31.1.2017

Kurzy osobního rozvoje pro firmy

Připravíme pro vás kurzy osobního rozvoje přesně podle vašich potřeb.

Rády si s vámi sjednáme informativní schůzku. Těšíme se na spolupráci.

1. ANALÝZA POTŘEB

 • analýza potřeb účastníků a zadavatele, stanovení cílů vzdělávacího programu a školení
 • diagnostické nástroje (testy, dotazníky)
 • rozhovory s manažery a budoucími účastníky kurzu
 • úvodní workshopy

2. PŘÍPRAVA

 • příprava rozvojového programu nebo jednotlivých školení na základě získaných informací
 • zaslání pozvánek účastníkům s přípravnými úkoly
 • online video kurzy
 • příprava podkladových materiálů a e-booku

3. REALIZACE

 • interaktivní prezenční či online školení
 • případové studie
 • konkrétní úkoly a fixování požadovaných změn
 • podpora účastníků mezi bloky (koučování, konzultace, e-mailová komunikace, online video kurzy)

4. ZPĚTNÁ VAZBA

 • vyhodnocení a zpětná vazba jednotlivých školení
 • celkové vyhodnocení rozvojového programu
 • podpora výsledků formou akčních plánů, koučování, konzultací a online video kurzů
 • doporučení pro management firmy

Školení, tréninky a ucelené vzdělávací programy vedeme prezenčně a také interaktivně přes ZOOM. Navíc jako další podporu nabízíme přístupy do našich hotových online kurzů (videa, úkoly, audionahrávky, testy osobnosti, texty a odkazy na další literaturu).

ŠKOLÍME TATO TÉMATA

 • Emoční inteligence v osobním a pracovním životě
 • Zvládání stresu na pracovišti i v osobním životě
 • Všímavost (mindfulness) a její využití v osobním a pracovním prostředí
 • Meditace a její přínosy pro zlepšení soustředění a kreativitu
 • Asertivní komunikace
 • Psychická odolnost a výkonnost
 • Praktická typologie osobnosti – jak vyjít s různými typy lidí (detailní psychologický rozbor)
 • Time management
 • Jak více využívat mozek – myšlenkové mapy, kreativní myšlení, efektivní učení, trénink paměti
 • Prezentační dovednosti
 • Leadership – vedení a ovlivňování lidí
 • Manažerské dovednosti
 • Růstové a fixní myšlení
 • Koučování a sebekoučování
 • Pozitivní a negativní myšlení – vytváření realit v osobním a pracovním životě
 • Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření
 • Work-life balance
 • Relaxační techniky s využitím v pracovním i osobním životě
 • Práce s podvědomím a mozkovými vlnami Alfa v pracovním životě
 • Zvládání obtížných životních situací a krizí
 • Práce s myšlením

Novinka: Ve spolupráci s dalšími lektory jsme připravili akreditované kurzy koučinku.

Kurzy jsou vhodné pro zaměstnance firem jako ucelené programy rozvoje měkkých dovedností, osobní zralosti a vedení lidí (a navíc k tomu získají také rekvalifikaci – kouč, kterou mohou využít např. jako interní firemní koučové).

ŠKOLIT VÁS BUDOU

Ing. Mgr. Radka Loja – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Přednáším více než 17 let, hlavně emoční inteligenci, stres management, asertivní komunikaci, manažerské dovednosti a rozvoj myšlení. Kladu důraz na případové studie a praktická cvičení. Pracuji s myšlenkovými vzorci, emocemi, tělem, podvědomím a různými mentálními technikami. Více se o mně dozvíte zde …“

Mgr. Olga Lošťáková, Dis, M. A. – lektorka, psycholožka, koučka, autorka

„Už od roku 2007 trénuji soft skills, hlavně asertivní komunikaci, emoční inteligenci, manažerské dovednosti a prezentaci. Svá školení zakládám na nácviku rolových her a kameře, využívám při nich koučovací přístup. Díky tomu dochází k hlubšímu sebepoznání a k rychlejšímu osvojení nových dovedností. Více se o mně dozvíte zde …

NAŠE REFERENCE

Podívejte se na naše reference

.