31.1.2017

Koučink

Máme velké zkušenosti s koučováním lidí různého zaměření a firemního prostředí. Věříme, že se lidé mohou zdokonalovat. Zaměřujeme se na práci s podvědomím – pozitivní psychologii, práci s emocemi, asertivitu, mindfulness, stres management a komunikaci. Společně posílíme Vaše silné i slabé stránky.

Vždy chceme porozumět

  • Všechno děláme s empatií.
  • Pracovaly jsme pro korporace, menší či větší společnosti.
  • Pokud nám to dovolíte, dokážeme se vcítit do vašich problémů a najít společné řešení.
  • Známe různá pracovní prostředí.
  • Pomůžeme vám najít cestu z „uzavřeného kruhu“.

 

Co nás spojuje?

  • Spokojení klienti a vize, že za úspěšné koučování považujeme zvýšení celkové životní spokojenosti klienta, zdravého sebevědomí a dosažení jeho konkrétních osobních cílů.
  • Pro efektivitu koučování je klíčové, aby si kouč s koučovaným osobnostně „padli do oka“. To rámcově zjistíme, během prvního setkání. Společně se podíváme na Vaši představu o procesu koučování a jeho výstupech, o rolích kouče a koučovaného.

Podívejte se na naše koučinkové přístupy:

Můj přístup si můžete prohlédnout zde:

Olga

Můj přístup si můžete prohlédnout zde:

Radka