Co rozhoduje o úspěchu a spokojenosti v práci a v životě a jak toho docílit

publikováno na iDNES.cz, autorka Radka Loja

Odborné a technické znalosti jsou v dnešní době považovány za téměř samozřejmost. Mít vysoké IQ je také fajn. O našem úspěchu a celkové spokojenosti v práci i v soukromém životě však rozhoduje více naše emoční inteligence a rozvinuté soft skills. Jak na nich zapracovat, přibližuje psycholožka Radka Loja.

Co je důležitější pro úspěch v práci, prosazení své vize, řízení týmů a spokojený život? Je to intelektuální inteligence, technické znalosti nebo emoční inteligence?

Ideálně samozřejmě všechno. Jenže ideály v reálném životě často existují pouze v našich představách. Důležitá je práce s vlastními emocemi i emocemi druhých, schopnost srozumitelně komunikovat, dávat a přijímat zpětnou vazbu, ovlivňovat a inspirovat druhé, míra naší psychické odolnosti, zdravé sebedůvěry a schopnost empatie.

Co mají společného emočně inteligentní lidé

Život se odehrává především na poli vztahů a pocity štěstí a spokojenosti jsou ukryty v emocích. Tím, že emočně inteligentní lidé umějí zacházet se vztahy a s pocity, bývají dobrými manažery a lídry a své životy prožívají šťastněji a spokojeněji.

Velmi dobře vnímají vlastní emoce a také emoce druhých. S energií svých emocí umí skvěle pracovat. Vycítí, kdy je vhodné je projevit navenek a kdy je lepší se stáhnout. Bývají mistry mezilidských vztahů. Skvěle odhadují, jaké pocity svým jednáním vyvolávají v druhých, a tuto schopnost dokážou použít. Efektivněji řeší konflikty a umí uzavírat oboustranně přijatelné dohody. Vědí, jak sami sebe pozitivně motivovat, a tak dosahují svých cílů i přes určité překážky.

Neúspěch pro ně prakticky neexistuje. Situace, které nedopadly dobře, vnímají jako zpětnou vazbu z okolí. To má za následek, že přijímají zodpovědnost za své činy, neobviňují se a hledají další způsoby, jak to příště zvládnout lépe.

Vše se dá naučit

Myslíte, že i emoční inteligence a soft skills se dají naučit? Samozřejmě! Ale chvíli to trvá. Pokud o sobě víte, že s emocemi máte potíže, ať už ve směru, že je vyjadřujete moc, případně málo, nebo že byste potřebovali více rozvinout svoje soft skills, např. delegovat, dávat a přijímat zpětnou vazbu, lépe prezentovat, jednou z nejefektivnějších cest je, že se zaměříte na člověka, který to umí, a budete pozorovat, jak to dělá. Prostě ho budete kopírovat. Jak reaguje v určitých situacích, co říká, jaký má tón hlasu, jaká je jeho neverbální komunikace.

Toto je skvělý způsob učení, který zcela automaticky používáme v dětství. Nebojte se, nepřijdete o svoji identitu, zcela přirozeně se tam trochu přimíchá také váš osobitý styl. Nakonec to většinou skončí tak, že si postupně vytvoříte úplně nové, vlastní a funkční strategie.

V rozvoji emoční inteligence a soft skills vám také mohou pomoci různé semináře, konzultace s koučem nebo psychologem. Můžete si také přečíst nějakou knížku, článek, přemýšlet více a jinak nad vlastním jednáním a jeho důsledky. Hlavně buďte ochotni měnit své stereotypy a experimentovat se svým chováním. Buďte trpěliví a krůček po krůčku se budete zlepšovat.

Změna může být ze začátku nepříjemná

Zkuste si sepnout ruce a překřížit prsty. Který z vašich palců leží nahoře? Levý nebo pravý? Nyní ruce rozpojte a překřižte je jinak: pokud minule ležel navrchu palec pravé ruky, tak je teď spojte tak, aby navrchu ležel palec levé ruky. Nebo naopak. Jaký je to pocit? Je to nezvyklé?

I tak drobné změny v našem chování jako je překřížení prstů mohou vyžadovat delší cvičení, abychom je vnímali jako normální. Než se naučíte automaticky a zcela přirozeně používat novou dovednost, připravte se na to, že to bude také chvíli trvat. Hlavně to nevzdávejte!

Staňte se koučem – sebe i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku