Asertivita v praxi: Jak si poradit s manipulací

Asertivita a manipulace…

Manipulace aneb „Budeš mít hodnotu, když…“.

Manipulátor volí různé metody, aby byla v komunikaci naplněna jeho potřeba a není spokojen, dokud svého cíle nedosáhne. Často vyčítá, poučuje, moralizuje, zastrašuje nebo používá ironii. Někdy je těžké si manipulaci uvědomit, protože probíhá skrytě. Jednoduchým znakem, že jste manipulováni, jsou Vaše emoce. Jak se po komunikaci s druhým cítíte? Zažíváte pocity viny, strachu, úzkosti, vzteku, bezmoci? Anebo naopak, že jste úžasní a skvělí (i lichotky mohou být formou manipulace)? Pokud ano, začněte pátrat, zda náhodou nemáte co do činění s manipulátorem.

Krok 1: Poznejte svá červená tlačítka (citlivá místa)

Existují různé komunikační techniky, jak se manipulátorům postavit, o nichž se dočtete níže. Tyto techniky ale nefungují, pokud máte aktivní svá červená tlačítka napojená na citlivá místa, která často vychází z našich zakořeněných přesvědčení a vzorců. Když toto tlačítko manipulátor zmáčkne, máme tendenci reagovat ukvapeně, emotivně, bez rozmyslu. Takovými tlačítky mohou být například následující přesvědčení. Věřím, že…:

  • mám hodnotu, pouze když mě mají všichni rádi
  • musím vždy podávat 100% výkon
  • musím vše znát a vědět
  • nesmím udělat chybu

Než se tedy budete učit komunikační techniky, nejdříve prozkoumejte tato svá citlivá místa. Jakmile o nich víte, můžete je posílit a budete manipulátorovi neohroženým partnerem.

Pokud o svých slabinách nevíte, tak má manipulátor žně. Stačí, aby tlačítka rozpoznal, a už Vás může posouvat směrem, který se mu hodí. Objevovat tato červená tlačítka můžete sami (to ale vyžaduje velmi rozvinutou schopnost sebereflexe), ale také v rámci koučování, terapie nebo kurzů emoční inteligence a komunikačních dovedností.

Krok 2: Získejte čas

Pokud víte, že má daný člověk tendenci s Vámi manipulovat, tak se vždy na komunikaci připravte. Často manipulátor využívá časovou tíseň – přijde za Vámi, volá Vám a chce reakci hned. Nenechte se do unáhleného rozhodnutí dotlačit. Vyslechněte manipulátora a řekněte, že si potřebujete záležitost promyslet a že se za ním za chvilku stavíte/zavoláte zpět, abyste věc probrali. Následně se v klidu rozhodněte, co vlastně chcete a až poté pokračujte v komunikaci s využitím následujících technik.

Krok 3: Asertivita v praxi

Jak druhého odmítnout, když na nás tlačí?

Pokud potřebujete odmítnout požadavek druhého, můžete použít základní kroky asertivního odmítnutí. Představte si situaci – obchodní partner chce, abyste mu poslali nabídku ještě dnes. Máte spoustu dalších úkolů a odeslání nabídky v tomto termínu by pro Vás znamenalo práci ve stresu. Víte, že by tento styl práce mohl ovlivnit kvalitu nabídky.

Než začnete odmítat, ověřte, proč partner na nabídku spěchá a rozhodněte se, zda i za těchto podmínek chcete odmítnout. Pokud ano, můžete postupovat následovně:

  1. Empatie: „Pane Nováku, rozumím, že chcete mít na prostudování nabídky dostatek času.“
  2. Stanovisko: „Chci nabídku zpracovat kvalitně, a tak aby splnila všechny Vaše požadavky.“
  3. Řešení: „Začnu na nabídce dnes pracovat a pošlu Vám ji zítra dopoledne.“

Pokud partner trvá na svém a snaží se na Vás tlačit, použijte metodu „poškrábaná gramodeska“ a zopakujte předcházející věty (můžete je samozřejmě formulovat jinak). Případně můžete zdůraznit, že je pro Vás důležité odevzdávat kvalitní práci a to nemůžete zaručit, pokud nebudete mít na nabídku dostatek času.

Standardně stačí, když cca třikrát zopakujete Vaše stanovisko s důrazem na navržené řešení. Nesnažte se příliš manipulátorovi Vaše rozhodnutí vysvětlovat (např. co všechno musíte tento den ještě stihnout), informace totiž může zneužít a otočit proti Vám.

Nezachraňujme oběti!

Velmi záludnou formou manipulace je hra na oběť. Dejte si na ni pozor, zvláště pokud jsou pro Vás důležité pohodové vztahy a co si o Vás druzí myslí. Tato tlačítka se totiž oběť snaží mačkat. Jsou to lidé, kteří se chovají bezmocně, nešťastně, utrápeně a Vás staví do pozice zachránce. Budete např. jako manažer nespokojený s výkonem svého podřízeného. Ten Vám při poskytování zpětné vazby bude vyprávět, že se rozvádí, že ho manželka obrala o všechno a že by moc rád podával požadovaný výkon, ale že by od Vás potřeboval úlevu. V takových situacích je klíčové manipulaci rozpoznat, nenaskočit do role záchranáře, uvědomit si, že nejsme zodpovědní za trápení druhého a rozhodnout se, co vlastně sami chceme. Pokud vím, že se kolega se mnou snaží manipulovat, můžu vyjádřit pochopení: „Chápu, že je Tvá situace obtížná.“ A dále trvat na svém požadavku: „I když prožíváš náročné období, potřebuji od Tebe…, abychom v týmu dosáhli stanovených cílů.“

Asertivita a hranice

Setkání s manipulátorem může být skvělou příležitostí pro prozkoumání našich slabých míst a jejich následné posílení. Ačkoliv se říká, že s námi někdo manipuluje, přesněji by se mělo říci, že se sebou necháme manipulovat. Pokud totiž nenechám druhého mačkat svá červená tlačítka, bude pro něj obtížné dostat mě do pozice, která mi nevyhovuje. Když se tedy s manipulátorem potkáte, mějte na mysli: Druzí jdou tam, kam je sami pustíme.

Chcete reakce na manipulaci trénovat? Zajímá Vás, jak řešit různé obtížné komunikační situace? Pokud chcete získat praktické nástroje a tipy k asertivní komunikaci, přijďte na školení: Asertivita a zvládání obtížných komunikačních situací

Pokud si přejete ode mě a od Radky dostávat inspiraci, přihlašte se k odběru našeho newsletteru, získáte zdarma kvalitní e-book na zvládání stresu a prevenci syndromu vyhoření 

Chci se přihlásit

Ať se Vám daří udržet v komunikace Vaše hranice!

Olga