Manuál úspěšných prezentujících: Jak na námitky a konflikty?

Namítající účastníci

Pokud účastník vznese námitku – přeruší Vaši prezentaci a řekne například: „S tím nesouhlasím. To rozhodnutí je unáhlené.“  Nenechte se rozhodit a zvládněte námitku pomocí čtyř kroků:

Za prvé: Využijte empatii.

Nebojujte s účastníkem a neberte si jeho slova osobně. Místo toho dejte najevo, že námitku přijímáte a jste ochotní vyslechnout si i jiný názor. Kromě zjemnění situace tak získáte čas na promyšlení dalšího postupu. Můžete například říct: „Děkuji Vám za názor. Říkáte, že je z Vašeho pohledu toto rozhodnutí unáhlené“.

Za druhé: Upřesněte námitku

Pokud je námitka podaná v obecné rovině, zjistěte, o čem druhý vlastně mluví. Doptejte se na podstatu, například: „Co tím přesně myslíte? Můžete mi prosím ještě více přiblížit Váš názor?“ Položením upřesňující otázky získáváte také čas na uklidnění a srovnání si myšlenek. Ověřujte porozumění pomocí parafrází: „Jestli Vám tedy dobře rozumím, jedná se Vám o to, že jsme před finálním rozhodnutím důkladně nezvážili možná rizika?“

Za třetí: Navrhněte řešení či další postup

Jakmile pochopíte podstatu námitky, nabídněte druhému řešení či odpověď, například v podobě doplňujících informací: „V prezentaci jsem se nezmínila, že už byla analýza rizik vyhotovená a že rozhodnutí bylo provedené i na základě této analýzy.“ Může se ale také stát, že zjistíte, že nejste schopni námitku v průběhu prezentace vyřešit – domluvte se tedy s namítajícím, jak pokračovat. Často stačí, když navrhnete, že se budete záležitosti věnovat po prezentaci.

Za čtvrté: Ověřte přijetí řešení

Nezapomeňte na závěrečné shrnutí a ověření přijetí navrhovaného řešení, argumentů, postupu. Pokud si totiž neověříte, že účastník s řešením souhlasí, může se stát, že podobnou námitku vznese znovu a nebo bude odcházet nespokojený. Zakončení řešení námitky může být: „Stačí Vám takto má odpověď? Pokud ano, pojďme pokračovat k dalšímu bodu.“

Konflikt mezi účastníky

Pokud se Vám stane, že se mezi sebou začnou nahlas dohadovat dva či více účastníků, navíc mimo téma a Vy potřebujete pokračovat v prezentaci, zakročte. Popište ve stručnosti, o čem slyšíte, že se baví,  připomeňte cíl prezentace a vyzvěte je k zastavení diskuze. Můžete říct třeba: „Slyším, že se lišíte v názoru na časový harmonogram projektu. Sešli jsme se, abychom v tuto chvíli probrali fáze projektu. Harmonogram budeme řešit následně. Pojďme se tedy vrátit k fázi dvě, ať stihneme program naší prezentace.“ Pokud účastníci nereagují na Vaše slova a jsou stoly ve tvaru U, jděte mezi ně, získejte si pozornost a následně hovořte. Jestli mezi ně nemůžete vstoupit, zvyšte hlas třeba slovy: „Přeruším Vás.“ A následně postupujte podle dříve řečených kroků.

Novinka: Posilte své prezentační dovednosti

Připravila jsem pro Vás online video-kurzy Tři pilíře úspěšné prezentace  a Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci na Seduo.cz.

Potřebujete prezentační dovednosti trénovat,  vypilovat Vaše prezentace a získat cennou zpětnou vazbu? Ráda Vás uvítám na prezenčním kurzu Tři pilíře úspěšné prezentace.

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru   [maxbutton id=“3″]