Pozitivní myšlení. Jak se na něj přeladit

Pozitivní myšlení je pro nás prospěšné. Jednou z hlavních příčin většiny našich problémů je, že selháváme v kontrole vlastních myšlenek – vědomí. Místo abychom my kontrolovali, co se v něm odehrává, myšlenky, emoce a impulzy kontrolují nás. Stáváme se proti nim bezmocní. Vzdáváme to, domníváme se, že je musíme následovat tam, kam ony samy chtějí. Promýšlíme obavy a problémy znovu a znovu, vymýšlíme různé scénáře, které se nikdy nestanou. Promítáme si vzpomínky se všemi emocemi, znovu prožíváme situace a příběhy, které už dávno měly zůstat v minulosti. Zase si nadáváme, trestáme se, obviňujeme se, vyčítáme si a okrádáme se o životní energii. Pod takovým tlakem vědomí nám klesá sebedůvěra a vytrácí se naše sebehodnota.

Pozitivní myšlení – umění ovládat své myšlenky

Učíme se všechno možné, ale uniká nám, že jedna z nejdůležitějších věcí je umět ovládat své myšlenky – proud vlastního vědomí. Protože to, co v něm budeme pěstovat, určuje naše nálady, chování a naše životní volby. Nemůžeme vypěstovat krásné květiny, pokud jejich semínka zasadíme do půdy, která je nepodpoří a zahubí.  Naučit se kontrolovat svou mysl trvá dlouho, stejně tak, jako se nenaučíte malovat krásné obrazy za pár týdnů.

Pokud budete umět pracovat se svým vědomím a ovládat svoji mysl, potom se nepříjemné, bezcenné a iritující obsahy mohou objevovat méně často a naopak ty žádoucí, co přinášejí klid, pohodu a energii častěji. A vy se díky tomu začnete cítit lépe. Poroste vaše sebedůvěra a s ní ruku v ruce vaše sebehodnota. Svoje pozitivní ladění budete vysílat i do svého okolí, které vám to zase vrátí zpátky. Postupně se naučíte ve svém vědomí „rozbalovat“ vhodné a přínosné obsahy (myšlenky, obrazy) a ostatní pouštět dál. Naučíte se myslet pozitivně. Je to nekonečná spirála učení. Začnete a po čase se opět vrátíte na začátek, ale o úroveň výš.

Naše vědomí a jeho obsahy jsou ovlivněny naší fyzickou konstitucí, podmínkami ve kterých se nacházíme, tím, co jsme zažili a co právě prožíváme. Není to stroj, který můžeme plně ovládat, ale také to není divadelní scéna, kterou musíme pouze sledovat. Vědomí se nachází někde mezi. Pokud se budeme pohybovat v jakémkoli z těchto extrémů, nikdy nebudeme ve svém životě spokojeni. Protože ke spokojenému životu potřebujeme aspoň trochu tvořit a ovládat a také umět sledovat a pozorovat. Je důležité umět i pasivně přijímat a aktivně se vyrovnávat s různými situacemi.

Nemůžeme ovlivnit, jaká myšlenka se objeví v našem vědomí

Můžeme ale ovlivnit to, co s ní uděláme. Mnoho lidí se trápí tím, jak je možné, že se jim v hlavě objevují nevhodné myšlenky a vůči někomu nebo něčemu cítí „nepřijatelné“ emoce. Jejich vstupu do vědomí však nemůžeme přímo zabránit.  Snaha rozhodovat o tom nebo se obviňovat za to, jaká myšlenka vstoupí do našeho vědomí a jakou s ní spojenou emoci cítíme, se může stát velmi nebezpečnou a může vyústit v neurózu. Nemůžeme kontrolovat něco, co není kontrolovatelné. Pokud se o to budeme snažit, můžeme skončit akorát tak v úzkostech a ve frustracích.

Dalajláma říká: „Vzniku nechtěné myšlenky nebo emoce zabránit nemůžeme, ale pokud chceme a máme trénovanou mysl, můžeme je nechat odejít ve chvíli, kdy se objeví.“ Buddha pro to má krásnou metaforu: „Kdykoli v mysli vyvstane nezdravá myšlenka nebo emoce, je to jako psaní na vodu – v okamžiku, kdy jsou napsány, se rozplynou.“

Ovládání myšlení

V momentě, kdy si myšlenku uvědomíme, tak se můžeme rozhodnout, jestli ji budeme dále rozvíjet, a zesilovat nebo ji necháme odplynout. Teprve v tomto okamžiku začíná prostor pro naši kontrolu. Důležité tedy je se negativní myšlenkou dál nezabývat, nehodnotit ji – prostě se objevila a zase zmizí. Je potřeba nechat ji být, případnou doprovodnou emoci rozdýchat, pozorovat a nechat odejít. Vy nejste tou myšlenkou ani emocí. Vy jste ten, kterému se právě teď objevila tato myšlenka a prožívá tuto emoci. A za chvíli budete mít jiné myšlenky a emoce. Jak kontrolovat svoji mysl a pracovat s ní se dočtete v této knize.

