Úspěšní lidé jsou nastaveni na růstové myšlení. Fixní nás omezuje

Syndrom podvodníka

Autorka: Radka Loja, publikováno na iDNES.cz

Způsob, jakým interpretujeme své životní zkušenosti, stanovuje prostor pro to, čeho můžeme dosáhnout. Pokud přijmeme růstové myšlení a své selhání nebo neúspěch budeme vnímat jako zpětnou vazbu z okolí (nebo od sebe samého, bez pocitů viny), staneme se odolnější, a tím i úspěšnější. Jak toho dosáhnout, přibližuje psycholožka Radka Loja.

Když se něco nepovede podle našich představ, pokud tzv. „selžeme“, může to být bolestivé a může nám to bránit poučit se ze svých chyb. Neúspěch však také slouží jako mocný impuls k přijímání nových výzev a našemu osobnímu růstu. To, co si myslíme o sobě a našich schopnostech, rozhoduje o tom, jak jednáme a vedeme svůj život.

Pojmy fixed mindset (fixní myšlení) a growth mindset (růstové myšlení) zavedla Carol Dwecková, psycholožka z americké Stanford University. Její výzkumy ukazují, že máme tendenci podléhat jednomu z těchto dvou typů myšlení. Fixní myšlení vede k depresivním tendencím a neúspěchu. Naopak růstové myšlení ke spokojenosti a dobrým výsledkům.

Růstové vs. fixní myšlení

Lidé s fixním myšlením jsou omezeni vlastním přesvědčením, že každý člověk má svůj talent, schopnosti a inteligenci danou, a není možné je nijak zlepšit. Ani pílí, úsilím a vytrvalostí. Neúspěchy považují za potvrzení svých nedostatků a bojí se selhání.

Naopak člověk s růstovým myšlením se na věci dokáže dívat z různých úhlů pohledu. Inspiruje se a učí od druhých. Přijímá, že někteří jsou více talentovaní nebo mají vyšší inteligenci, zároveň ale věří, že řadu vlastností a schopností je možné rozvíjet a posilovat vlastní snahou a tvrdou prací. Takový člověk si užívá radost z procesu učení, hledá nové informace, vytváří nové strategie. Překážky a výzvy vnímá jako prostředek k rozvoji svých nových dovedností a ke svému růstu.

Tři tipy, jak postupně nastartovat růstové myšlení:

1. Změňte způsob, jakým k sobě mluvíte

Když narazíme na těžké problémy nebo obtížné situace, způsob jejich interpretace a reakce na ně je založen na tom, jak sami komunikujeme vůči sobě. Mluvíte sami se sebou hezky nebo jste pod palbou sebekritiky?

Prvním krokem, který vede k růstovému myšlení, je změnit jazyk, kterým k sobě mluvíte. Přestat se frustrovat tím, že jste selhali a uvědomit si, že se z vlastních chyb můžete poučit a příště to zvládnete lépe. Místo „To nedokážu“ si řekněte „Chci to zkusit“. Do jazyka růstového myšlení nepatří věty „Nemůžu, nejsem dost dobrý, vzdávám to“, ale věty typu „Věřím si a zkusím to“, „Uvidím, jak to dopadne“.

2. Zaměřte se víc na proces než na výkon

Chcete získat místo ředitele ve firmě? Směřujte pozornost na vlastní rozvoj manažerských dovedností a leadershipu. Tento cíl nemusí být plně pod vaší kontrolou, ale učení se a rozvoj kompetencí máte ve svých rukou. Místo cíle vyhrát maraton si dejte závazek, že podáte co nejlepší výkon a trénujte denně, jen tak pro radost.

Dejte si každý den malý úkol, který vás posune o trošku dál k tomu, co chcete dokázat. Pamatujte si, že cesta je také cíl a je důležité si ji aspoň trochu užít než protrpět.

3. Neúspěch v podstatě neexistuje

Nastavte svou mysl tak, abyste se dívali na neúspěch a selhání jako na zpětnou vazbu a impuls k učení a růstu. Když přijmete, že neúspěch není ostuda a prokázaní vlastní neschopnosti a nekompetence, otevřou se vám v životě možnosti, o kterých se vám dosud ani nesnilo.

Děti umí pracovat s neúspěchem, vzpomeňte si, jak jste to dělali …

Děti se dokáží radovat z maličkostí a žijí v přítomnosti – tím co vidí, slyší, cítí, co si mohou osahat. Všechno je pro ně nové a se zájmem zkoumají předměty, situace, věci. Neustále se učí.

Pokud jim to dospělí hned nezkazí, v podobě např. příkazů, zákazů, srovnávání či shazování, tak umí velmi dobře pracovat s neúspěchem. Zvednou se a zase spadnou, rozlijí mléko, něco rozbijí, nedostanou to, co chtějí … a všechno zkoušejí znovu a znovu, bez toho, aniž by si v duchu říkaly, že to nezvládnou. Takové myšlení jim umožňuje rozvíjet nové dovednosti, zkoumat nová řešení, vymýšlet nové strategie a také snít. Děti jsou nastaveny na růstové myšlení. A my všichni jsme kdysi byli dětmi, takže to umíme. Jenom si na to vzpomenout 🙂

Naučte se znovu růstové způsoby myšlení, komunikace, objevte nové strategie, vymyslete jiný plán a změňte své chování. Uvidíte, že začnete dostávat to, co si přejete.

Staňte se koučem – sebe i druhých a podpořte růstové myšlení své i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku