Prezentace v alfě – přesvědčivě a v klidu

STRUČNÝ POPIS KURZU:

Prezentujeme a přesvědčujeme druhé každý den. Prezentovat znamená nejen předávat myšlenky většímu publiku, ale také efektivně předávat informace či přesvědčovat nadřízeného, klienty či kolegy. V rámci našeho školení se společně podíváme na to, jak srozumitelně komunikovat s druhými v rámci porady, prezentace, jednání atd. tak, aby:

 • druzí informace pochopili a zapamatovali si je;
 • byli motivovaní a prezentace je zaujala;
 • naše autorita v očích druhých vzrostla;
 • aby nás neochromila tréma;
 • dokázali jsme s lehkostí zvládnout různé obtížné situace

Ukážeme si, jak snížit naši trému a posílit přesvědčivost pomocí stavu alfa.

Formát kurzu: Prezenční

Místo konání kurzu: K – centrum – místnost D 121, Senovážné nám. 23, Praha 1

Cena kurzu: 5 800,- bez DPH (cena s DPH 7018,-)

Termíny: 3. – 4. 4. 2018, 19. – 20. 11. 2018

Čas: 9:00 – 16:00

Maximální počet účastníků: 6 (menší skupina umožňuje vyšší interaktivitu)

PROČ TENTO KURZ?

Co školení účastníkům přinese?

 • Sebejistotu při prezentování
 • Vytvoření působivé, zajímavé prezentace
 • Získání technik pro zapojení a motivaci účastníků
 • Posílení Vaší autority prezentujícího
 • Schopnost přizpůsobit prezentaci různým typům účastníků
 • Příprava na obtížné situace (potíže s technikou, rušení, pozdní příchody, námitky, tréma atd.

JE TENTO KURZ PRO VÁS?

Tento kurz je pro vás, pokud:

 • Chcete posílit své přesvědčovací dovednosti a umět se prosadit ve skupině
 • Vedete či účastníte se porad, jednání
 • Chcete posílit sebejistotu a snížit trému

OBSAH KURZU:

Efektivní prezentace?

 • Definování: Co je prezentace? Čeho můžeme pomocí prezentace docílit?
 • Jaké jsou faktory úspěšné prezentace?

Předvedení připravených prezentací

 • Předvedení připravených prezentací; nahrání na kameru; zpětná vazba
 • Dále budou rozvíjena jednotlivá témata (interaktivní výklad i cvičení) podle potřeb a úrovně dovedností účastníků:

Tajemství neverbální komunikace

 • Jak udělat dobrý první dojem?
 • Tipy a triky řeči těla:
 • Oční kontakt
 • Co s rukama?
 • Jak se hýbat (a jakých pohybů se vyvarovat)?
 • Jak mluvit, aby mi neusnuli?

Jak připravit zajímavý, strhující obsah?

 • Jaké otázky si položit před samotnou přípravou prezentace?
 • Co má obsahovat úvod, hlavní část a závěr? 3xTELL
 • Jak zbořit bariéru mezi mnou a jimi?
 • Jak udělat z průměrné prezentace nezapomenutelnou?
 • Jak oživit PowerPoint?

Tréma a zvládání obtíží

 • Alfa stav – nácvik vstupu a výstupu z alfa stavu
 • Trénink vizualizace
 • Jak předcházet trémě? Jak se s ní vypořádat?
 • Snižte svůj stres pomoci tréninku mindfulness!
 • Jak si poradit s obtížnými otázkami, rušiči, negativisty, nedostatkem času atd.

CO ZAŽIJETE NA ŠKOLENÍ?

 • Bezpečné prostředí bez kritiky a odsudků
 • Diskuze a koučovací přístup
 • Interaktivní výklad
 • Video trénink. Kamera je často vnímána jako náš nepřítel – ano, zhlédnutí prvního záznamu může být nepříjemné, zvláště pokud se náš sebeobraz rozchází s tím, co vidíme na plátně. Pokud ale kameru použijeme jako pomocníka při naší cestě sebepoznání, jako laskavého a upřímného pozorovatele, který nám usnadní změnu našich návyků – stane  se potom cenným nástrojem.

Objednávkový formulář

Vyberte si termín kurzu

Fakturační adresaKontaktní údaje* povinný údaj