Stejně jako si vybíráte, co budete jíst, je potřeba si vybírat myšlenky, které chcete ve své hlavě otevřít a rozvíjet.

Snažím se, ale nechtěné myšlenky a emoce se stále vracejí

Existuje mnoho důvodů, proč nás nějaká myšlenka (impulz, vzpomínka, představa) nedokáže opustit a proč se nám stále vrací do vědomí. Může to být například proto, že se jedná o neukončenou záležitost, důležité rozhodnutí, nebo o zážitek, který si potřebujeme vysvětlit a třeba odpustit sobě či druhým. Teprve když se rozhodneme, zpracujeme, vezmeme si ponaučení, je prožitek uzavřen a z vědomí může zmizet. Umění interpretovat a uzavírat své zážitky je důležitou psychologickou dovedností.

Situace a myšlenky se vrací do vědomí tím častěji, čím více jste je nabili emocemi. Pokaždé, když si na ně vzpomenete a znovu je probíráte a prožíváte, zvyšujete jejich emoční náboj a přidáváte k nim další emoce, které cítíte. Platí to pro pozitivní i negativní prožitky.

Příklad – schůze

Vzpomenete si na včerejší schůzi, kdy jste cítili strach zastat se sami sebe. Během vynoření této vzpomínky se naštvete, že jste to neudělali. Takže k ní přidáte ještě další emoci – vztek. Původní situace na schůzi se tak postupně propojuje se všemi emocemi, které prožíváte kdykoli později, když si na ni vzpomenete. A ještě se může principem asociací přenést na další účastníky, kteří byli na schůzi s vámi. Už nebudete naštvaní jenom na sebe, ale ještě na mnoho lidí okolo. A spirála se rozjíždí …

Čím více bojujete s nějakou událostí, starostí, fantazií nebo vzpomínkou a čím více k ní přidáváte emocí (radosti, nadšení, vzteku, bezmoci, znechucení, nechtění, strachu), tím bude mít větší emoční náboj, a o to častěji bude mít tendenci vracet se do vědomí – do vaší mysli.

Naučte se přijímat

Abyste emočně nabité obsahy oslabili, potřebujete se naučit zaujmout neutrální postoj. Emočně neutrální postoj je přijetí. Emoce a myšlenky pozorujte, pojmenovávejte, nebojujte s nimi – jak přišly, tak zase odejdou. A pomalu převádějte pozornost jinam, k něčemu hodnotnějšímu. Způsoby, kterými se to naučíte, najdete v mojí knize Myšlení pod kontrolou.

Příklad – dopravní zácpa

Co můžete udělat, pokud budete spěchat na schůzku a zůstanete stát v dopravní zácpě?

  • Čím víc vás bude štvát, že se nemůžete s autem pohnout a budete přidávat další emoce např. bezmoc či strach, že přijdete pozdě na schůzku, tím hůře vám bude.
  • Čím rychleji tuto situaci přijmete a nebudete k ní vytvářet další myšlenky a pocity, tím snáze se dostane na pozadí vašeho vědomí a máte volný prostor pro soustředění se na něco jiného, např. můžete v klidu poslouchat audiobook nebo rádio.

Paradox přijetí spočívá v tom, že pouze obsahy, které dokážete přijmout, můžete odsunout na pozadí vědomí a potom přestanou vás rušit.

Důležitou roli v oslabení myšlenek a emocí, hraje čas, a co dalšího se vám přihodí. Emoční náboj se většinou postupem času u původní události a pod vlnou dalších prožitků samovolně snižuje. Zapomínáte.

Princip emočního nabíjení ve svých životech také využíváme pozitivně. Co si chcete zapamatovat, spojte s pozitivní emocí nebo silně emočně nabitou představou. Tento mechanismus je základem paměťových technik. Chcete‑li žít šťastný život, snažte se, aby do vašeho vědomí proudil dostatek obsahů s pozitivním emočním nábojem.

Jak se naučit ovládat svoji mysl?

Pomocí Alfa stavu, hlubokého sebepoznání, jehož základem je všímavost (mindfulness), myšlenkového tréninku, který zahrnuje nové úhly pohledu, imaginace, vizualizace a sugesce.

Jak pracovat s Alfa stavem a ovládat svou mysl se naučíte na:

Staňte se koučem sebe i druhých, získejte další dovednost

Naše akreditované kurzy koučinku jsou určeny:

  • všem, kteří chtějí získat praktické zkušenosti kouče a také pracovat na vlastním osobním rozvoji (práce s emočními a myšlenkovými vzory, asertivita, atd.). V kurzu se zaměřujeme na skutečné situace a problémy z reálného života.
  • kurzy jsou vhodný také pro zaměstnance firem jako ucelený program rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).
  • Náš vzdělávací program je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Úspěšní absolventi získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností pro pracovní činnost “kouč”.
Chci se podívat na kurzy koučinku