10.2.2017

Koučink a psychologické poradenství – Radka

Dlouhodobě se věnuji koučinku a psychologickému poradenství. Jsem profesionálním členem ANLP. Znám velmi dobře firemní prostředí – dříve jsem pracovala ve firmách PriceWaterhouseCoopers, Ernst & Young.

Koučink

Koučink v mém pojetí je velmi konkrétní, založený na vlastních zkušenostech, zkušenostech s klienty a moderních poznatcích kognitivní a analytické psychologie. Zároveň využívám své praktické znalosti s prací s podvědomím, emocemi, NLP, myšlenkovými vzorci, metody pozitivního programování mysli (autohypnózu) a vizualizaci. Pravidelně svým klientům zadávám dobrovolné domácí úkoly. Tím se celkový proces stává velmi efektivní. Průběh koučinku je vždy individuální. Za úspěšné koučování považuji zvýšení celkové životní spokojenosti klienta, zdravého sebevědomí a dosažení jeho konkrétních osobních cílů.

Koučink Vám pomůže:

 • Rozeznat pasti v myšlení.
 • Eliminovat sebe-limitující a kontraproduktivní myšlenky a destruktivní vzorce chování.
 • Vypořádat se s negativními pocity jako jsou smutek, strach, pocity viny apod.
 • Ovládat emoce jako jsou vztek a agresivita, zjistit, co je spouští, jak se s nimi vypořádat a jak je konstruktivně využít.
 • Konstruktivně využívat neúspěch a prohry.
 • Jak čelit nejistotě a potřebě „mít věci pod kontrolou“.
 • Vytvořit si vlastní strategii budování sebedůvěry.
 • Používat osvědčené relaxační techniky.
 • Uvědomit si své silné i slabé stránky.
 • Dosáhnout dlouhodobě-strategických cílů.

Na jaké otázky je třeba nalézt odpovědi?

Abychom mohli dosáhnout toho, po čem toužíme, hledáme odpovědi na následující otázky:

 • Co chci změnit?
 • Proč to chci změnit?
 • Jsem to opravdu já, kdo to chce změnit, nebo mne do toho explicitně čí implicitně tlačí moje okolí?
 • Jaké hodnoty v životě vyznávám?
 • Jaké jsou moje cíle/vize, kterých chci dosáhnout?
 • Proč chci těchto cílů dosáhnout?
 • Jsou tyto cíle v souladu s hodnotami, které vyznávám?
 • Jsem schopen si tyto cíle detailně představit, popsat je a kvantifikovat?
 • Jak vypadá můj ideální časový horizont pro dosažení zvolených cílů?
 • Co všechno jsem ochoten udělat, abych mých cílů dosáhl?
 • Jaká rizika jsou spojená s následováním zvolených cílů?
 • Jsem ochoten nést tato rizika?
 • Jak vypadá strategie vedoucí k dosažení těchto cílů?
 • Jaké procesy vedou k dosažení cílů?
 • Jsou moje denní návyky a zvyklosti resp. moje životní rutina v souladu s dosažením těchto cílů?
 • Jak souvisí moje aktuální rutina s mým myšlením?
 • Jak musím v této souvislosti změnit mojí životní rutinu aby byla v souladu s dosažením zvolených cílů?
 • Je způsob mého aktuálního myšlení v souladu s dosažením mých cílů?
 • Jaké myšlenky a jaké chování nejsou kompatibilní s dosažením zvolených cílů?
 • Jak se musí změnit způsob mého uvažování a moje chování abych mohl změnit zaběhlé životní rituály?
 • Jaké myšlení a jaké vzorce chování podporují dosažení zvolených cílů?

Pomohu Vám nastavit si ty cíle/změny, kterých opravdu chcete dosáhnout. Pomůžu s přípravou vhodné strategie a nastavení procesů, rituálů a hlavně toho správného myšlení vedoucích k dosažení cílů. Úspěch je ve Vaší hlavě. Zodpovězení těchto otázek vám ulehčí celá řada vyzkoušených technik, jejichž použití Vám vysvětlím v průběhu lekcí.

