Citáty – nechte se inspirovat silou slov

Myšlenky jsou velmi mocnou silou, kterou disponuje každý z nás. Tvoří naši minulost, současnost
i budoucnost. Někomu se podaří inspirující myšlenku shrnout do pár vět, a tak vznikne citát. Moudré citáty často ovlivňují naše myšlení, vzbuzují v nás emoce, mohou nás pobavit nebo naštvat. Anebo ještě víc – dokážou nám nalít energii do těla a inspirovat nás k novým věcem.

Síla slov

Moc a síla se ukrývá už v samotných slovech. Ward Farnsworth, děkan texaské univerzity práv uvádí, že lidé mají chuť na dobře popsanou moudrost.

„Není většího utrpení, než když se myšlenka nevyvede ve slovech“. F. M. Dostojevskij

Citáty často vnímáme jako hluboké myšlenky

Vycházejí z reálného příběhu, o kterém často mnoho nevíme. Jsou pro nás do velké míry neurčité, a tak máme možnost v nich nacházet mnoho významů. Dávají nám ponaučení čí poselství. Čím více nám citát „sedí“, anebo naopak „nesedí“, tím hlubší reakce v nás vyvolá. Tomuto principu se v psychologii odborně říká projekce.

Projekce zjednodušeně znamená, že si vytváříme vlastní interpretaci jakékoli situace (např. citátu, rozhovoru s druhou osobou, výkladu karet, čtení horoskopu) tím, že si do ní promítáme vlastní životní zkušenosti a naši současnou konkrétní situaci, kterou se ať už vědomě nebo nevědomě zabýváme. Pojďme si to vysvětlit na příkladu.

Psi štěkají, ale karavana jede dál

Na sociálních sítích jsem se zeptala na nápady lidí ohledně citátu: “Psi štěkají, ale karavana jede dál”. Níže cituji konkrétní ukázky některých projekcí – toho, jak lidé různě vnímají význam daného poselství:

  • „Klasická situace snad v každé korporaci – zaměstnanci si pořád stěžují, management prosazuje svoje cíle.“
  • „Nezastavujeme. Jenom přibrzďujeme.“
  • „Parlament, politici… To je přece nejlepší asociace. Stačí se inspirovat posledními roky“.
  • „Občas někde zaštěká pes – třeba i přiběhne – ale to vlastně není vůbec důležité. Nějací psi karavanu – její poslání a cíl – nijak neovlivní. Jednoduše: Nenechme se na naší cestě rušit štěkáním druhých.“
  • „Ať se děje cokoliv, život jde dál. K tomu bych dodala ještě třeba něco jako oko hurikánu, nebo klid za tím vším psím hemžením.“

Projekce si lze dělat prakticky do jakýchkoli předmětů, lidí, zvířat, obrázků. Jsou trochu podobné domněnkám. Tvoříme je automaticky a nevědomě.

Projekce zprostředkovávají hlubší kontakt s naším nevědomím a jsou zdrojem kreativity

Na svých seminářích, v psychoterapii a koučinku s projekcemi hojně pracuji. Jsou velmi účinným nástrojem pro hlubší kontakt s naším nevědomím, a tím k odhalení skutečné podstaty situací, problémů a také slouží k nalezení efektivních cest jejich řešení. Jsou to zdroje naší kreativity.

Citáty nás motivují a inspirují

Někdy, když máme náladu pod psa, práce nám nedává smysl nebo potřebujeme na něco přijít, můžeme narazit na dobrý citát, který nám „jakoby sedne“. Často se nám potom uleví nebo nás citát znovu nakopne.

Motivační a inspirativní citáty nám pomáhají najít to, co hledáme nebo smysl toho, co děláme. Máme vnitřní potřebu jim věřit. Posilují náš interní dialog, díky čemuž můžeme více věřit i sami sobě.

Přeji vám, aby na Vás citáty pozitivně působily a také Vás motivovaly k úspěšným životním změnám.

Na závěr přikládám několik svých oblíbených citátů. Klidně mi napište, co Vás k nim napadlo. Inspirovaly také Vás?

Inspirace

„Přemýšlíme o tom, co vidíme a slyšíme. To, o čem přemýšlíme, v nás vyvolává pocity. Naše pocity ovlivňují naše reakce. Reakce se mění v návyky, které určují náš úděl.“ Bob Gass

„Duchovní život je život za hranicemi běžných nálad. Je to život, v němž si volíme radost a nedovolujeme sami sobě stát se oběťmi pocitů štěstí nebo sklíčenosti.“ Henri J. M. Nouwen

„Naše současné výsledky nejsou nic jiného než výsledek našeho dřívějšího uvažování. Jsme tam, kam nás naše myšlenky přivedly, a zítra budeme tam, kam nás dovedou naše dnešní úvahy.“ Blaise Pascal

„Všimli jste si toho někdy? Každý, kdo jde pomaleji než vy, je idiot, zatímco všichni, kteří kráčejí rychleji, jsou maniaci.“ George Carlin

„Ne místo, ne podmínky, ale mysl je tím, co může učinit každého šťastným nebo nešťastným.“ Roger Lestrange

„Slova, která říkám nebo píši, utvářejí cestu po níž kráčím.“ Diane Glancy

„Příklad není to nejdůležitější, čím působíme na druhé lidi. Příklad je to jediné, čím je ovlivňujeme.“ Albert Schweitzer

„Nic není dobré ani špatné, pouze naše myšlení to činí takovým či onakým.“ William Shakespeare

„Vybuduj hřiště a zájemci se objeví.“ Field of dreams

„Neseme si s sebou počasí svého života“ Stephen Covey

„Pokud chcete žít naplno, musíte mít smysl pro perspektivu. Život je nesrovnatelně významnější než Vaše maličkost, jíž jste dali sílu vás rozčilovat.“ Anthony de Mello

„Stres vyvolávají síly působící protichůdným směrem. Nedejte se a zachovejte klid.“ Neznám autora

„Zpětná vazba neobsahuje absolutní pravdu, ale je pravdivá v očích toho, kdo ji poskytuje.“ Neznám autora

Radka

Rozpoznejte své projekce do druhých, zlepšete vztahy a navštivte můj kurz: Emoce pod kontrolou – zvládání emocí v pěti krocích

Chci se podívat

.

Naučte se ovládat své myšlení na mém kurze Jak se nastavit na pozitivní myšlení – triky naší mysli

Chci se podívat