Asertivita v praxi: Jak komunikovat s různými osobnostními typy?

Potíže v komunikaci velmi často způsobuje naše odlišné osobnostní nastavení. Abyste se dokázali lépe s druhými domluvit, podíváme se v jednoduchosti na praktickou osobnostní typologii DISC, která popisuje čtyři základní typy:

  • Dominantní pragmatik
  • Inspirativní herec
  • Starostlivý kamarád
  • AnalytiCký badatel

Nemám ráda škatulkování – všichni jsme mixem jednotlivých typů, s tím, že často jeden až dva z nich převládají. Osobnostní typologie by neměly sloužit k označení druhého nálepkou typu s pocitem, že už o něm víme vše. Ne – pomáhají k většímu respektu a pochopení. Lišíme se, máme různé potřeby – a je to v pořádku.

A začneme hned video ukázkou (používám videa z mého kurzu na Seduo.cz Obtížné komunikační situace), ve které si host objednává v restauraci jídlo:

Výše v ukázce jste viděli Dominantního pragmatika.

Typy „D“ jsou samostatní, výkonní, mají rádi kontrolu a výzvy. Jejich verbální i neverbální komunikace je stručná a jasná. Nemají problém s odmítáním, nevadí jim konflikty, umí udělat nepříjemná rozhodnutí a ta sdělovat. Mohou působit arogantně.

V komunikaci potřebují přímost, stručnost a jasnost.  Vytáčí je, když je druhý moc rozvláčný, nejde k věci, cítí z něho nejistotu.  Když půjdete za dominantním kolegou s větou: „Já si vůbec nevím rady.“ Pravděpodobně se setkáte s odpovědí typu: „Tak to máš blbý… co já s tím?“ Spíše v podobné situaci ocení proaktivitu – když rovnou navrhnete možné cesty.

Nečekejte od nich vztahové komunikační prvky, typu: děkuji, prosím, mohl bys, jak se máš?. Neberte si to osobně – jdou prostě rádi přímo k věci.

Jestli chcete typ „D“ přesvědčit, zdůrazněte cíl a z něj plynoucí užitek, nezahlcujte ho pro něj nepodstatnými detaily.  Pokud máte problém, nevymlouvejte se, neobhajujte se, rovnou navrhněte varianty řešení a nechte mu prostor pro vlastní rozhodnutí.

A jak by se v restauraci choval Inspirativní herec?

Typy „I“ mají dar zaujmout a ovlivnit druhé – umí prodat sněhové koule sněhulákům, jsou dobrými řečníky, rádi startují nové projekty, milují společnost, zábavu, jsou impulzivní, upovídaní, optimističtí, srdeční, přímí, nemají problém navazovat vztahy.

Bývají ale také nedůslední, nevěnují pozornost detailům, přehánějí, slibují, ale slib nenaplní („Večer to budete mít v emailu.“) a ono to v tom emailu večer není. Nemyslí to zle, nedělají vám to schválně. Snadno se nadchnoupotíže mají ale vytrvat. Nebojte se jim připomínat. A pomůže také průběžná kontrola.

Pokud chcete, aby vstřebali a pochopili nějaké informace, jděte na to zábavnou, interaktivní, ideálně osobní formou (neradi čtou dlouhé texty, probírají se tabulkami a grafy) a nechte je zopakovat klíčová data. Kolikrát totiž vypadají, že vás sledují, ale přitom jsou hlavou úplně jinde. „Herce“ je potřeba trochu řídit – mají tendenci odbíhat od tématu, nedržet se struktury, ani stanového času.

Podíváme se teď na Starostlivého kamaráda.

Pro „Starostlivé kamarády“ jsou klíčové vztahy.  Chovají se přátelsky, dokáží se vcítit do situace a pocitů druhých. Rutina jim nevadí, jsou loajální a spolehliví. Neumí se ale často prosadit, odmítnout druhé, dát negativní zpětnou vazbu, vyhýbají se potenciální konfrontaci – obávají se, že tím ohrozí harmonii ve vztahu.

Pokud komunikujete s typem „S“, nechte si dostatek prostoru pro budování vztahu. Mají rádi spíše neformální, příjemnou atmosféru jednání. Pamatujte si i osobní informace, které o sobě druhý řekne a při příštím setkání na ně navažte. Buďte vstřícní, naslouchejte, využívejte vztahové komunikační prvky (oslovení jménem, „prosím“ místo příkazu, poděkování atd.). Snažte se také o přátelskou řeč těla.

A poslední typ: Analytický badatel.

Typy „C“ jsou přesní, pečliví, mají kritické myšlení. Bývají považováni ze skeptiky a hledače chyb. Potřebují znát jasná pravidla, která dodržují a vyžadují, aby je dodržovali i druzí. Řídí se rčením: dvakrát měř, jednou řež. Rozhodují se pomalu a potřebují k rozhodnutí dostatek informací. Dávají přednost písemné komunikaci – mohou si tak předávané informace dobře promyslet a strukturovat.

Badatele vytáčí nepřesnosti, nejasnosti, nelogická struktura, tlak a spěch.  Důkladně se na jednání připravte, včetně potřebných podkladů. Nenechte se rozhodit detailními dotazy. Typy „C“potřebují znát smysl úkolu a možnost se doptávat. Pokud informaci nemáte, navrhněte jejich pozdější dodání (a to opravdu udělejte, jinak narušíte důvěru).

Prošli jsme v krátkosti čtyři základní osobnostní typy.  Žádný z typů není lepší nebo horší. Každý má své silné a slabé stránky. Pokud se potkáte s někým, kdo je jinak osobnostně nastavený než Vy, vzpomeňte si vždy na to, že jsme různí, je to v pořádku a hledejte cesty, jak najít společnou řeč.

Pěkná kniha o rozdílech mezi osobnostmi v ČJ: Rohm, R., A. (2017). Pozitivní povahové profily. Hradec Králové: Akademie úspěchu

Chcete se naučit, jak využít znalost o našich odlišnostech v komunikaci? Zajímá Vás, jak řešit různé obtížné komunikační situace? Pokud chcete získat praktické nástroje a tipy k asertivní komunikaci, přijďte na školení: Asertivita a zvládání obtížných komunikačních situací

Ať se Vám daří udržet v komunikace Vaše hranice!

Olga

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru [maxbutton id=“3″]