem popsala v předchozím článku (Jak více využívat mozek).

Radka

Pokud si přejete od nás dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit  

Podívejte se na naše kurzy

Chci se podívat

Zdroje:

http://www.studygs.net/cesky/memory.htm

http://www.inflow.cz/printpdf/11330

http://www.trenujpamet.cz