10.2.2017

Kouč – Olga

Působím jako lektorka a kouč profesního a osobního rozvoje (v oblastech komunikačních, manažerských, prezentačních dovedností a emoční inteligence).

V práci s klientem využívám zkušenosti získané v rámci

 • manažerského a konzultantského působení v oblasti HR a vzdělávání (poradenství pro společnosti v oblasti výroby, IT, FMCG, obchodní řetězce, finanční sféru)
 • sebepoznávacích a sebe-rozvojových programů (NLP, Diamond Logos, Results Coaching System, Nonviolent Communication atd.)

Vzdělání:

 • Psychologie (Univerzita Palackého)
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • University of New York in Prague (Professional Communication and P.R.)
 • Fakulta multimediálních komunikací (Univerzita Tomáše Bati)
 • Vyšší odborná škola herecká

V roce 2015 jsem získala ocenění „Osobnost vzdělávání dospělých 2014“ v kategorii „Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky (trenér, školitel, lektor, tut​​or, kouč apod.)“.  Jsem spoluautorkou knihy „Obchodní a manažerská prezentace“ (Grada, 2010).

Jak Vám pomůžu dosáhnout Vašich cílů?

V rámci individuální práce s klientem využívám zejména tyto metody:

 • Results Coaching System™ (Brain-based Coaching)

Tento koučovací přístup je postaven na nalezení efektivní cesty vedoucí k rychlým výsledkům. Pomáhá klientům dělat pokroky díky tomu, že dokážou lépe identifikovat bezvýchodné situace, generovat nápady, ty realizovat a nakonec vytvářet nové pozitivní a trvalé návyky.

 • Trénink a video-trénink

Koučování chápu jako jeden z více možných prostředků k dosažení našich cílů. Proto v případě potřeby můžeme plynule přejít do tréninku. Pokud tedy v průběhu koučování narazíme na potřebu rozvoje např. poskytování negativní zpětné vazby, přesvědčování, zvládání konfliktů atd., budeme dané dovednosti trénovat s využitím kamery. Mé herecké zkušenosti mi umožňují zahrát Vám kohokoliv, koho budete pro nácvik dovedností potřebovat (kolegu, podřízeného, manažera atd.)

 • V průběhu koučování využívám dle potřeby PowerPoint prezentaci s doprovodnými informacemi, poskytuji odkazy na další zdroje a literaturu.

Na jaké oblasti se můžeme společně zaměřit?

Mezi časté oblasti, ve kterých klienti chtějí dosáhnout změny, patří:

 • Upevňování a posilování manažerské osobnosti (poznání mého osobnostního typu, posílení autority, charisma a image manažera)
 • Rozvoj emoční inteligence (vnímání emocí jako cenných signálů pro naše rozhodování, využití emocí pro efektivnější komunikaci a dosažení životního štěstí)
 • Tvorba životní vize (Kam chci v životě dojít? Jaké jsou mé hodnoty? Jak sladit kariéru, rodinu, volný čas tak, abych měl pocit životního naplnění?)
 • Zvyšování efektivity manažerské a týmové komunikace (rozvoj schopností stručně a přesně formulovat myšlenky, umění klást otázky a správně naslouchat, asertivita, obrana proti manipulaci, přesvědčování apod.)
 • Zlepšování prezentačních dovedností, zvyšování efektivity přípravy a vedení porad pro tým, workshopů pro klienty (jak vytvořit poutavé a přesvědčivé prezentace, jak získat při prezentaci jistotu, jak překonat obtížné situace atd.)
 • Time a stres management (jak pracovat s vyšší efektivitou, ale menším stresem; odstranění zlodějů času, relaxační techniky a práce se stresem)
 • Manažerské nástroje (jak předat negativní zpětnou vazbu, aby měla efekt; jak koučovat druhé; jak delegovat, aby druhý pochopil, co po něm chceme, a byl motivován ke splnění úkolu)