On-line kurzy: Tři pilíře úspěšné prezentace

TŘI PILÍŘE ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE

V kurzu naučíte jak:

  • připravit logickou strukturu a přesvědčivý obsah prezentace,
  • posílit pochopení a zapamatování předávaných informací,
  • profesionálně vystupovat, reprezentovat firmu a sebe,
  • zvýšit motivaci účastníků Vám naslouchat a přijmout prezentované informace,
  • publikum zapojit a vtáhnout do děje,
  • posílit Vaši autoritu prezentujícího,
  • skrýt trému,
  • efektivně využívat neverbální komunikaci a čeho se vyvarovat,
  • posílit svou sebejistotu při prezentování.

Kurz je doplněn praktickými pracovními listy, které Vám usnadní přípravu prezentace a odkazy na zajímavá a inspirativní videa.

Získejte praktické návody, nástroje a tipy, jak se stát profesionálním a sebevědomým řečníkem.

Kurz si můžete zakoupit  Zde