(n)Asertivní Olga: Jak (ne)reagovat na výčitku?

Reagovat na výčitku klidně a konstruktivně může být náročné, zejména pokud se necítíme být příčinou problému. Když druhá strana vystupuje emocionálně a vyčítá, je klíčové udržet si zaměření na cíl a plánované kroky.

Hledání viníka, obzvláště v emočně nabitých konverzacích, je kontraproduktivní. Diskusi o příčinách je přínosné odložit na dobu, kdy budou obě strany přistupovat k situaci objektivně a budou ochotné uznat svůj díl zodpovědnosti.

Je důležité projevit pochopení a hledat řešení. Vyhněte se nebezpečí zapletení do komunikačních pastí a nástrah, které mohou být prezentovány provokativními výroky a tónem hlasu vašeho komunikačního partnera. Video také nabídne náhled na to, jak bychom na výčitky neměli reagovat.

Video se mnou natočila skvělá transformativní koučka Jana Pelcová: https://www.jana-pelcova.cz/