Příklad spolupráce v oblasti koučinku:

 • První informativní schůzka – osobní seznámení, informace o cílech a vašem programu, nastavení vašich priorit, časový plán, reálné možnosti a očekávání, další podrobnosti;
 • Telefonická  linka pro akutní poradenství;
 • Doba trvání:  optimálně optimálně 3-6 měsíců (5- 10 sezení); jinak plné přizpůsobení Vaším potřebám.
 • Domluvené termíny považuji za závazné pro obě strany – pro sebe i pro své klienty. Sezení může klient bezplatně zrušit 24 hodin před termínem. Pokud je sezení zrušeno v kratší době, klient hradí polovinu ceny.

Cena

 • Konzultace v délce 60 minut = 1 500  Kč
 • Konzultace v délce 90 minut = 2 200  Kč
 • 5 konzultací v délce 60 minut = 7 100 Kč
 • 5 konzultací v délce 90 minut = 10 500 Kč

Psychologické poradenství

V životě narážíme na mnoho složitých situací a problémů. Důležité je se s nimi vyrovnat a nesunout je před sebou. Problémy většinou sami od sebe nemizí, ale rostou nebo se přelévají do jiných oblastí života. Vyhledat odbornou pomoc není projevem slabosti, spíše naopak. Témata poradenství jsou různá. Pro orientaci přikládám stručný výčet toho, s čím za mnou klienti chodí: životní krize, partnerské problémy, otázka výchovy dětí, sexualita, koučování, ztráta smyslu a motivace, stres v práci, úzkosti/deprese, psychosomatické potíže, sebepoznání a rozvoj.

 Můj přístup jako terapeutky

 • Můj přístup se vyznačuje především tím, že Vás plně přijmu, takového/takovou jaký/jaká jste, a s plnou upřímností Vám poskytnu zpětnou vazbu.
 • Budu se Vám věnovat, jak nejlépe budu umět, ať přijdete „jen“ s momentální bezradností, nebo s dlouhodobými nesnázemi či s různými psychosomatickými onemocněními.
 • V terapeutické praxi je mi blízké svobodné myšlení. Nemám ráda striktní pravidla a dogmata, o kterých se nepřemýšlí.
 • Ve své práci využívám své poznatky z analytické psychologie, práce s tělem, hypnoterapie, NLP, a dallší. Pokud se domluvíme, budete dostávat „domácí úkoly“. Abychom získali lepší přístup k nevědomí, pracuji také se sny a imaginacemi. Používám různé projektivní techniky např. I-ťing nebo Symbolon.

Jaká bude naše spolupráce

 • Bude tak krátká nebo tak dlouhá, jak rozhodnete Vy. Od jednoho jediného setkání až po několikaměsíční či několikaletou spolupráci.
 • Bude tak intenzivní nebo tak volná, jak rozhodnete Vy. Od setkávání 1 x týdně až po setkávání 1 x měsíčně, nebo jen příležitostně.
 • Můžete se na mne obrátit telefonicky nebo písemně e-mailem, sdělit mi své představy o případné spolupráci a zeptat se na cokoli, co Vás napadne.
 • Při jednotlivých konzultacích si dělám poznámky do sešitu, abychom si mohli společně kdykoli připomenout témata a důležité momenty našich rozhovorů. K poznámkám nemá nikdo jiný přístup a nikdo jiný nemá bez Vašeho svolení právo si ho vyžádat. Některá sezení si nechávám supervidovat jiným zkušeným psychologem.
 • Domluvené termíny považuji za závazné pro obě strany – pro sebe i pro své klienty. Sezení může klient bezplatně zrušit 24 hodin před termínem. Pokud je sezení zrušeno v kratší době, klient hradí polovinu ceny.

Cena

 • Konzultace v délce 60 minut = 1 500  Kč
 • Konzultace v délce 90 minut = 2 200  Kč
 • 5 konzultací v délce 60 minut = 7 100 Kč
 • 5 konzultací v délce 90 minut = 10 500 Kč

(Ceny pro stávající klienty zůstávají stejné.)