Jak vytvořit co nejlepší možný první dojem (a skrýt trému)?

Vytvoření dobrého prvního dojmu je velmi důležité.  Rčení: „Nikdy nedostaneme druhou možnost vytvořit co nejlepší první dojem.“ se zakládá na pravdě. Jaký dojem si účastníci v úvodu prezentace vytvoří, takový nás bude prezentací i po jejím skončení provázet. Samozřejmě je možné tento první dojem upravit, je to ale rozhodně náročnější cesta, než vytvoření pozitivního dojmu hned v úvodu. Prezentační dovednosti nejsou žádná magie a každý se dokáže naučit vést profesionální, přesvědčivou prezentaci. Jenom je dobré vědět, co dělat a co nedělat. Následující tipy zaručí, že i když jste nervózní, tak to na Vás úvodu prezentace nikdo nepozná.

Ještě před začátkem…

Pokud Vás čeká prezentace či jiné veřejné vystoupení a už jste společně s účastníky v místnosti, dejte si pozor na Vaši verbální i neverbální komunikaci. Nervózní popobíhání, drbání se ve vlasech a vzdychání a mumlání: „Ach jo, kde to mám… jak to, že to nefunguje?“ účastníci vnímají a negativní první dojem se začíná pomalu vytvářet.

Dalším důležitým bodem je úprava Vašeho vzhledu. Nezapomeňte si zkontrolovat, zda je vše na svém místě a jak má být (poklopec zapnutý, halenka zastrčená) či není tam, kde být nemá (např. rtěnka na zubech, toaletní papír na botě, či nudle z polévky na vousech).

A jde se na to!

Narovnejte se a s přiměřených úsměvem vyrazte do jámy lvové neboli středu pozornosti. Nesnažte se schovat za židli, stůl či flipchart, stejně Vás účastníci uvidí a navíc si budou myslet, že se jich bojíte.

Úvod by měl vždy probíhat ve středu pozornosti. Tím publiku ukazujete, že Vy jste ten, který je hlavním nositelem informací při této prezentaci.

Pokud Vám prezentace svítí přímo do obličeje, když se postavíte před účastníky, tak ji na chvilku vypněte a na stranu se postavte až po Vašem úvodu. Jak můžete jednoduše vypnout projekci? Pokud používáte PowerPoint, při spuštěné prezentaci zmáčkněte klávesu B (jako „black“) –  naskočí černá obrazovka. Případně se dá projekce vypnout přímo na ovladači projektoru (často jako „blank“, „AV mute“).

Přátelé, kotvíme!

Mnoho řečníků dělá kvůli trémě chybu – přichází před publikum a hned začíná mluvit. Někteří účastníci si ale mohou povídat, hrát si s mobilem nebo číst noviny, a Vaše cenná první slova tak zaniknou. Proto se postavte do středu, s váhou na obou nohách, s rovnými zády, rukama v „pupíkové poloze“ (bude hned vysvětleno). Vítejte účastníky pohledem a úsměvem (pokud tedy nejste krizový manažer a nehodláte je během následujících 10 minut všechny propustit). Lidé Vás v rámci periferního vidění zaregistrují a přirozeně k Vám obrátí pozornost. Usmějte se na ně a zaměřte pohled na ty, co ještě nemají k Vám zaměřenou pozornost a chvilku počkejte. Standardně trvá kotvení do cca 1 minuty – může být ale kratší, pokud jsou účastníci již připravení. Rozdíl je ale mezi velkou a malou skupinou. Delší kotvení probíhá u menší skupiny, kde máte možnost navázat kontakt se všemi. U větší skupiny je lepší se po cca půl minutě kotvení publika zeptat, zda jsou připravení a můžete začít.

 Co je to ta „pupíková pozice“?

Velmi často prezentující znervózňuje, když neví, co dělat s rukama. Různě potom polohy mění, což působí nejistě, hrají si s fixy či tužkou, dávají ruce za záda či do kapes. Nejjistější poloha je: volně položené ruce přes sebe v oblasti kolem pupíku. Z této polohy je potom velmi jednoduché dělat otevřená gesta. Začněte sledovat moderátory – často „pupíkovou pozici“ sami využívají

A je to…

Pokud tedy shrneme zásady vytvoření dobrého prvního dojmu:

  1. Kontrola vzhledu (zapnutý poklopec, mák v zubech, zastrčená halenka, čisté boty, upravené vlasy atd.)
  2. Klidná, sebevědomá chůze do středu (vidím je a oni vidí mě)
  3. Kotvení – stojím ve středu pozornosti, vítám pohledem a úsměvem účastníky, čekám na ztišení. Ruce v „pupíkové poloze“. Váha na obou nohách, rovná záda. Nemluvím.
  4. Hovořím, až když většina účastníků naváže oční kontakt
  5. Přivítám účastníky, představím se a uvedu poutavým způsobem moji prezentaci

 

Přeji Vám mnoho úspěšných prezentací!

Olga

 

Pokud si přejete, přihlašte se k odběru našeho newsletteru   Zde