Rozhodování v situacích s variantami „špatná – špatná“

Rozhodování

Rozhodování s negativním dopadem

V životě občas nastanou situace, kdy je potřeba udělat zásadní rozhodnutí. Bohužel si ale můžeme vybrat pouze z variant, které v sobě zahrnují i negativní dopad. Velký negativní dopad. Mnoho lidí rozhodování v takových situacích pořád dokola odkládá. Tato rozhodnutí totiž vyžadují odvahu a sílu. Pokud je neuděláme, tak svou nečinností můžeme způsobit daleko horší následky.

Podívejte se na video:

Dokázat řešit podobné situace vyžaduje převzít plnou zodpovědnost za své činy. Ztráta přináší životní zkušenost a uvolňuje náš potenciál. Vytváří prostor pro něco nového.

Každý v životě dělá dobrá i špatná rozhodnutí. Uvědomte si, že v jakémkoli okamžiku se rozhodujeme nejlépe, jak dovedeme – na základě informací a znalostí, které máme momentálně k dispozici, na základě toho, jak „to“ cítíme a jak „se“ cítíme. Po bitvě je totiž každý generálem.

Je důležité přijmout plnou odpovědnost a důsledky svých rozhodnutí, ale ne se později obviňovat, že jsme se mohli rozhodnout lépe.

Kdybyste se zpětně, v tom okamžiku kdy jste činili rozhodnutí, uměli rozhodnout lépe, tak vězte, že byste to udělali. Ale vy jste nemohli, protože podmínky, vaše znalosti a informace byli před tím jiné, než jsou teď. Zaměřte se na současný stav.

Odpovězte si na otázku:

Co mohu udělat právě teď, v tomto okamžiku, aby se situace změnila?

Vždy existují aspoň tři možnosti:

  • Změnit rozhodnutí
  • Přijmout důsledky a podívat se z jiného úhlu pohledu
  • Chvíli počkat, jak se okolnosti vyvinou (ale dejte si termín)

Nehrajte hry, buďte k sobě upřímní. Nesnažte se ze situací „vytřískat“ to nejlepší jen pro sebe, ale také se nenechte naivně „ošidit“. Při rozhodování se pokuste co nejvíce vypnout emoce – jsou jako vlny na moři, které přijdou a zase odejdou. Ve vypjatých životních situacích nebývají dobrým rádcem.

Radka