30.8.2021

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Kurzem provází Olga Lošťáková – psycholožka a lektorka, autorka knihy Empatická a asertivní komunikace.

V KURZU SE POZNÁTE

 • vliv emocí ovlivňují na naši komunikaci
 • jak předejít emočním únosům
 • přístupy obvykle k náročným komunikačním situacím volí
 • jak navázat vztah s lidmi různých osobnostních typů
 • praktické tipy pro rozličné komunikační situace:
  • jak odmítnout a působit vstřícně
  • poskytnování negativní zpětné vazby a zachování vztahu
  • rozpoznání a reakce na manipulaci
  • jak reagovat na útočné výroky a kritiku

OSNOVA KURZU EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

 • Jak emoce ovlivňují komunikaci
 • Dvě cesty ke zvládání emocí v komunikaci
 • Praktická osobnostní typologie DISC
 • Přístupy k náročným komunikačním situacím Stránka
 • Bariéry v naslouchání a komunikaci
 • Reakce na námitky, kritiku a invektivy
 • Kroky asertivní zpětné vazby
 • Asertivní vyjádření bez útočných výroků
 • Kroky asertivního odmítání
Chci se podívat na detailní osnovu

Jednotlivé lekce obsahují videa, texty, úkoly a cvičení.

1. Úvod do kurzu

Cvičení: Sebereflexe – komunikace

2. Emoce v komunikaci

Úvod: Emoce v komunikaci

Dvě cesty ke zvládání emocí v komunikaci

Zodpovědnost za emoce

Citlivá místa a přesvědčení

Asertivní práva

Zákoníky a konflikty

Domněnky a další faktory ovlivňující emoce

Dotazník: Nekonstruktivní komunikační prvky

3. Komunikace a sebepoznání

Praktická osobnostní typologie DISC

Přístupy k náročným komunikačním situacím

4. Praktické komunikační techniky

Naslouchání

Bariéry v naslouchání a komunikaci

Reakce na námitky, kritiku a invektivy

Úkol: Invektivy a námitky

Zpětná vazba: úvod

Kroky asertivní zpětné vazby

Úkol: Asertivní vyjádření bez útočných výroků

Odmítání: úvod (jak neodmítat)

Kroky asertivního odmítání

Úkol: Pozitivní výroky

5. Závěr kurzu

Závěr kurzu: video

Zpětná vazba a certifikát o absolvování kurzu

V KURZ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE OBSAHUJE

 • Videa
 • Praktické pracovní listy
 • Úkoly
 • Cvičení
 • Texty
 • Certifikát o absolvování
 • Kurz není časově omezen a kdykoli se k němu můžete vrátit

HLAVNÍ SMYSL ONLINE KURZU EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE

Hlavním smyslem kurzu je prohloubení sebepoznání vlastního komunikačního stylu, pochopení našich komunikačních partnerů a získání praktických komunikačních technik.

ONLINE KURZ EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE – CENA

Cena za kurz: 790 Kč včetně DPH

Jak mám kurz zaplatit?
Platíte převodem na účet po obdržení zálohové faktury. Můžete se také přihlásit prostřednictvím programu

Osvojte si praktické komunikační principy a techniky a posilte tak vztahy v soukromé i profesní oblasti!

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.


Potřebujete se ještě na něco zeptat ohledně kurzu? Zavolejte mi na 604 267 936 nebo pište na adresu olga.lostakova@gmail.com.

Online kurzy jsou na našem novém webu: e-seberozvoj.cz