Odhalení tajemství

Motýli, kteří zůstali, vám ukazují, jakým částem svého života a těla byste mohli při plánování změn ve svém životě věnovat zvláštní pozornost.

Předpověď motýlů – odhalení tajemství

Sedm motýlů představuje našich sedm energetických center – čaker. Ke každé čakře patří určitá oblast naší existence.

Tento malý vizualizační experiment vám dobře poslouží, i když nevěříte učení o čakrách. Představa čaker ale dodává vašemu podvědomí obrazy, se kterými umí pracovat. Barvy mají vždy určitou vlnovou délku. A že mají rozdílné vlnové délky různé účinky, zjistil už lékař Niels Finsen, který za svůj výzkum získal v roce 1903 Nobelovu cenu. Od té doby to navíc bylo potvrzeno četnými pokusy.

Barvy dvou motýlů, kteří pijí léčivou vodu, vám signalizují dvě oblasti vašeho života nebo dvě fyzické části těla, ve kterých byste mohli mít nějaká omezení a kterým byste mohli v blízké době věnovat zvýšenou pozornost.

Nižší energetická centra

Červená – Kořenová neboli základní čakra se nalézá v nejnižší části páteře. Spojuje nás s fyzickým světem. Je spojována s bezpečím, důvěrou a základní existencí. Pro většinu lidí to dnes znamená věci týkající se jejich domova, materiálního zabezpečení, financí a zaměstnání. Je to důležitý pramen vitální síly. Poruchy v této oblasti se často zrcadlí ve strachu, nejistotě a neschopnosti prožívat radost ze života. Když je kořenová čakra v rovnováze, pociťujeme odvahu, vitalitu, sebedůvěru a radost ze života.

Oranžová – Symbolizuje sakrální čakru, kterou najdete v úrovni pohlavních orgánů. Tato čakra je tradičně spojována se sexualitou, vztahem k jídlu a tvořivými silami. Poruchy této čakry se často projevují jako potíže s vnímáním potřeb těla, různými závislostmi (například nadměrná konzumace sladkostí). Vyrovnaná sakrální čakra se projevuje pocitem štěstí, důvěrou a uvážlivým nakládáním se zdroji, a to jak se zdroji vlastního těla, tak s finančními atd.

Žlutá – Solar plexus čakra se nachází zhruba dva prsty nad pupíkem. Symbolizuje naše centrum síly, emocí, přitažlivosti, pocity moci, kontroly a svobody. Její poruchy se projevují jako stres, strach, nedostatek sebedůvěry, deprese. Je-li tato čakra v rovnováze, cítíte se dobře, ať jste kdekoli, víte, co chcete, máte energii a dokážete se prosadit. Pociťujete velkou jasnost a silný pocit vlastní hodnoty.

Vyšší energetická centra

Zelená – Srdeční čakru naleznete uprostřed hrudníku, ve výši srdce. Je spojována se vztahy, láskou a soucitem. Často se jedná o vztahy v rodině, s partnery, dětmi a dalšími blízkými osobami. Vyvážená srdeční čakra se projevuje pocity kontroly nad vlastním životem, srdečností, láskou a vyrovnaností.

Světle modrá (tyrkysová) – Krční čakru najdete mezi krční jamkou a ohryzkem. Prezentuje schopnost vyjádřit své potřeby a schopnost přijímat. Je spojena s moudrostí, komunikací, rozhodností a inspirací. Patří sem i umělecký projev. Slouží jako most mezi myšlením a cítěním. Krční čakra v rovnováze se prezentuje pocitem smysluplnosti, nezávislosti a spokojenosti.

Tmavě modrá (indigo) – Čelní čakra neboli „třetí oko“ leží uprostřed čela, zhruba jeden prst nad kořenem nosu. Je spojena se spiritualitou, nevědomím a naší vnitřní podstatou a s mimosmyslovým vnímáním. Nachází se zde intuice a empatie. Pokud je její rovnováha narušena může nám chybět pocit smyslu a naše motivace, proč děláme to, co děláme, jsou nám nejasné. Lidé s vyrovnanou čelní čakrou jsou intuitivní a empatičtí.

Fialová – Temenní čakru naleznete nahoře uprostřed nad temenem naší hlavy. Odpovídá pocitům jednoty a odloučení. Základním principem této čakry je čiré bytí. Lidé s vyrovnanou temenní čakrou se dokáží soustředit na to podstatné, chápou smysl naší existence, pociťují krásu, inspiraci a kreativitu.

imaginace zdroj: Jan Becker, Využijte sílu autohypnózy a autosugesce (upraveno)