24.9.2017

On-line kurzy a videa

 • Připravily jsme pro Vás společně s týmem SEDUO 4 kurzy: Emoce pod kontrolou I, II a Tři pilíře úspěšné prezentace, Jak zvládnout trému a jiné obtíže při prezentaci
 • Kurzy rozhodně nejsou teoretické. Obsahují mnoho praktických technik a cvičení.
 • Kurzy si můžete zakoupit na níže uvedených odkazech.

EMOCE POD KONTROLOU I

Emoční inteligence a sebeuvědomění

V kurzu naučíte jak:

 • vám emoční inteligence může pomoci k dosažení úspěchu a vyrovnanosti,
 • rozpoznat a pracovat se svými pocity,
 • jak se snadněji a správněji rozhodovat na základě informací, které emoce nesou,
 • jak vaše konkrétní emoční vzorce ovlivňují vaši sebedůvěru, chování, myšlení a pocity a odkud pocházejí,
 • poznat vlastní destruktivní myšlenkové formy a co vám způsobují,
 • pracují spouštěče vašich emocí, a jaké mají dopady na vaše jednání,
 • dostat svůj život do rovnováhy,
 • posílit svoji psychickou odolnost a sebedůvěru.

Kurz je doplněn praktickými pracovními listy, které vám poslouží k zamyšlení se nad vlastním životem, myšlenkami, emocemi, jednáním a vztahy.

Poznejte své emoce a naučte se s nimi pracovat, získáte tak spoustu výhod jak v osobním, tak pracovním životě!

Kurz si můžete zakoupit  Zde

EMOCE POD KONTROLOU II

Pět kroků ke zvládání emocí

V kurzu naučíte jak:

 • pracovat se svými emočními vzorci, spouštěči a destruktivními myšlenkovými formami,
 • nepodlehnout emočním únosům ať už vzteku, smutku, bezmoci nebo přílišnému nadšením či radosti,
 • vnímat věci, události a lidi jako celky – v dobrém i špatném,
 • analyzovat, vizualizovat a propouštět negativní emoce a myšlenky,
 • pracovat s dechem, s tělem a kotvit se v přítomnosti, abyste se cítili lépe a silněji,
 • provádět psychohygienu,
 • jednoduše relaxovat, meditovat a naladit se na mozkové vlny Alfa.

V průběhu kurzu si mnoho technik vyzkoušíte přímo se mnou. Kurz je doplněn písemným popisem většiny technik, takže si je budete moci později v klidu zažít.

Naučte se pracovat se svými emocemi, zvýšíte tím svoji životní energii, posílíte psychickou odolnost a sebedůvěru!

Kurz si můžete zakoupit   Zde

 

TŘI PILÍŘE ÚSPĚŠNÉ PREZENTACE

V kurzu naučíte jak:

 • připravit logickou strukturu a přesvědčivý obsah prezentace,
 • posílit pochopení a zapamatování předávaných informací,
 • profesionálně vystupovat, reprezentovat firmu a sebe,
 • zvýšit motivaci účastníků Vám naslouchat a přijmout prezentované informace,
 • publikum zapojit a vtáhnout do děje,
 • posílit Vaši autoritu prezentujícího,
 • skrýt trému,
 • efektivně využívat neverbální komunikaci a čeho se vyvarovat,
 • posílit svou sebejistotu při prezentování.

Kurz je doplněn praktickými pracovními listy, které Vám usnadní přípravu prezentace a odkazy na zajímavá a inspirativní videa.

Získejte praktické návody, nástroje a tipy, jak se stát profesionálním a sebevědomým řečníkem.

Kurz si můžete zakoupit  Zde

JAK ZVLÁDNOUT TRÉMU A JINÉ OBTÍŽE PŘI PREZENTACI

V kurzu naučíte jak:

 • zmírnit Vaši trému pomocí klíčových otázek
 • dechová a vizualizační cvičení pro celkové zklidnění
 • co dělat těsně před prezentací, aby se tréma nestupňovala
 • jak trému zamaskovat při samotné prezentaci
 • elegantně zvládat různé druhy rušení
 • řešit zdánlivě neřešitelné ruchy v prostředí
 • co říct i co neříkat, když nejste pořádně připravení
 • co dělat i čeho se vyvarovat, když nemáte dost prostoru na přípravu prezentace
 • posílit Vaši autoritu prezentujícího
 • zvýšit svou sebejistotu při prezentování

Získejte praktické návody, nástroje a tipy, jak zvládnout rozličné náročné prezentační situace a staňte se profesionálním řečníkem.

Kurz si můžete zakoupit   Zde