Práce se sny. Odkud se sny berou a jak jim porozumět

autorka: Radka Loja, publikováno na iDNES.cz

Sny pocházejí z nevědomí, které disponuje větším množství informací než vědomí. Upozorňují nás na to, co se děje v nás i okolo nás. Mohou nám dát šanci řešit problémy dříve, než nám přerostou přes hlavu. Pokud přemýšlíme o nějaké situaci, sen je schopen nám předvést její skrytou stránku a dokonce poodhalit řešení. Jak svým snům porozumět, přibližuje psycholožka Radka Loja.

Sny se nezabývají nahodilostmi nebo malichernostmi, ale důležitými otázkami a aspekty našeho života. Nejčastějším tématem bývá především náš vztah se sebou samým a s nejbližším okolím, naše vnitřní touhy, konflikty, neuspokojené základní potřeby a nevhodné vzorce chování. Mnoho snů je také o strachu, frustraci a bezmoci.

Problém vlastní identity – kdo jsem?

Sny často přinášejí problém vlastní identity, která se většinou ukazuje symbolicky, například jako ztráta osobních věcí, dokladů, klíčů nebo kabelky. Velmi důležité jsou sny, které nás vybízejí k sestupu dolů. Často se v nich objevují symboly jako třeba sklepení, studny nebo šachty. Tyto sny nás vyzývají k ponoření se do hlubin duše a našeho bytí jako takového.

Sen může být také vyvolán nějakou událostí předchozích dnů, filmem nebo četbou. Proč vaše nevědomí vybralo právě tuto scénu? Protože je pro vás nějakým způsobem typická a souvisí se situacemi, které v současnosti prožíváte.

Obsah snových zážitků je vysoce individuální a proměnlivý. Přesto se v nich objevují typická témata a motivy, které se zdají každému z nás, např. zranění, nemoc, umírání a smrt, léčení, narození či znovuzrození, sex, potíže s dopravními prostředky, úspěch či neúspěch, padání, tonutí nebo létání, nahota na veřejnosti nebo potíže při zacházení s přístroji, třeba s mobilním telefonem.

Práce se sny: sny a symboly

Sny velmi málo komunikují slovy. Vyjadřují se pomocí symbolů, obrazů a metafor. To je jazyk nevědomí a značně se odlišuje od jazyka, který běžně užívá naše vědomí. Sny tedy nelze brát doslova tak, jak se nám zdají.

Symboly mají schopnost ukázat jednu věc z více stran. Mohou v sobě zahrnovat protiklady, platí ve více souvislostech a na více rovinách. Symboly jsou velice emotivní, vážou na sebe energii a jejich význam dokážeme často pouze vycítit. Nemohou být přesně vysvětleny jako znaky nebo pojmy, zůstávají neurčité, mnohovýznamové a nevyčerpatelné. Pokud je chcete popsat slovy, často můžete mít pocit, že to není „úplně ono“, že nedokážete vyjádřit všechny jejich roviny.

Například hořící svíčka je předmět, který poskytuje světlo a teplo. Ovšem když začneme hovořit o hořící svíčce v našem nitru, význam získává hlubší smysl. Můžeme jej vnímat jako naději, osvětlení cesty, vzpomínek, vášeň apod. V tomto smyslu se svíčka stává symbolem. Poskytuje nám propojení s určitou představou, přestože její podstata zůstává skrytá a neznámá.

Jakou funkci mají sny

Analytická psychologie rozlišuje kompenzační, prospektivní a reduktivní funkci snů. Tyto úhly pohledu vám mohou pomoci při jejich výkladu. Rozpoznat, co sen naznačuje, vyžaduje zkušenosti. Snové zážitky je potřeba vykládat v kontextu s událostmi běžného života a s ohledem na osobnost člověka.

Hlavním smyslem kompenzační funkce snů je tak trochu nás utěšit. Doplnit to, co nám v životě chybí a dát nám další náhledy na naši situaci. Přejete si s někým rozvíjet vztah, ale z nějakých důvodů to není možné. Sen vám to dopřeje prožít. Kompenzační prvek je tím zřetelnější, čím více se situace, kterou v denním životě prožíváte, liší od toho, co byste si přáli.

Pokud se v běžném životě nadhodnocujeme, mohou nás sny srazit k naší lidské nicotnosti. Tím se uplatňuje jejich reduktivní funkce. Nevědomí zde koriguje přeceňování a nadhodnocování naší vlastní osoby a také jiných lidí.

Prospektivní funkce snů naznačuje možnosti řešení určitých konfliktů a problémů. Tato funkce je orientována do budoucna. Prospektivní sny mohou naznačovat kroky, které byste mohli dál udělat.

Práce se sny: snáře nepomůžou

Používáte pro porozumění svým snům snáře? Je to zcela zbytečné, protože symboly, které se ve snech objevují, mají pro každého jedince, a ještě navíc v kontextu různých životních situací, jiný význam. Porozumět tomu, jaké nám sny přinášejí poselství, není vždy úplně jednoduché. Odhalit poselství snu a přiznat si to, co sen naznačuje, vyžaduje zkušenosti, odvahu a trpělivost. Někdy na to přijdete hned, jindy třeba za měsíc. Některá poselství mohou zůstat tajemstvím navždy.

Podle C. G. Junga, zakladatele analytické psychologie, značná část lidí netrpí žádnou neurózou, která by se dala klinicky určit, ale pocitem nesmyslností a bezvýznamností svého života. V takových případech byly vyčerpány zdroje vědomí. Sny mají za úkol opět rozproudit život, dostat člověka ze slepé uličky, která je v dnešní době často spojována s nedostatečným prožitkem smyslu života a nudou. Sny podněcují imaginaci a probouzejí představy, které mají svou vlastní dynamiku a mohou pohnout našimi strnulými myšlenkami.

Mohou být také zdrojem tvůrčích nápadů. Například Dmitriji Mendělejevovi se ve snu objevila periodická tabulka prvků, Niels Bohr nahlédl ve snu teorii atomu a Elias Howe vyřešil prostřednictvím snu umístění jehly v šicím stroji.

Vánoční období vybízí k zastavení a zamyšlení se nad různými stránkami našeho života. Sny jsou jedním ze zajímavých aspektů, které nám mohou nabídnout vhled do našeho nitra. Nepotřebujete nutně odbornou pomoc, stačí sdílet své sny s blízkými. Možná právě teď jsou vaše sny klíčem k odhalení nových stránek vašeho nitra. Využijte tento čas k objevování poselství, která vám sny sdělují, a otevřete si tak cestu k hlubšímu pochopení sebe sama.

Radka

Staňte se koučem – sebe i druhých a podpořte růstové myšlení své i druhých

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.

Chci se podívat na kurzy koučinku